Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Απολογιστικής Συνέλευσης της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Σήμερα, Δευτέρα 11/6, ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα του Συλλόγου μας (Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος)