Η διεκδίκηση της διαφοράς του εφάπαξ είναι μία σοβαρή υπόθεση που απαιτεί ειδική και υπεύθυνη αντιμετώπιση

Συνάδελφοι,

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το θέμα της διεκδίκησης της διαφοράς του εφάπαξ αποτελεί μία από τις μείζονες ανησυχίες σας και δικαιολογημένα, αφού παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες και απαιτεί προσεκτικούς και λεπτούς χειρισμούς. Γνωρίζετε κι εσείς, ότι η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει θέσει το θέμα στις βασικές της προτεραιότητες και διαχειρίζεται την υπόθεση με υπεύθυνο σχεδιασμό και μελετημένες ενέργειες, που έχουν αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα.

Με το υπόμνημα Αλεξόπουλου – Κουτρουμάνη, όπως θα θυμάστε, ζητήσαμε και πετύχαμε να συμπεριληφθεί στον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος βάσει του Ν. Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016) και η εργοδοτική εισφορά 3% προς τον Κλάδο Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ και με την έγκριση της Αναλογιστικής Αρχής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος από 45% σε 90% για τα έτη υπηρεσίας μέχρι και το 1992 και από 45% σε 67,5% για τα έτη υπηρεσίας μέχρι και το 2001.

Για τη διεκδίκηση του υπόλοιπου εφάπαξ, δηλαδή της διαφοράς μεταξύ του οριζόμενου από τις διατάξεις του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ και του οριζόμενου βάσει των διατάξεων του Ν.4093/2012 και του Ν.4387/2016 (η διαφορά αυτή ξεκίνησε από 41,17% το 2012 και μειώθηκε με το Ν. Κατρούγκαλου το 2016 σε ποσοστό από 10% έως 20%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παλαιών συναδέλφων η διαφορά μηδενίζεται) η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ καθοδήγησε τα μέλη της να υποβάλουν ενστάσεις – όπου υπήρχε το χρονικό περιθώριο των 60 ημερών – κατά των σχετικών αποφάσεων του ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ).

Προς αυτήν την κατεύθυνση η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έκανε και κάνει ό,τι είναι απαραίτητο ώστε οι ενστάσεις να περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία στοιχεία και να καταδεικνύουν με ακρίβεια το ποσό της διαφοράς του εφάπαξ που δικαιούμαστε για κάθε διεκδίκηση στο μέλλον.

Οι ενστάσεις αποτελούν το τελευταίο στάδιο περαίωσης της διοικητικής διαδικασίας και ένα βήμα για τη δικαστική διεκδίκηση της διαφοράς του εφάπαξ βοηθήματος.

Επίσης, όπως γνωρίζετε, η δικαστική διεκδίκηση της διαφοράς είχε ανατεθεί στο γραφείο του δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου με ομαδικές αγωγές – για οικονομία – κατά του Ν.4093/2012 και του Ν.4387/2016.

Ωστόσο, ο κ. Παπακωνσταντίνου με την από 21/2/2018 επιστολή του μας ενημερώνει ότι δεν υφίσταται πλέον αντικείμενο συνέχισης των αγωγικών μας διεκδικήσεων για το εφάπαξ βοήθημα. Τούτο δε διότι με πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο πιλοτικής δίκης που διενήργησαν άλλοι συνδικαλιστικοί φορείς και σύλλογοι συνταξιούχων έτερων φορέων επικουρικής ασφάλισης, κρίθηκε ότι οι διατάξεις του Ν.4093/2012 με τις οποίες επιβλήθηκε η περικοπή του εφάπαξ βοηθήματος σε βάρος (και) των συνταξιούχων μελών του Συλλόγου μας (41,17%), είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Κατόπιν τούτου η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ αναζητεί άλλο τρόπο διεκδίκησης και παράλληλα συνεχίζει να προωθεί τη διεκπεραίωση των σχετικών ενστάσεων των μελών της κατά των αποφάσεων χορήγησης του εφάπαξ.

