Μετά από τη «Γενική Συνέλευση – φάντασμα» οι «σωτήρες» του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δε διστάζουν να προχωρήσουν σε ανυπόστατες εκλογές ! ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ !