Καμία εφαρμογή στις συντάξεις μας η πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την αντισυνταγματικότητα της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Τέλος στην Εισφορά Αλληλεγγύης βάζει το Ελεγκτικό Συνέδριο για συνταξιούχους του Δημοσίου και Ειδικών Μισθολογίων με την υπ’αριθ. 244/2017 απόφασή του. Η ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις των νόμων με τους οποίους είχε επιβληθεί «Eιδική Eισφορά Aλληλεγγύης Συνταξιούχων» (ΕΕΑΣ) σε όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου (Δημόσιο, Ειδικά Μισθολόγια, Σώματα Ασφαλείας κ.ά) κύριας σύνταξης από 1400 ευρώ και άνω (κατέβαλλαν ως Εισφορά Αλληλεγγύης 3-14%), στους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών με σύνταξη από 1.700 ευρώ και άνω (Εισφορά Αλληλεγγύης 6-10%) και στους συνταξιούχους που είχαν επικουρική σύνταξη από 300 ευρώ και άνω (Εισφορά Αλληλεγγύης 3-10 %).

Σύμφωνα με το διατακτικό της σημαντικής αυτής απόφασης, η κυβέρνηση οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα και να καταργήσει την Εισφορά Αλληλεγγύης. Επίσης διατάσσεται η αναδρομική επιστροφή σε όσους μέχρι την έκδοση της απόφασης είχαν προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, ενώ για τους λοιπούς θα ισχύσει από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει από το 2012 ότι οι περικοπές που προέβλεπε το πρώτο μνημόνιο σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα ήταν συνταγματικές, με το σκεπτικό ότι έγιναν για λόγους δημοσίου συμφέροντος για να αποτραπεί η χρεοκοπία της χώρας. Θεωρείται πιθανό ότι για να μην επιδιωχθεί η υλοποίηση αντίστοιχης απόφασης και από τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, το Δημόσιο θα προσφύγει στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

Επειδή δεχθήκαμε πολλά τηλέφωνα από συναδέλφους μας που εξέφραζαν απορίες για ενδεχόμενη επιρροή της απόφασης στα ασφαλιστικά μας θέματα, τους γνωστοποιούμε ότι η απόφαση αυτή δεν έχει καμία εφαρμογή στις συντάξεις μας.

Έχετε πλέον διαπιστώσει ότι μόνο η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ γνωρίζει σε βάθος, με συνέπεια και υπευθυνότητα τα ασφαλιστικά θέματα που αφορούν το χώρο μας. Επομένως, για να αποφεύγετε την παραπληροφόρηση, σας προτρέπουμε να ενημερώνεστε σε καθημερινή βάση από την ιστοσελίδα μας και να μη δίνετε σημασία σε ανεύθυνα δημοσιεύματα που στοχεύουν στον ανούσιο εντυπωσιασμό προκαλώντας αναίτια σύγχυση.

Υπενθυμίζουμε ότι Σύλλογός μας πάντα έγκαιρα και έγκυρα ενημερώνει τα μέλη του για τα ζητήματα αυτά και τους προτείνει, όταν απαιτείται, τα κατάλληλα ένδικα βοηθήματα. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε κινηθήκαμε με τη Δικηγορική Εταιρεία του Δρος Παπακωνσταντίνου με ομαδικές αγωγές για τη μείωση που επήλθε με τους μνημονιακούς νόμους στις συντάξεις των μελών του και μάλιστα χωρίς κανένα κόστος για όσους συμμετέχουν αλλά μόνον με αμοιβή εκ του αποτελέσματος. Οι αγωγές αυτές συνεχίζουν να κατατίθενται. 

Σημειώνεται τέλος ότι οι νομικοί και ασφαλιστικοί σύμβουλοι του Συλλόγου μας θα μελετήσουν με προσοχή και σοβαρότητα, όπως αρμόζει, την απόφαση αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου αμέσως μόλις καθαρογραφεί και θα ενημερώσουν τα μέλη του για το ακριβές περιεχόμενό της.