ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ! Θετική εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής για τη συμπερίληψη και των εργοδοτικών εισφορών στον προσδιορισμό του ποσοστού του εφάπαξ βοηθήματος έπειτα από τις ενέργειες και το σχετικό αίτημα του συλλόγου μας

Η πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής κα. Παπαμιχαήλ, με την οποία ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα (8/9/16) το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΣΥΙΛΤΕ συνάδελφος Ν. Αλεξόπουλος, μας ενημέρωσε ότι ανέλυσε τα παραδείγματα καταβολής ατομικών και εργοδοτικών εισφορών που υποβάλαμε με το υπ’ αριθμ. 25/12.7.16 έγγραφο της Ιονικής Ενότητας και έχει ετοιμάσει πρόταση η οποία σύντομα θα υποβληθεί στο υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ανεξάρτητα από την απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ για καθορισμό του ποσοστού της εφάπαξ παροχής στο 60%, η πρόεδρος μας ενημέρωσε ότι η Αναλογιστική Αρχή όσον αφορά το εφάπαξ του κλάδου πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ θα εισηγηθεί για ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο (του 60%), λαμβανομένων υπ’ όψη και των εργοδοτικών εισφορών, όπως είχαμε ζητήσει.
Υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο της εισφοράς εργαζομένου και εργοδότη μέχρι 31-12-1992 ανερχόταν σε 6% (3% +3%). Ακολούθως μειώθηκε κατά 0,30 % έως 31/12/2001 και από 1-1-2002 ανερχόταν στο 3% όσον αφορά τους παλιούς ασφαλισμένους.