Βλαπτικές μεταβολές 2012

ΣΚΑΛΙΔΗ ΧΡΥΣΗ
Με την υπ’ αριθμ. 4024/2012 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών ακυρώθηκε τελεσιδίκως η επιβληθείσα από την Τράπεζα στη συνάδελφό μας Χρυσή πειθαρχική ποινή της εγγράφου παρατηρήσεως και επιβάλλεται εις βάρος της Τράπεζας δικαστική δαπάνη 600€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΚΡΙΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1961/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η απομάκρυνσή του από τη Δ/νση Μηχανογραφικών Εφαρμογών και η τοποθέτησή του στο Ταμείο Υγείας συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή και αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα τoυ οφείλει για ηθική βλάβη 3.000€ και 200€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1463/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζημίωση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2084/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζημίωση. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.