ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπογράφουμε την απόδειξη είσπραξης του εφάπαξ βοηθήματος ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ (και κρατάμε φωτοαντίγραφο), για να διεκδικήσουμε τη διαφορά του εφάπαξ

Κατά τη διαδικασία καταβολής του εφάπαξ βοηθήματος θα σας ζητήσουν από την Υπηρεσία του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ να υπογράψετε μία απόδειξη είσπραξης του εφάπαξ με την οποία θα παραιτείστε από οποιαδήποτε άλλη διεκδίκηση αναφορικά με το εφάπαξ.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι στα πλαίσια της δικαστικής διεκδίκησης της διαφοράς του εφάπαξ βοηθήματος, την απόδειξη αυτή θα πρέπει να την υπογράψετε με την κάτωθι επιφύλαξη, ώστε να μπορείτε να διεκδικήσετε τη διαφορά του εφάπαξ: 

«Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου ιδίως όσον αφορά τη συνταγματικότητα των διατάξεων για τη μείωση του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούμαι με βάση τις διατάξεις του καταστατικού του Κλάδου Πρόνοιας του Πρώην ΤΑΠΙΛΤ»

Σημείωση: Η επιφύλαξη αυτή δεν θα έχει καμία επίπτωση στην καταβολή του εφάπαξ όπως μας ενημέρωσαν από τις νομικές υπηρεσίες του ΤΑΥΤΕΚΩ.