Εξομοίωση της προσαύξησης του προεξοφλούμενου εφάπαξ – Ομαδικό ασφαλιστήριο ΑΧΑ