Ενέργειες δικαστικές και άλλες για την είσπραξη ολόκληρου του εφάπαξ βοηθήματος


ΠΡΟΣ:
τους συναδέλφους που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία της Τράπεζας

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε ότι το θέμα της αποκατάστασης του εφάπαξ βρίσκεται στην τελική του φάση.

Όπως γνωρίζετε, με το νόμο υπ’ αριθμ. 4093/2012, μειώθηκε, το εφάπαξ των ασφαλισμένων της Ιονικής κατά 41,17%. Επίσης με υπουργική απόφαση του κ. Βρούτση ορίστηκε από 1-1-2014 νέα τεχνική βάση υπολογισμού του εφάπαξ με συντελεστή βιωσιμότητας, που στην πράξη οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα νέα δεδομένα, όπως και αν υπολογιστεί τελικά το εφάπαξ, για όσους αποχώρησαν από 1-9-2013 και εφόσον η απόφαση συνταξιοδότησής τους εκδοθεί οπωσδήποτε μέχρι το τέλος του έτους 2014, θα καταβληθεί μετά τον προσδιορισμό του συντελεστή βιωσιμότητας από το Υπουργείο που σύμφωνα με την υφιστάμενη υπουργική απόφαση θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2015 με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί αναλογιστική μελέτη με βάση τα αποτελέσματα του κλάδου την 31/12/2014.

Είναι γνωστή σε όλους σας η προσπάθεια που καταβάλλει ο Σύλλογός μας όλα αυτά τα χρόνια ώστε να υποχρεώσει την Τράπεζα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της ως προς την κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας του πρώην ΤΑΠΙΛΤ, μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου εργαζομένου της Ιονικής. Η δέσμευση αυτή έχει θεμελιωθεί απόλυτα με τη γνωμοδότηση της καθηγήτριας Νομικής στο Ασφαλιστικό Δίκαιο κας Πατρίνας Παπαρρηγοπούλου και της νομικής συνεργάτιδάς μας, εργατολόγου κας Παναγιώτας Πετρόγλου, την οποία αποδέχθηκε η διοίκηση του ΤΑΥΤΕΚΩ και διαπίστωσε ομόφωνα την εγγυητική ευθύνη της Τράπεζας για την κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας. Κατόπιν τούτου και έπειτα από πρόταση του Συλλόγου μας, εκπονήθηκε με δική μας δαπάνη αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του κλάδου πρόνοιας που προσδιόρισε το αναλογιστικό έλλειμμα και η οποία πρόσφατα επικυρώθηκε από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.Επειδή, όμως, η Τράπεζα συνεχίζει να αδιαφορεί για την υλοποίηση των δεσμεύσεών της, καθώς δεν κάλυψε το θέμα αυτό ούτε με τη φετινή ΕΣΣΕ όπως είχε υποχρέωση να πράξει, παρά το γεγονός ότι πέρυσι με τη σύμβαση της 18/11/2013 εγγυήθηκε την απροβλημάτιστη καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος για τους ασφαλισμένους της Πίστεως, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε να αναθέσει την υπόθεση σε Δικηγορική Εταιρεία που είναι απόλυτα εξειδικευμένη σε αυτά τα θέματα.

Η Δικηγορική αυτή εταιρεία έχει αναλάβει την πρόσθετη τεκμηρίωση της εγγυητικής ευθύνης της Τράπεζας, αλλά και όλο το χειρισμό της υπόθεσης, με την κατάθεση υπομνημάτων προς τους συναρμόδιους φορείς, την εκκίνηση των ενδεδειγμένων νομικών ενεργειών αλλά και την άσκηση των αναγκαίων ενδίκων βοηθημάτων κατά της Τράπεζας και του ΤΑΥΤΕΚΩ. Επίσης, θα παρέξει τη νομική συνδρομή της στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν προκειμένου να επιτευχθεί η εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης της Τράπεζας.

Για την προετοιμασία και την έναρξη των νομικών ενεργειών απαιτείται η προκαταβολή ενός σημαντικού ποσού το οποίο αναλαμβάνει να καταβάλει εξ ιδίων ο Σύλλογος. Ως αμοιβή της Δικηγορικής Εταιρείας εκ του αποτελέσματος προέκυψε, μετά από διαπραγματεύσεις, το ποσοστό 6% επί του ποσού του οφέλους που αναλογεί σε κάθε συμμετέχοντα εργαζόμενο της πρώην Ιονικής και θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση, με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή, δικαστικά ή εξωδικαστικά , εκ μέρους της Τράπεζας της ως άνω εγγυητικής ευθύνης της.

