ΕΦΑΠΑΞ : Η τράπεζα συνεχίζει τις παρελκυστικές τακτικές ενάντια στις εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις. Συνεχίζουμε βάσιμα αισιόδοξοι προς το μεγάλο στόχο απόδοσης πλήρους εφάπαξ