Η μακρά και επίπονη πορεία συγκρότησης του “Κέντρου” – Του Μιχάλη Κωνσταντή