Προαγωγές – 2013

ΔΟΞΑ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1792/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1/1/2004 η συνάδελφός μας Μαρία. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 4.880,88€, 1.500€ για ηθική βλάβη καθώς και 1.000€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1137/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1/1/2005 και εν συνεχεία στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1/1/2008 ο συνάδελφός μας Απόστολος. Του επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως μισθολογικές διαφορές 7.677,69 €, 3.000,00 € για ηθική βλάβη και 450 € για δικαστική δαπάνη. Το Δικαστήριο κήρυξε την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των 5.000,00 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΜΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1264/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1/1/2005 και εν συνεχεία στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1/1/2008 η συνάδελφός μας Μαρία. Της επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως μισθολογικές διαφορές 12.327,61 €, 3.000,00 € για ηθική βλάβη και 500€ για δικαστική δαπάνη. Το Δικαστήριο κήρυξε την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των 5.000,00 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμόν 717/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1/1/2005 ο συνάδελφός μας Δημήτρης. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Mε την υπ’ αριθμόν 1315/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) ο συνάδελφός μας Γκραικιώτης Νικόλαος προάγεται στο βαθμό στου Προισταμένου Ταμία Α΄.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο Δικηγόρος Γραμμένος Ε. Ευστάθιος.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2304/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Πλούταρχος έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2004. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 5.811,99 € και για δικαστική δαπάνη 300€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Mε την υπ’ αριθμ. 4908/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Βασιλική έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2006. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 7.180,71€, 2.000€ για ηθική βλάβη, καθώς και 700€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 4600/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Ζαχαρίας έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2003. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 6.949,35€, 1.000€ για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης, καθώς και για δικαστική δαπάνη 800€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΚΗΣ
Mε την υπ’ αριθμ. 5216/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Γιώργος έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1.1.2003 . Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές και 1.000€ για ηθική βλάβη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΗΛΙΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
Με την υπ’ αριθμόν 7201/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Ηλιάνα έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1-1-2004. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 5.401,70 € εντόκως από την κοινοποίηση της αγωγής και 700,00 € για δικαστική δαπάνη. Η εν λόγω απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι η συνάδελφός μας πέτυχε την προαγωγή της στον βαθμό του Υποδιευθυντή, συγκρινόμενη με την Κονιδάρη Πηνελόπη, καταλήγοντας το Εφετείο ότι η Κυνηγοπούλου Ηλιάνα υπερέχει ως προς την άσκηση υπευθύνων καθηκόντων ένεκα του ευρύτερου κύκλου τραπεζικών εργασιών, γεγονός που συνεπάγεται πολυσχιδή και σφαιρική τραπεζική εμπειρία σε θέση ευθύνης σε σχέση με την Κονιδάρη Πηνελόπη η οποία υπηρετεί αποκλειστικά την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 3799/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Θανάσης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2003. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 6.949,35€, 3.000€ για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης, καθώς και για δικαστική δαπάνη 600€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ
Mε την υπ’ αριθμ. 1136/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Ιωάννα έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β’ από 1.1.2004 και στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1.1.2006. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές, 3.000€ για ηθική βλάβη, καθώς και 450€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 6273/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Θανάσης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2003. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 3.564,93 €, 3.000€ για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης, καθώς και για δικαστική δαπάνη 500€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΟΛΓΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ
Mε την υπ’ αριθμ. 843/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Όλγα έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1.1.2004 και στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1.1.2007. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές, 3.000€ για ηθική βλάβη, καθώς και 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ
Με την υπ’ αριθμ. 5510/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Ελένη έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2003. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 7.111,98 €, 4.000 € για ηθική βλάβη, καθώς και 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ
Mε την υπ’ αριθμ. 1201/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Μαρία έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1.1.2004 και στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1.1.2007. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές, 3.000€ για ηθική βλάβη, καθώς και 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ – ΝΑΝΟΥ
Με την υπ’ αριθμόν 6498/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Φωτεινή έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1-1-2003. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 1.506,41 €, 1.000 €, καθώς 700€ για δικαστική δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΤΟΜΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 7506/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Κωνσταντίνος έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1.1.2004, του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 10.363,39 € και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης 2.000 € με το νόμιμο τόκο και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 700€. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1668/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Χρήστος έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1.1.2006. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 8.509,10 €, 1.000 € για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης, καθώς και για δικαστική δαπάνη 600€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 7093/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Δημήτρης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2003, του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης 2.000 € με το νόμιμο τόκο και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 600€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 7506/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Δημήτρης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2004 (διόρθωση valeur), του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 2.590,86 € και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης 5.000 € με το νόμιμο τόκο και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 700€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.