Η διεκδίκηση της διαφοράς του εφάπαξ είναι μία σοβαρή υπόθεση που απαιτεί ειδική και υπεύθυνη αντιμετώπιση