Βάσει των ενστάσεων ενημερώνουμε τους ονομαστικούς πίνακες με τα ποσά των διαφορών ώστε να είμαστε σε ετοιμότητα να τα διεκδικήσουμε για τα μέλη του Συλλόγου μας με όποιο τρόπο κριθεί πρόσφορος. Προς αυτό το σκοπό βρισκόμαστε σε συνεχείς διαβουλεύσεις και συνεννόηση με τους νομικούς μας συνεργάτες.

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στο εξής αναλαμβάνει για τα μέλη της (αυτά που συμμετείχαν στις ομαδικές αγωγές) τις αμοιβές των δικηγόρων και εν γένει τα έξοδα που θα απαιτηθούν και τα δικαστικά, αν χρειαστεί, για τη διεκδίκηση της διαφοράς του εφάπαξ.

Σας έχουμε ήδη ενημερώσει ότι την κύρια ευθύνη για την περικοπή του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούμαστε βάσει του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ φέρει η εργοδότρια ALPHA BANK και ακολούθως το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ και σήμερα του ΕΤΕΑΕΠ, τόσο με τις πράξεις τους όσο και με τις παραλείψεις τους.

Συμπερασματικά λοιπόν, εγκαταλείπουμε τις αγωγές κατά του Ν. 4093/2012 και του Ν.4387/2016 γιατί δεν θα φέρουν θετικό αποτέλεσμα.

Ήδη πρωτόδικα έχουν απορριφθεί αγωγές συναδέλφων στην Αθήνα κατά του Ν.4093/2012 που είχαν αναλάβει άλλοι δικηγόροι. Οι συνάδελφοι αυτοί απευθύνθηκαν στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και ζήτησαν τη συμβουλή μας επί της προτροπής του δικηγόρου τους να μη συνεχίσουν το δικαστικό αγώνα σε επόμενο βαθμό δικαιοδοσίας και βεβαίως συμφωνήσαμε.

Όταν λοιπόν κρίνονται συνταγματικά θεμιτές μειώσεις του εφάπαξ ποσοστού 41,17% του Ν.4093/2012, είναι δεδομένο ότι δε θα κριθεί αντισυνταγματική η μείωση 10 – 20% του Ν.4387/2016. Καλό θα είναι να το κατανοήσουν αυτό και όσοι συνάδελφοι της περιφέρειας έχουν προσφύγει μόνοι τους – καταβάλλοντας σεβαστά ποσά – και πιστεύουν ότι οι ατομικές αγωγές κατά του Ν. Κατρούγκαλου θα έχουν τάχα θετικό αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα θετικό θα έχουν μόνον ως προς την αμοιβή των δικηγόρων…

Συνάδελφοι ρωτήστε και αλλού πριν συνεχίσετε ένα δικαστικό αγώνα που κρίθηκε ήδη στο πρώτο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου με απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ!

Δυστυχώς, υπάρχουν συνάδελφοι, που αφού ξόδεψαν σεβαστά ποσά σε δικηγόρους για υποθέσεις τους χωρίς μέχρι στιγμής κάποιο αποτέλεσμα, ζητούν την παρέμβαση του Συλλόγου μας για να πάρουν πίσω τους φακέλους τους από τους δικηγόρους και να συνεχίσουν αλλού τη διεκδίκησή τους.

Συνεπώς, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σε όλους τους συναδέλφους μας, ειδικά για τη διεκδίκηση της διαφοράς του εφάπαξ βοηθήματος, να μην ενεργούν μεμονωμένα και αποσπασματικά, ιδιαίτερα γιατί μία ενδεχόμενη αρνητική απόφαση λόγω κακού χειρισμού της υπόθεσης πιθανώς να ανατρέψει το σχεδιασμό μας και τις προοπτικές μας για την απόδοση πλήρους εφάπαξ!