ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ εν όψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των συνταξιούχων συναδέλφων μας – Του συνάδελφου Θωμά Γεωργίου

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

.

Οι δαιδαλώδεις φορολογικές διατάξεις και απανωτές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών έχουν μετατρέψει την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων σε ένα… δυσεπίλυτο γρίφο. Στα πλαίσια της έγκυρης ενημέρωσής σας και εν όψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των συνταξιούχων συναδέλφων μας, ο συνάδελφος λογιστής Θωμάς Γεωργίου παραθέτει οδηγίες για συγκεκριμένες «ιδιάζουσες» περιπτώσεις για να σας διευκολύνει, ώστε να γίνει κατανοητή η διαδικασία και να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις που ενδεχομένως θα έχουν και αντίστοιχες συνέπειες. Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν παρόμοια δημοσιεύματα προς ενημέρωσή σας και αποφυγή των παγίδων που κρύβουν οι φορολογικές δηλώσεις.

 .

Πώς δηλώνονται τα επιστραφέντα ποσά  υπέρ υγειονομικής περίθαλψης;

Τα ποσά, που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης  (συνταξιούχοι),  για την περίοδο από 1.1.2012 έως 30.6.2016, και τα οποία  επιστράφηκαν άτοκα  με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017, έχουν αθροιστεί και σταλεί στο TAXIS , μαζί με την κύρια σύνταξη  του φορολογικού έτους 2017, για να  φορολογηθούν ενιαία. Το συνολικό ποσό εμφανίζεται προσυμπληρωμένο στους κωδικούς 303-304 του εντύπου Ε1 του 2017.
Οσοι όμως θέλουν να φορολογηθούν στο έτος που αφορά το κάθε ποσό  πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για κάθε ένα έτος . Οι τροποποιητικές δηλώσεις των ετών 2012, 2013 και 2014 υποβάλλονται χειρόγραφα στη Δ.ΟΥ  χωρίς πρόστιμα και τόκους, εφόσον υποβληθούν έως 31/12/2018. Οι τροποποιητικές δηλώσεις  των ετών 2015 και 2016 υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω taxis. Η επιλογή αυτή είναι ενεργή όταν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για αναδρομικές αποδοχές του φορολογικού έτους 2015 και 2016. Όταν δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση ζητάτε από το ΙΚΑ να υποβάλουν τα ηλεκτρονικά αρχεία για να μπορέσετε να υποβάλετε την τροποποιητική δήλωση.         

Προσοχή. Στην περίπτωση αυτή η αρχική εμπρόθεσμη  δήλωση του φορολογικού έτους 2017  θα πρέπει να  υποβληθεί με επιφύλαξη (υπάρχει σχετικό κουτάκι στο τέλος της δήλωσης Ε1 που πρέπει να κλικάρετε) και θα πρέπει να πάτε , εντός μηνός από την υποβολή της δήλωσης  , στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  τη σχετική βεβαίωση συντάξεων  του ΙΚΑ, στην οποία θα εμφανίζεται ο διαχωρισμός των ποσών αυτών στα έτη που αφορούν, προκειμένου να διορθωθούν τα ποσά και μετά να γίνει από την Δ.Ο.Υ η οριστικοποίηση και εκκαθάριση της δήλωσης του 2017.

.

Πώς δηλώνονται τα επιδικασθέντα με δικαστική απόφαση και εισπραχθέντα ποσά που αφορούν εισόδημα προηγουμένων ετών καθώς και οι τόκοι  αυτών, καθώς και τα αναδρομικά συντάξεων;

θα δηλωθούν με χειρόγραφη τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στα έτη που αφορούν μέχρι 31/12/2018, πλήν των ποσών που αφορούν τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 για τα οποία  η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω taxis. Η επιλογή αυτή είναι ενεργή όταν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για αναδρομικές αποδοχές του φορολογικού έτους 2015 και 2016. Όταν δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση ζητάτε από την Τράπεζα ή το ΙΚΑ να υποβάλουν τα ηλεκτρονικά αρχεία για να μπορέσετε να υποβάλετε την τροποποιητική δήλωση.                                                         

Προσοχή. Οι τόκοι που έχουν επιδικαστεί με δικαστική απόφαση δηλώνονται στο έτος που εισπράχθηκαν στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 – πίνακας Δ1 –  αθροιστικά με τους τόκους από τραπεζικές καταθέσεις όπως αναφέρονται στον υποπίνακα του αντίστοιχου κωδικού.

.                                                                                  

Ε1  Kωδ 727/728   Για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση Δανείων

Έχουν καταχωρισθεί, από την Alpha bank μέχρι σήμερα,  μόνο οι πληρωμές δόσεων  των στεγαστικών δανείων της ΣΣΕ 1984. Αναμένεται η ενημέρωση και με τις άλλες κατηγορίες δανείων

Ε1  Κωδ 049/050  Δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Εχουν σταλεί από τις τράπεζες τα αρχεία των πληρωμών, με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, για το χτίσιμο του αφορολόγητου (κωδ 049 & 050  εντύπου Ε1). Περιλαμβάνονται και οι πληρωμές που έγιναν, μέσω καρτών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Οι κωδικοί είναι ΄΄ανοιχτοί΄΄ για να καταχωρηθούν και αποδείξεις δαπανών που εξοφλήθηκαν εκτός πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

Προσοχή . Οσοι δηλώσουν λιγότερες δαπάνες από όσες πρέπει, βάσει του εισοδήματος να δηλώσουν, θα φορολογηθούν στη  διαφορά με 22%. Πχ αν οι αναλογούσες στο εισόδημα δαπάνες είναι 5.000€  και δηλωθούν  4.000€ τότε θα υπάρξει επιπλέον φόρος 220€  (5.000 – 4.000=1.000*22%) 

.

Εξόφληση οφειλών στη  Δ.Ο.Υ με κάρτα

Μπορείτε πλέον να εξοφλήσετε τις εκτός ρύθμισης οφειλές σας  ή να πληρώσετε μέρος τους, με κάρτες πληρωμών. Για να πληρώσετε μέρος της οφειλής, μπαίνετε στο TAXIS , στην προσωπική πληροφόρηση, και  εισάγετε το ποσό που επιθυμείτε να πληρώσετε στο σχετικό πεδίο της στήλης ποσό για πληρωμή με κάρτα . Για να εξοφλήσετε την οφειλή επιλέγετε το πλήκτρο  «Eξόφληση». Μπορείτε να επιλέξετε για εξόφληση περισσότερες από μία οφειλές.