Ενημέρωση για το εφάπαξ

Επιτέλους ομαλοποιήθηκε η διαδικασία έκδοσης των αποφάσεων και καταβολής των εφάπαξ βοηθημάτων, που πλέον συνεχίζεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Τα στελέχη του συλλόγου μας βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με τις υπηρεσίες του ταμείου μας και σας ενημερώνουμε ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται ακολούθως πιστώνονται, αφού υπάρχει επαρκής χρηματοδοτική κάλυψη. Ο ικανοποιητικός αυτός ρυθμός αναμένεται να συνεχιστεί και για το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τη Διευθύντρια της Αρμόδιας Διεύθυνσης Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ κα Ελένη Μελάνη, ήδη μέχρι τέλους Αυγούστου ολοκληρώνεται η καταβολή των εφάπαξ για τους συναδέλφους που είχαν καταθέσει οριστική απόφαση συνταξιοδότησης μέχρι το Δεκέμβριο του 2015. Από το Σεπτέμβρη ξεκινά η απόδοση σε αυτούς που έχουν καταθέσει συνταξιοδοτικές αποφάσεις από τον Ιανουάριο του 2016.

Επίσης, σύμφωνα με διαπιστώσεις, μας η δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων για τους συναδέλφους της Ιονικής θα είναι εφεξής 50 περίπου μηνιαίως και θα υπάρχει απρόσκοπτη καταβολή, καθόσον έχει εξασφαλιστεί συνεχής ροή χρηματοδότησης για τον κλάδο μας.

Επειδή γνωρίζουμε την αγωνία και την ανάγκη των συναδέλφων μας, παρακολουθούμε στενά το θέμα ώστε να συνεχίζεται η ομαλή διαδικασία έκδοσης και καταβολής των εφάπαξ και να παρέμβουμε εφόσον χρειαστεί.