Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Εθνικής

Ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων εργαζομένων και συνταξιούχων συναδέλφων

Το πρόβλημα των υπέρογκων δανειακών υποχρεώσεων αποτελεί μία δεινή πραγματικότητα που ταλανίζει μεγάλο αριθμό εργαζομένων στον τραπεζικό κλάδο. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μία μεγάλη επιβάρυνση για όλους τους συναδέλφους και είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να τύχει ευνοϊκής ρύθμισης σε συνεργασία με τις διοικήσεις των τραπεζών.

Έχοντας εξετάσει μία σειρά ενδεχόμενων διευθετήσεων του προβλήματος, αποφασίσαμε να προωθήσουμε τη λύση που δόθηκε στο χώρο της Εθνικής Τράπεζας με την υπογραφή από το σύλλογο της Εθνικής της Επιχειρησιακής Σύμβασης 2012-15 για τη ρύθμιση στεγαστικών, καταναλωτικών δανείων, overdraftκαι πιστωτικών καρτών. Η συγκεκριμένη σύμβαση περιέχει πολύ σημαντικές διατάξεις που οδηγούν σε μεγάλο βαθμό στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπερχρεωμένοι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι συνάδελφοί μας.

Πιστεύουμε ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι απαραίτητο να εξεταστεί το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής και από τη διοίκηση της AlphaBankκαι να προχωρήσει σε αντίστοιχες ρυθμίσεις που θα διευθετήσουν τις εκκρεμείς υποχρεώσεις των συναδέλφων μας που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία.

 

Διαβάστε εδώ αυτούσιο το κείμενο της επιχειρησιακής σύμβασης που δημοσιοποίησε ο Σύλλογος της Εθνικής.