Ενημερωτικό σημείωμα του δικηγόρου κου Κωνσταντίνου Διάκου που έχει αναλάβει την υπόθεση των συναδέλφων της ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ εναντίον του ΤΑΠΙΛΤ

Συνάδελφοι,

Ο δικηγόρος κος Κωνσταντίνος Διάκος που έχει αναλάβει την υπόθεση όσων συναδέλφων στρέφονται εναντίον του ΤΑΠΙΛΤ για τη μη αναγνώριση του χρόνου εργασίας τους στην εταιρεία ΠΥΡΑΜΙΣ, θυγατρική της Ιονικής Τράπεζας, παρά την περί αντιθέτου υπ’αριθμ. 3445/2004 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών που αναγνώρισε τη συνεχή εργασία τους, απέστειλε το κάτωθι σημείωμα, προς ενημέρωσή τους για την πορεία εξέλιξης της υπόθεσης και για την καταβολή παραβόλου 200 ευρώ :

Ακολουθεί το ενημερωτικό σημείωμα του κου Διάκου :

Ενημερωτικό σημείωμα

Όσοι συνάδελφοι της Πυραμίδας επιθυμούν να ολοκληρωθεί η τυπική σχετική παράσταση, θα πρέπει μέχρι την Τρίτη 17 Οκτωβρίου να έχουν στείλει στον κο Διάκο το συγκεκριμένο παράβολο, σύμφωνα με τις ως άνω οδηγίες.