ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Ετήσια Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού μας την ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 στις 16:00 μ.μ. στον Κινηματογράφο “ODEON ΟΠΕΡΑ” (Ακαδημίας 57, Αθήνα)

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

(συν. Π. Ε.) – ΣΥΝ. ΕΡΓΑ.ΣΥΑ.

Ευπόλιδος 8 – ΑΘΗΝΑ 105 51 τηλ. : 210 3250693 fax: 210 3311278

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2017

>

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΑΣ

>

Προς τα μέλη του Συνεταιρισμού – Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του που λήφθηκε κατά την συνεδρίαση της 10/3/2017, σας καλεί να πάρετε μέρος στις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 12-4-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 απογευματινή, στην έδρα του Συνεταιρισμού Ευπόλιδος 8 (7ος όροφος) στην Αθήνα, στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας – ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.

Σε περίπτωση που δεν παραστεί το 50% των μελών και δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει, άνευ ειδοποιήσεως, την αυτήν ημέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας ήτοι στις 19-4-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 απογευματινή στον ίδιο χώρο.

Επίσης σε περίπτωση που στην πρώτη επαναληπτική δεν παραστεί το 1/5 των μελών και δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει άνευ ειδοποιήσεως, και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε (με την παρουσία τουλάχιστον 20 μελών) στις 26-4-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 απογευματινή στην Αθήνα, στον κινηματογράφο “ODEON ΟΠΕΡΑ“, οδός Ακαδημίας 57.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Εκλογή Προεδρείου Συνέλευσης, ορισμός – εκλογή ψηφολεκτών για τη διενέργεια των φανερών και μυστικών ψηφοφοριών

  2. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού – ισολογισμού χρήσης 2016 και των αποτελεσμάτων χρήσης και Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου

  3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017

  4. Πρόγραμμα δράσης έτους 2017

  5. Εκλογή της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που θα διεξαγάγει τις αρχαιρεσίες.

  6. Προκήρυξη αρχαιρεσιών για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου και καθορισμός του χρόνου και του τόπου διενέργειάς τους

  7. Πόρισμα ορκωτών ελεγκτών. Ενημέρωση – Συζήτηση – Λήψη απόφασης για επόμενες ενέργειες.

>

ΟΛΟΙ ΣΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ !

>

Τονίζουμε ότι όσοι προτίθενται να καταθέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό ή το Εποπτικό Συμβούλιο, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 18:00 το απόγευμα της 2ης Μαΐου 2017 προς την Εφορευτική Επιτροπή, στα γραφεία του Συνεταιρισμού Ευπόλιδος 8 – 7ος όροφος ή με φαξ στον αριθμό 2103311278.

>

Για το Δ.Σ.

          Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας

          Ν. Κάβουρας                      Σ. Φιλιππόπουλος