ΣΥΙΛΤΕ Νο 78 – Ετήσια τακτική- απολογιστική γενική συνέλευση του συλλόγου μας