Υλοποίηση εκ μέρους της τράπεζας της εγγυητικής της ευθύνης για την κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας του πρώην ΤΑΠΙΛΤ