ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Πιστώθηκε το εφάπαξ των συναδέλφων που έλαβαν απόφαση συνταξιοδότησης μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2017 και βρίσκονται προς επεξεργασία τα εφάπαξ όσων έλαβαν απόφαση συνταξιοδότησης μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2017