ΕΦΑΠΑΞ : Η τράπεζα συνεχίζει τις παρελκυστικές τακτικές ενάντια στις εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις. Συνεχίζουμε βάσιμα αισιόδοξοι προς το μεγάλο στόχο απόδοσης πλήρους εφάπαξ

Συνάδελφοι,

Είναι σε όλους σας γνωστές οι προσπάθειες της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ την περίοδο της προεδρίας του συνάδελφου Ν. Κάβουρα και μέλη τους συναδέλφους Σ. Φιλιππόπουλο και Ι. Χρυσικό, όταν και επιβλήθηκαν καταλογιστικές πράξεις μη καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών σε βάρος της Alpha Βank που συνετάχθησαν από τον τότε Διευθυντή του ταμείου, συνάδελφό μας και νυν Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου μας, Νίκο Αλεξόπουλο:

1. Ποσού 39.800.000 ευρώ, που κατεβλήθησαν από την τράπεζα ύστερα από εξωδικαστικό συμβιβασμό που επετεύχθη μεταξύ της διοίκησης της τράπεζας και της διοίκησης του ταμείου. Αυτά τα χρήματα που συνέρρευσαν στα ταμεία του ΤΑΠΙΛΤ έδωσαν λύση για την καταβολή πλήρους εφάπαξ σε συναδέλφους που είχαν προσφύγει και δικαιώθηκαν για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών στο εφάπαξ του Νόμου Σιούφα. Χωρίς αυτό το ποσό η πληρωμή των εφάπαξ θα ήταν αδύνατη.

2. Ποσού 21.686.457 ευρώ που αφορούσαν υποχρεώσεις της Alpha Bank που απέρρεαν από το καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ. Ενώ αρχικά η τράπεζα μας διαβεβαίωνε ότι είχε την πρόθεση να καταβάλει το ποσό, εν τέλει αποδείχθηκε μία παρελκυστική τακτική των νομικών της συμβούλων προκειμένου να παίρνουν συνεχείς αναβολές στην εκδίκαση των υποθέσεων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Η εκδίκασή τους τελικά είχε ως αποτέλεσμα την απόρριψη σε πρώτο βαθμό των αγωγών του ταμείου.

Ωστόσο, το ΤΑΠΙΛΤ εν συνεχεία υπέβαλε έφεση, προσφεύγοντας στο Διοικητικό Εφετείο, που δικαίωσε απόλυτα το ταμείο στις πρώτες 4 εκδικάσεις (καθόσον το ποσό των 21.686.457 ευρώ διαμοιράστηκε σε 6 αγωγές) που αφορούν ποσά :

·        915.564 ευρώ και πρόσθετα τέλη 857.023 ευρώ

·        3.443.534 ευρώ και πρόσθετα τέλη 3.942.313 ευρώ

·        4.593.674 ευρώ και πρόσθετα τέλη 4.308.560 ευρώ

·        518.644 ευρώ και πρόσθετα τέλη 602.870 ευρώ

 .

Ενώ απομένει στις 10/12 η εκδίκαση δύο αγωγών στο Διοικητικό Εφετείο που λόγω του δεδικασμένου είμαστε σίγουροι για τη θετική έκβασή τους και αφορούν ποσά :

·        659.920 ευρώ και πρόσθετα τέλη 753.781 ευρώ

·        551.971 ευρώ και πρόσθετα τέλη 538.603 ευρώ

 .

Δυστυχώς η τράπεζα δε συμμορφώθηκε ούτε αυτήν τη φορά με τις δικαστικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου προσφεύγοντας εναντίον τους στο ΣτΕ με μεγάλη καθυστέρηση.

Στις 12/11 συζητήθηκαν οι δύο αναιρέσεις της Alpha Bank κατά του ΤΑΠΙΛΤ (ήδη ΕΤΕΑΕΠ) που αφορούσαν πράξεις καταλογισμού εισφορών παρελθόντων ετών, η μία ύψους 915.564 ευρώ και πρόσθετα τέλη 857.023 ευρώ και η άλλη ύψους 3.443.534 ευρώ και πρόσθετα τέλη 3.942.313 ευρώ.

Εμείς θεωρούμε ότι μετά και από τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου που δικαίωσαν το ΤΑΠΙΛΤ δεν υφίσταται καμία νομική βάση για να γίνουν αποδεκτές οι προσφυγές της τράπεζας στο ΣτΕ που αποτελούν απλά συνέχιση της παρελκυστικής τακτικής που χρησιμοποιεί η τράπεζα από την πρώτη στιγμή στην υπόθεση για να αποφύγει την τήρηση των δεσμεύσεών της για την κάλυψη του εφάπαξ των προερχομένων από την Ιονική!

Εμείς έχουμε τονίσει στη διοίκηση της τράπεζας επανειλημμένως ότι θα έπρεπε να είχε αποδεχθεί τις εκτελεστές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, αφού μάλιστα το ποσό που απαιτείται για την πλήρη κάλυψη του εφάπαξ όλων των Ιονικάριων -και μάλιστα σε βάθος χρόνου- είναι πολύ μικρότερο από το άμεσα εκτελεστό αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσεων! 

 .

Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε παρακολουθούμε στενά τις υποθέσεις που αφορούν το εφάπαξ με συνέπεια και υπευθυνότητα. Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους ενάντια στην παρελκυστική τακτική και εξαπάτηση της τράπεζας που αν και είχε αποδεχθεί ρητά την ευθύνη για κάλυψη του εφάπαξ όλων των Ιονικάριων, αθέτησε τη δέσμευσή της.

Άλλωστε η αποτελεσματικότητα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ στο συγκεκριμένο θέμα έχει ήδη κριθεί ήδη από την υποβολή υπομνήματος (Αλεξόπουλου – Κουτρουμάνη) στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή που αποδέχθηκε τις θέσεις μας για τη διαχρονική ανάλυση καταβολής εισφορών μας υπέρ πρόνοιας, με αποτέλεσμα την απόδοση στους συναδέλφους μας μεγαλύτερου εφάπαξ από αυτό που ορίζεται με το Ν. Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016).

Λίγη υπομονή ακόμα, αφού οι παρελκυστικές τακτικές της τράπεζας δεν μπορούν να συνεχιστούν εσαεί. Θα συνεχίσουμε υπεύθυνα να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας, καθώς βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και είμαστε βάσιμα αισιόδοξοι για την επίτευξη του μεγάλου στόχου απόδοσης πλήρους εφάπαξ, πάλι μέσω της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής προκειμένου τα 21.686.457 ευρώ να διατεθούν στο ΕΤΕΑΕΠ, αλλά μόνο για τους ασφαλισμένους του ΤΑΠΙΛΤ, αφού μας ανήκουν δικαιωματικά.