ΠΡΟΣΟΧΗ! Αγνοήστε την επιστολή της τράπεζας για την πρόωρη εκταμίευση του Λογαριασμού Αρωγής!