ΣΥΙΛΤΕ Νο 78 – Ετήσια τακτική- απολογιστική γενική συνέλευση του συλλόγου μας

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, συνεδρίασε στις 24/04/2013 και αποφάσισε την ‘σύγκληση της ετήσιας τακτικής απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου μας.

Οι προτεινόμενες ημερομηνίες για την πραγματοποίηση της ετήσιας- τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι :

Α) Παρασκευή 3 Μαΐου 2013 και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Συλλόγου μας, Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος, πλατεία Κοτζιά.

Β) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 7:00μ.μ.στην αίθουσα του Συλλόγου μας, Ευπόλιδος 8, 70ς όροφος, πλατεία Κοτζιά.

Γ) Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία στις προαναφερόμενες Συνελεύσεις, θα πραγματοποιηθεί ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΙΟΥ 2013 και ώρα 17:30 στο ξενοδοχείο STANLEY εττί της οδού Οδυσσέως 1 – Πλ. Καραϊσκάκη- αίθουσα ΙΚΑΡΟΣ 1ος όροφος.

Το θέμα ημερήσιας διάταξης είναι :

1.Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012, ισολογισμός, αποτελέσματα εκμετάλλευσης και χρήσης, Απεργιακό Ταμείο.Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής επί των αποτελεσμάτων χρήσης,διοικητικός απολογισμός και προϋπολογισμός χρήσης 2013. Λήψη απόφασης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ            Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