ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για το ΕΦΑΠΑΞ: Συνάντηση με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΤΕΑΕΠ