Ενημέρωση για το εφάπαξ

Συνάδελφοι, κατόπιν επικοινωνίας του συλλόγου μας με το ΕΤΕΑΕΠ, πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ, σας ενημερώνουμε ότι εφεξής η κατάθεση αιτήσεων για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος θα γίνεται στο Πρωτόκολλο της Γ. Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών στο Β’ Τμήμα απονομής εφάπαξ του Κλάδου Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας , τα γραφεία της οποίας στεγάζονται στην οδό Ακαδημίας 58, Αθήνα 106 79, στον ημιώροφο.