• Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΤΕΑΕΠ για όλες τις εξελίξεις στα ζητήματα του εφάπαξ βοηθήματος • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ!


Συνάδελφοι,

Στα πλαίσια της συνεχούς ενασχόλησης και παρακολούθησης από την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ των εξελίξεων στο μείζον θέμα του εφάπαξ βοηθήματος, στελέχη του συλλόγου μας είχαν συνάντηση χθες (Τρίτη 7.2.17) με τον πρόεδρο του ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών) κ. Αθανάσιο Καποτά.

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέλιξη των εφάπαξ βοηθημάτων μετά την 1/1/2017 έχει ως εξής:

  • Χαρακτηριστικά ο κ. Καποτάς μας ανέφερε ότι η εντολή που δόθηκε στις υπηρεσίες από τη διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ στις 2 Ιανουαρίου 2017 ήταν «συνεχίστε κανονικά ό,τι κάνατε μέχρι τώρα», επομένως οι υπηρεσίες συνεχίζουν κανονικά την έκδοση των αποφάσεων των εφάπαξ βοηθημάτων.
  • Οι υπηρεσίες που θα εκδίδουν τις αποφάσεις των εφάπαξ βοηθημάτων θα στεγαστούν σύντομα στο κτίριο του ΤΑΠΙΤ (ξενοδοχοϋπαλλήλων), Ακαδημίας 58. Έχουν οριστεί η νέα διευθύντρια (κ. Ελένη Μελάνη) και η νέα προϊσταμένη (κ. Θεοδώρα Γεωργά) και οι δύο υπάλληλοι αποσπασμένοι υπάλληλοι του Κλάδου Πρόνοιας του πρώην ΤΑΠΙΛΤ θα απασχολούνται αποκλειστικά με την έκδοση των αποφάσεων των εφάπαξ βοηθημάτων. Ήδη κινούμαστε για την ενίσχυση του Κλάδου μας με προσωπικό ώστε να διεκπεραιωθούν σύντομα όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.
  • Η διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ υποβάλλει άμεσα αίτημα προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την έγκριση του απαραίτητου κονδυλίου για όλες τις αιτήσεις που εκκρεμούν. Μετά την έγκριση αυτή τροποποιείται ο προϋπολογισμός του ΕΤΕΑΕΠ και αρχίζει η εκταμίευση και η καταβολή των εφάπαξ βοηθημάτων, περί τα τέλη του Φεβρουαρίου.
  • Όσον αφορά τη φορολογική ενημερότητα σας ενημερώνουμε ότι οι οφειλές προς το δημόσιο μπορούν να παρακρατούνται από το δικαιούμενο εφάπαξ και θα σας πιστώνεται το υπόλοιπο.

.

Π ρ ο σ ο χ ή !

Σας επισημαίνουμε εκ νέου ότι την απόδειξη είσπραξης του εφάπαξ θα πρέπει να την υπογράφετε με την κάτωθι επιφύλαξη:

«Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου ιδίως όσον αφορά τη συνταγματικότητα των διατάξεων για τη μείωση του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούμαι με βάση τις διατάξεις του καταστατικού του Κλάδου Πρόνοιας του Πρώην ΤΑΠΙΛΤ»

Επιπλέον, επειδή οι υπάλληλοι του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ πιστεύουν λανθασμένα  ότι δεν έχετε δικαίωμα να κρατάτε αντίγραφο της απόδειξης είσπραξης του εφάπαξ, θα πρέπει αμέσως μετά την επιφύλαξη και την υπογραφή της απόδειξης, να φροντίσετε εσείς οι ίδιοι να κρατήσετε ένα φωτοαντίγραφο και μετά να παραδώσετε την απόδειξη στο ταμείο.

 

 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ!

(τυπική περαίωση διοικητικής διαδικασίας)

 

Συνάδελφοι,

Όπως μας ενημέρωσε ο νομικός μας συνεργάτης δρ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου, που έχει αναλάβει την υπόθεση του εφάπαξ, θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι που λάβατε και θα λάβετε στο εξής εφάπαξ βοήθημα, να υποβάλετε ένσταση ενώπιον του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ εντός προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία που παραλάβατε την απόφαση χορήγησης του εφάπαξ. Με την ένσταση θα ζητάμε τη διαφορά του εφάπαξ βοηθήματος μεταξύ του ποσού που δικαιούμαστε με βάση το καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ και του ποσού μας χορήγησε το ΕΤΕΑΠ με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 4 &5 του ν. 4387/2016.

Επομένως, μην αμελήσετε μόλις λάβετε την απόφαση να συμπληρώσετε αμέσως στην τελευταία σελίδα την ημερομηνία παραλαβής, να την υπογράψετε και να κρατήσετε φωτοαντίγραφο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το σύλλογό μας και συγκεκριμένα την υπάλληλο του συλλόγου μας κ. Αγγελική Λάζου που είναι η υπεύθυνη για το θέμα των ενστάσεων, στην οποία θα πρέπει να προσκομίσετε:

  • τα μισθολόγια των 2 τελευταίων μηνών πριν την αποχώρησή σας από την τράπεζα για να σας υπολογίσει τη διαφορά που δικαιούστε

και φωτοαντίγραφα:

  • της απόφασης χορήγησης εφάπαξ
  • της απόδειξης είσπραξης
  • της οριστικής απόφασης χορήγησης σύνταξης
  • των αιτήσεων χορήγησης σύνταξης και εφάπαξ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όσοι έχετε ήδη πάρει αποφάσεις εφάπαξ θα πρέπει να σπεύσετε για την υποβολή της ένστασης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. 

 

 

 

Συνεχίζονται κανονικά οι ομαδικές αγωγές για τη χορήγηση της διαφοράς του εφάπαξ βοηθήματος

 

Συνάδελφοι θέτουμε υπ’ όψη σας ότι η ένσταση αποτελεί μια απαιτούμενη τυπική διαδικασία και ότι η αγωγή είναι αυτή με την οποία θα διεκδικήσουμε ουσιαστικά τη διαφορά του εφάπαξ.

Από το γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου μας ενημέρωσαν ότι εφεξής λόγω της αλλαγής του νομικού πλαισίου, οι ομαδικές αγωγές διεκδίκησης της διαφοράς του εφάπαξ βοηθήματος θα υποβάλλονται αμέσως μετά την υποβολή της ένστασης (το αποτέλεσμα της οποίας θεωρείται δεδομένο), αντίγραφο της οποίας μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία.

..

.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ-ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial