Ενημέρωση για την επιστροφή παρανόμως παρακρατηθέντων εισφορών υπέρ υγείας

Επειδή δεχόμαστε πολλές ερωτήσεις από συνταξιούχους συναδέλφους μας σχετικά με την επιστροφή της παρακράτησης της εισφοράς ασθενείας από το ταμείο μας, σας γνωρίζουμε ότι πράγματι άλλαξε ο τρόπος παρακράτησης της εισφοράς με το άρθρο 44 του Ν.4387/2016, καθώς  μέχρι τις 30/6/2016 η ως άνω εισφορά παρακρατείτο παρανόμως στο αρχικό ποσό της σύνταξης πριν την αφαίρεση των μνημονιακών περικοπών.

Οι όποιες εξαγγελίες του Υφυπουργού Εργασίας κου Αναστάσιου Πετρόπουλου για επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων εισφορών, αφορούν μόνο όσους συνταξιούχους υπόκεινται σε μνημονιακές περικοπές (Ν.4024/2011, 4051/2011 και 4093/2012). Για τους συνταξιούχους που δεν υπάγονταν στις περικοπές, δεν προκύπτουν διαφορές και επομένως ούτε επιστροφές.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι και τον Ιούνιο του 2015  το ποσοστό  παρακράτησης για την υγεία ήταν 4% και έγινε 6% από το Σεπτέμβριο του 2015.

Ενδεικτικά θα σας αναφέρουμε ότι :

  • Για μία μέση σύνταξη με σύνολο μικτών αποδοχών 1.600 ευρώ περίπου,  η παρανόμως παρακρατηθείσα εισφορά όταν το ποσοστό ήταν 4% ανερχόταν σε 7 ευρώ περίπου μηνιαίως και όταν το ποσοστό έγινε 6%, ανερχόταν περίπου σε 10 ευρώ μηνιαίως.
  • Σε αντίστοιχη περίπτωση σύνταξης που το σύνολο των μικτών αποδοχών ήταν 2.200 ευρώ περίπου, όταν η παρακράτηση υπέρ υγείας ήταν 4% η παρανόμως παρακρατηθείσα εισφορά που προκύπτει είναι 23 ευρώ περίπου μηνιαίως και όταν το ποσοστό αυξήθηκε σε 6%, το ποσό αυτό ανερχόταν σε περίπου 35 ευρώ μηνιαίως.
  • Όπως είναι φυσιολογικό, τα μεγαλύτερα ποσά που παρακρατούνταν παράνομα προκύπτουν από τις ανώτατες συντάξεις που ανέρχονται περίπου σε 2.800 ευρώ μικτές αποδοχές, οπότε και η παρανόμως παρακρατηθείσα εισφορά όταν το ποσοστό ήταν 4% ενέρχεται σε 28 ευρώ περίπου και όταν το ποσοστό έγινε 6%, ανερχόταν σε 60 ευρώ περίπου. 

Σημειώστε βέβαια, ότι ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί ούτε ο τρόπος ούτε ο χρόνος επιστροφής των παρανόμως παρακρατηθέντων εισφορών.

 

Παρακολουθούμε το θέμα και θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξή του. Να παραμείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας ώστε αν χρειαστεί να προβείτε σε κάποιες ενέργειες να ενημερωθείτε αμέσως.