ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους δανειστές κρίνει την έναρξη καταβολής των εφάπαξ