Αιφνίδια δέσμευση από την τράπεζα της σύνταξης των συναδέλφων έναντι δανειακών υποχρεώσεων. Αίτημα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ για επιστροφή μέρους του ποσού και διευθέτηση του υπόλοιπου χρέους σε δόσεις