Ομαδική ασφαλιστική κάλυψη προσωπικού - νοσοκομειακή περίθαλψη - ασφάλεια ζωής και ανικανότητας


Συνάδελφοι σας παραθέτουμε τη σχετική εγκύκλιο της Alpha Bank σχετικά με το Ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε.

Εγκύκλιος αρ. 264 – 19.12.13

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial