ΜΕΡΕΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ – Της συναδέλφου Χρηστίνας Σωτήρχου του Σωτηρίου

.

Ο 20χρονος μαχητής του ΕΛΑΣ, ήρωας της Εθνικής Αντίστασης

Σωτήρης Σωτήρχος του Χρήστου, απελευθερωτής στον Πειραιά