Σημαντική πρόοδος στην καταβολή του εφάπαξ

Σας είχαμε τονίσει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΤΕΑΕΠ κατόπιν της μέριμνας των διοικούντων επιμελούνται με μεγάλη υπευθυνότητα και ταχύτητα την επεξεργασία όλων των υποθέσεων των εφάπαξ των συναδέλφων που έχουν καταθέσει οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ήδη πιστωθεί όλα τα εφάπαξ για τις συνταξιοδοτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι και τον Ιανουάριο του 2017, ενώ είναι έτοιμα για να προχωρήσουν στη διαδικασία της πίστωσης τις αμέσως επόμενες μέρες και τα εφάπαξ των συνταξιοδοτικών αποφάσεων που εκδόθηκαν το Φεβρουάριο του 2017. Τέλος, ήδη βρίσκονται υπό επεξεργασία οι αποφάσεις του Μαρτίου του 2017 προκειμένου να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα προς πίστωση.

Ο Σύλλογός μας αποδίδει τα εύσημα τόσο στις υπηρεσίες του ΕΤΕΑΕΠ, όσο και στην αρμόδια Διευθύντρια Παροχών κα. Ελένη Μελάνη για τη συνέπεια που επιδεικνύουν στις υποθέσεις των συναδέλφων μας.

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη διαδικασία επεξεργασίας και πίστωσης των εφάπαξ που είμαστε αισιόδοξοι ότι θα συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς, ώστε τους αμέσως επόμενους μήνες να ομαλοποιηθεί πλήρως η διαδικασία και όταν εξέρχεται ένας συνάδελφος να μπορεί να λαμβάνει το εφάπαξ του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Σε όσους συναδέλφους λάβουν το επόμενο διάστημα το εφάπαξ, τους ευχόμαστε σε καλή μεριά!