Βλαπτικές μεταβολές 2013

ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
Με την υπ’ αριθμ. 941/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζημίωση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΡΑΣ
Με την υπ’ αρ. 3269/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Ασφαλιστικά Μέτρα δικαιώθηκε ο συνάδελφος Χρήστος Λύρας λόγω παράνομης και καταχρηστικής μετάθεσης και η Τράπεζα υποχρεώθηκε να αναστείλει προσωρινά την απόφαση της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού περί μετάθεσης του συναδέλφου από το Κατάστημα Ξυλοκάστρου στο Κατάστημα Κιάτου.
Την υπόθεση νομικά χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Κατσακιώρης.

ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1501/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζημίωση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 1502/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζημίωση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΡΑΣ
Με την υπ’ αρ. 9898/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Ασφαλιστικά Μέτρα δικαιώθηκε ο συνάδελφος Χρήστος Λύρας λόγω βλαπτικής μεταβολής της σύμβασης εργασίας του και η Τράπεζα υποχρεώθηκε προσωρινώς να απασχολεί τον συνάδελφο με τους προ της μεταβολής όρους εργασίας του.
Την υπόθεση νομικά χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Κατσακιώρης.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ
Με την υπ’ αρ. 3353/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών δικαιώθηκε τελεσίδικα ο συνάδελφος μας Περικλής λόγω βλαπτικής μεταβολής της σύμβασης εργασίας του και η Τράπεζα υποχρεώθηκε να του καταβάλλει το ποσό των 10.000€ ως χρηματική ικανοποίηση και 750€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση νομικά χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Μάριος Αρμάος.

ΓΙΑΧΟΥ ΑΣΗΜΩ
Με την υπ’ αριθμ. 474/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζημίωση. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΑΤΟΥΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 473/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζημίωση. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 2793/2013 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζημίωση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.