Αποζημιώσεις Ν. 2112 – 2011

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2250/2011 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Χρήστος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 20.480,02 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΚΟΥΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Με την υπ’ αριθμ. 5942/2011 απόφαση του Εφετείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Ζαχαρούλα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 27.433,58 € ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920) καθώς και 600 € για δικαστική δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΜΑΣΤΑΓΓΑ ΕΛΕΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 2102/2011 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Ελένη. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 37.563,55€ (πέραν της οικειοθελούς παροχής 25.000 € που είχε λάβει κατά την αποχώρησή της), ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920) καθώς και 760€ για δικαστική δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΕΛΛΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1346/2011 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Ιορδάνης. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 20710,34 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν.3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920), στο οποίο συμψηφίζεται και η δικαστική δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΔΟΞΑ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2234/2011 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Μαρία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 35.420,06 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920). Την υπόθεση χειρίστηκενομικά η δικηγόρος κ.Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΑΛΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1228/2011 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Γεωργία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 28.643,72 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν.3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920) καθώς και 900 € για δικαστική δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2430/2011 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Όλγα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 36.275,12 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΚΟΥΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2196/2011 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Ισίδωρος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 15.609,42 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.