Εκτός ελέγχου η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ! Τίποτα τίποτα δεν τους σταματά !!!