Θετικές εξελίξεις για την απόδοση των καθυστερούμενων εφάπαξ: Πιστώθηκε στο ΕΤΕΑΕΠ το πρώτο μέρος του σχετικού κονδυλίου