Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Απολογιστικής Συνέλευσης της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Σήμερα, Δευτέρα 11/6, ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα του Συλλόγου μας (Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ευπόλιδος 8  –   ΑΘΗΝΑ 105 51     ΤΗΛ.:   210 3250692 – 3 – 4 ,     FAX :   210 3311278

www.ionikienotita.gr                                                                               e-mail : info@ionikienotita.gr         

 

Αθήνα, 15 Μαΐου 2018

     

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Απολογιστικής Συνέλευσης

 

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων “Ιονική Ενότητα” συνήλθε την Τρίτη 15/05/2018 και αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Απολογιστικής Συνέλευσης. Οι ημερομηνίες που ορίστηκαν για την πραγματοποίησή της είναι :

 

Α) Η  πρώτη  σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται για την ημέρα Τρίτη  29/05/2018 και ώρα 17:00 μ.μ. στην αίθουσα του Συλλόγου μας, Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος, πλατεία Κοτζιά, Αθήνα.

Β) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η δεύτερη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται για την Τρίτη 05/06/2018 και ώρα 17:00 μ.μ. στην αίθουσα του Συλλόγου μας, Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος, πλατεία Κοτζιά, Αθήνα.

Γ)  Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε τρίτη Γενική Συνέλευση στις 11/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 απογευματινή στην αίθουσα του Συλλόγου μας, Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος, πλατεία Κοτζιά, Αθήνα.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :

1.      Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός έτους 2017, έκθεση ελεγκτικής επιτροπής διαχειριστικής περιόδου 2017 και προϋπολογισμός έτους 2018. Λήψη απόφασης για την έγκρισή τους και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

2.      Ενημέρωση σχετικά με τα θέματα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και λήψη απόφασης.

3.      Ενημέρωση για την εγγραφή του Συλλόγου μας στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ KAI ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (συν. Π. Ε.) – ΣΥΝ.ΕΡΓΑ.ΣΥΑ., σύμφωνα με την από 3/1/18 απόφαση της 14 ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και επικύρωση αυτής.  

4.      Έγκριση ειδικών θεμάτων.

.

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ!

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ                ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