ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Πιστώθηκαν τα εφάπαξ των συναδέλφων που έλαβαν απόφαση συνταξιοδότησης μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2016