Σε περίπτωση μη τελεσφόρησης της υπόθεσης η δικηγορική εταιρεία δε θα δικαιούται αμοιβής.

Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, για να προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία είναι η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού-εργολαβικού δίκης από όλους ανεξαιρέτως του συναδέλφους της Ιονικής. Για το σκοπό αυτό σας διαβιβάζουμε το έντυπο-κείμενο του εν λόγω συμφωνητικού που πρέπει να συμπληρώσετε, υπογράψετε και αποστείλετε στο Σύλλογο. Σας παρακαλούμε για την ΑΜΕΣΗ αποστολή του στα γραφεία του Συλλόγου μας (Ευπόλιδος 8, Αθήνα 105 51), προκειμένου να τα παραδώσουμε στην Εταιρεία, ώστε να υπάρξει άμεση έναρξη των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη του στόχου μας. ( Να προηγηθεί συνεννόηση με την κα. Μ. Φιλιπποπούλου στα τηλ. 210-3250692 & 6947905178.)

Επισημαίνουμε ότι και διεκδίκηση που αφορά και αντιστοιχεί στην εγγυητική ευθύνη της Τράπεζας θα επιδιωχθεί με εξώδικα και δικαστικά βοηθήματα τα οποία θα γίνουν ονομαστικά και ως εκ τούτου θα ωφελήσουν μόνον τους συμμετέχοντες. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται απολύτως αναγκαία η συμμετοχή όλων.
Είμαστε βέβαιοι ότι με τη στρατηγική που επιλέξαμε και σας προτείνουμε, θα δικαιωθούμε και θα λάβουν ακέραιο το εφάπαξ όλοι οι ασφαλισμένοι της Ιονικής, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ.

Α. Το ως άνω εργολαβικό ( με 6%) θα το υπογράψουν όσοι συνάδελφοι αποχώρησαν από 1-9-2013 και δεν έχουν λάβει ακόμα εφάπαξ βοήθημα.( θα το λάβουν το 2015)

Β. Οι συνάδελφοι που αποχώρησαν μέχρι 31-8-2013 και δεν έχουν εισπράξει ακόμη από τον Κλάδο Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ (ΤΑΥΤΕΚΩ) το μειωμένο κατά 41,17% εφάπαξ και δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση του ΤΑΥΤΕΚΩ, θα υπογράψουν και αυτοί το ως άνω εργολαβικό (6%). Στη συνέχεια, όταν λάβουν το μειωμένο κατά 41,17% μειωμένο εφάπαξ, θα επικοινωνήσουν με την κα. Φιλιπποπούλου για να συμπεριληφθούν στη διαδικασία που περιγράφουμε ακολούθως.

Γ. Για τους συναδέλφους που έχουν λάβει το μειωμένο κατά 41,17% εφάπαξ και έχουν στα χέρια τους την σχετική απόφαση του ΤΑΥΤΕΚΩ , θα ακολουθηθεί η συντομότερη δικαστική διαδικασία διά της υποβολής Αγωγής κατά του ΤΑΥΤΕΚΩ, πριν την παραγραφή της απαίτησης. Η υποβολή της αγωγής αυτής είναι ανεξάρτητη από την Διοικητική διαδικασία και την προσφυγή που τραβάνε σε μάκρος. (Ένσταση κατά της απόφασης στο Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ εντός 90 ημερών και ακολούθως προσφυγή στο Πρωτοδικείο εντός 60 ημερών κατά της απόφασης του Δ.Σ.)

Για την υποβολή της αγωγής θα συμπληρωθεί και υπογραφεί το άλλο εργολαβικό για την είσπραξη των μειώσεων του εφάπαξ βοηθήματος (με αμοιβή 7% όταν ευοδωθεί η αγωγή), με την άμεση όμως καταβολή στη δικηγορική εταιρία ποσού 130, 00 ευρώ συν Φ.Π.Α. 23 % (30,00 ευρώ), με την έκδοση απόδειξης από αυτήν. Μαζί με το εργολαβικό, θα προσκομίσετε την απόφαση συνταξιοδότησης και την απόφαση χορήγησης μειωμένου εφάπαξ, με τη συνοδεία σημειώματος στο οποίο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.Παράλληλα με τις αγωγές αυτές, θα γίνει και μία πρότυπη δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για να σμικρύνουμε ακόμη περισσότερο το διάστημα της διεκδίκησης.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με την κα. Φιλιπποπούλου . Το τηλέφωνο της δικηγορικής εταιρίας για να επικοινωνήσετε με τον κ. Α. Παπακωνσταντίνου είναι: 210-7222007.

 

 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΕΦΑΠΑΞ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΕΦΑΠΑΞ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial