ΣΥΙΛΤΕ Νο 124. Ενίσχυση της υπηρεσίας του ΙΚΑ (ΤΑΠΙΛΤ) με προσωπικό για την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων λόγω της εθελουσίας

Συνάδελφοι,

Όπως όλοι γνωρίζετε ο Σύλλογός μας συνέβαλε τα μέγιστα στη βελτίωση των όρων της εθελουσίας εξόδου αλλά και στην εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας κατά τη διαδικασία υλοποίησης του πρώτου σκέλους του προγράμματος.

Υποβλήθηκαν 636 αιτήσεις αποχώρησης από συναδέλφους της ΙΟΝΙΚΗΣ οι οποίες και εγκρίθηκαν στο σύνολό τους. Επίσης, είναι γνωστό ότι η υποδομή του ταμείου δεν είναι επαρκής για να διεκπεραιώσει ένα τόσο μεγάλο όγκο αιτήσεων συνταξιοδότησης.Κατά συνέπεια είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων που, πιθανόν, να ξεπεράσει ακόμα και τα δύο έτη.

Επειδή οι συνάδελφοί μας βιοπορίζονται με μεγάλη δυσκολία, τόσο η Τράπεζα όσο και το ΙΚΑ οφείλουν να φροντίσουν για την επίλυση του σοβαρού αυτού ζητήματος.

Ο σύλλογός μας, από κοινού με το Σύλλογο Εργαζομένων και Συνταξιούχων ” Ιονική Ενότητα”, απηύθυνε επιστολές, τόσο στο διοικητή του ΙΚΑ κο Ροβέρτο Σπυρόπουλο όσο και στην Τράπεζα, προκειμένου να επιλυθεί άμεσα το θέμα. Γιατί το ΙΚΑ θα πρέπει αφενός να αποδεχτεί την ενίσχυση των υπηρεσιών του τέως ΤΑΠΙΛΤ με εργαζόμενους της τράπεζας και αφετέρου το ίδιο να ενισχύσει την υπηρεσία ανακεφαλαίωσης των ενσήμων των συγχωνευθέντων Ταμείων των τραπεζών.

Η Τράπεζα, όπως διαβεβαίωσε τον πρόεδρο του συλλόγου μας η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, κα Π. Κονιδάρη, εφόσον της ζητηθεί από το ΙΚΑ, είναι διατεθειμένη να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό για την διεκπεραίωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης της εθελουσίας. Επίσης μας πληροφόρησε ότι η βεβαίωση χρόνου εργασίας, που ζητά το ΤΑΠΙΛΤ (έντυπο Σ5) για το φάκελο συνταξιοδότησης θα σταλεί απευθείας από την τράπεζα στο Ταμείο, όποτε οι συνάδελφοί μας δεν πρέπει πλέον να την αναζητούν από τις υπηρεσίες της Τράπεζας.

Πιστεύουμε ότι η διοίκηση του ΙΚΑ θα αποδεχτεί το αίτημά μας και η τράπεζα θα τηρήσει την υπόσχεσή της ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση όλων των συνταξιοδοτικών αποφάσεων εντός του πρώτου εξαμήνου του 2015.

Αυτή η εξέλιξη θα βοηθήσει ιδιαίτερα τους συναδέλφους μας για να μη χρειαστεί να διαθέσουν το ποσό που έλαβαν από τη συμμετοχή τους στην εθελούσια έξοδο, παρά μόνο για την εξυπηρέτηση άμεσα πιεστικών αναγκών τους.

Υ.Γ. Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους ότι προκειμένου να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στον κλάδο υγείας θα πρέπει να παραλάβουν, με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησής τους, και τη σχετική επιστολή από το ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ για την παρακράτηση της εισφοράς 4%, από τον αρμόδιο κο Ι. Ντίνο, Χαριλάου Τρικούπη 6-8-10, 2ος όροφος, τηλ. 210 3606283.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας

Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ        Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σας παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή με αριθ. πρωτ. 85-24.10.14. που αναφέρεται ανωτέρω.