Η διοίκηση της Alpha Bank αδιαφορεί… και η “υπερδιευθύντρια” κα Κονιδάρη δίνει κάλπικες εγγυήσεις…


Ο αγώνας μας για την περιφρούρηση της εύρυθμης λειτουργίας του κλάδου σύνταξης ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ και την αποκατάσταση του εφάπαξ συνεχίζεται και εντατικοποιείται! Τις αμέσως επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε τη «μόνιμη εγκατάστασή» μας έξω από το Κεντρικό!

 

Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ μας είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ!

 

Συνάδελφοι,

Η Ιονική Ενότητα έχει τεθεί επικεφαλής του αγώνα για την απρόσκοπτη λειτουργία του κλάδου σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ που παρουσιάζει μείζονα προβλήματα και καθυστερήσεις λόγω έλλειψης υπαλλήλων, καθώς και για την έναρξη διαδικασίας διαλόγου για την υποχρέωση της τράπεζας κάλυψης του εφάπαξ των συνταξιούχων και εργαζόμενων συναδέλφων μας της Ιονικής.

Έπειτα από πολύμηνες προσπάθειες για να έρθουμε σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς της τράπεζας, τον Εντεταλμένο Γενικό Διευθυντή COO κο Σπύρο Φιλάρετο όσο και τη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα Πηνελόπη Κονιδάρη, που όμως τελικά απέβησαν άκαρπες και αφού εξαντλήσαμε κάθε μέσο και περιθώριο διαλόγου, την Πέμπτη 7/7/16 πραγματοποιήσαμε αποκλεισμό της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, δηλώνοντας με αποφασιστικό τρόπο τη διάθεσή μας να περιφρουρήσουμε αφενός μεν την εύρυθμη λειτουργία του κλάδου σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ και αφετέρου δε να ασκήσουμε πίεση στη διοίκηση για να ανοίξει επιτέλους ένας εποικοδομητικός και ειλικρινής διάλογος για το μείζον θέμα της καταβολής του εφάπαξ.

Η συγκέντρωσή μας στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία και αποτέλεσε την πρώτη μάχη σε έναν αγώνα που θα συνεχιστεί δυναμικά για να έχει μοναδική κατάληξη τη δικαίωσή μας!

Σας υπενθυμίζουμε ότι η κα Π. Κονιδάρη, μην έχοντας άλλη επιλογή, δέχθηκε να συζητήσει με το σύλλογό μας. Στη συνάντηση θέσαμε το μείζον πρόβλημα της ανεπάρκειας προσωπικού των υπηρεσιών του κλάδου σύνταξης και των συνεπαγόμενων καθυστερήσεων στην έκδοση των οριστικών αποφάσεων συντάξεων, που πλέον κινδυνεύει να αποτελέσει απειλή για την ομαλή διαβίωση των συνταξιούχων συναδέλφων μας που αποχώρησαν με την τελευταία εθελούσια έξοδο το 2014 και μέχρι σήμερα δεν έχουν πάρει το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται. Τονίσαμε ότι επιλογή και πρόθεσή μας είναι να εξευρεθεί άμεσα λύση για την αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που έχει υποχρέωση να διεκπεραιώσει περίπου 350 εκκρεμείς συνταξιοδοτικές αποφάσεις συναδέλφων και παράλληλα να εξυπηρετεί με ικανοποιητικό και σοβαρό επίπεδο λειτουργίας συνολικά τους ασφαλισμένους συναδέλφους μας, συνταξιούχους και εργαζόμενους.

Οι προτάσεις μας βρήκαν σύμφωνη την κα Π. Κονιδάρη που μας ενημέρωσε ότι η άμεση ενίσχυση της υπηρεσίας του κλάδου σύνταξης με έναν επιπλέον εργαζόμενο περιλαμβάνεται και στις δικές της επιδιώξεις, ενώ παράλληλα προτίθεται να βοηθήσει με κάθε τρόπο στην περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργίας του ταμείου για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Μείζονος σημασίας βέβαια θέμα, το οποίο και θέτουμε με επιμονή και αποφασιστικότητα προς τη διοίκηση της τράπεζας, είναι η έναρξη διαδικασίας διαλόγου για την υλοποίηση της υποχρέωσής της κάλυψης των ελλειμμάτων του Κλάδου Πρόνοιας μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου εργαζόμενου προερχομένου εκ της Ιονικής, όπως έγινε και με τους συναδέλφους μας της πρώην Πίστεως που έλαβαν προκαταβολικά ολόκληρο το εφάπαξ -και παραμένουν εργαζόμενοι- μέσω του ΤΑΠ από τον προϋπολογισμό της Alpha Bank και μάλιστα ως επιστροφή εισφορών (ενώ δεν έχουν καταβάλει εισφορές).

Επί του συγκεκριμένου θέματος έχουμε ολοκληρώσει πλήρη αναλογιστική μελέτη που έχει εγκριθεί από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την έχουμε παραχωρήσει υπό μορφή δωρεάς στο ΤΑΥΤΕΚΩ – Ταμείο Πρόνοιας. Είμαστε απόλυτα καλυμμένοι από κάθε άποψη, επιδιώκοντας μάλιστα να εισέλθουμε σε διαδικασία εποικοδομητικού διαλόγου για τη δυνατότητα εξεύρεσης εξωδικαστικής λύσης ώστε να αποσύρουμε τις ένδικες διεκδικήσεις έναντι της τράπεζας.

Παρά τις εγγυήσεις που λάβαμε στις 7-7-2016 στη συζήτηση που ακολούθησε τον αποκλεισμό της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για την ενίσχυση και απρόσκοπτη λειτουργία του κλάδου σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ, οι δεσμεύσεις της κας Κονιδάρη δεν υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα!

Είχαμε προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση που δεν είχαν υλοποιηθεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου οι υποσχέσεις της τράπεζας, θα συνεχίζαμε και θα εντείναμε τις δυναμικές κινητοποιήσεις μας.

Δυστυχώς, τα αιτήματά μας παραμένουν… φωνές βοώντων εν τη ερήμω και δεν υπάρχει έμπρακτη διάθεση της τράπεζας για συνεργασία.

Σχετικά με το ζήτημα του εφάπαξ βοηθήματος η διοίκηση της τράπεζας κωφεύει στην πρόσκλησή μας για διάλογο επιλέγοντας προφανώς την οδό της δικαστικής αντιπαράθεσης, ενώ όσον αφορά την ενίσχυση του ΤΑΠΙΛΤ προέβη στην εξής απαράδεκτη ενέργεια:

Ενώ ο σύλλογός μας πρότεινε έναν νέο σε ηλικία υπάλληλο πρόθυμο να αποσπαστεί στο ΤΑΠΙΛΤ και να ασχοληθεί με τον Κλάδο Σύνταξης, η κα. Κονιδάρη απέσπασε από 1η Σεπτεμβρίου έναν συνάδελφο  σε ηλκία συνταξιοδότησης, ουσιαστικά χωρίς την θέλησή του.

Μάλιστα ο συνάδελφος αυτός που δεν έχει καμία πρότερη εμπειρία στο γνωστικό πεδίο του ασφαλιστικού δεν στάλθηκε για να συνδράμει την υπηρεσία του ΤΑΠΙΛΤ και να τεθεί υπό την καθοδήγηση της προϊσταμένης του κλάδου σύνταξης ώστε να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αντιθέτως, σύμφωνα με την εντολή της κας. Κονιδάρη στάλθηκε για να δημιουργήσει “ρήγμα” στη συνοχή και το έργο της υπηρεσίας του ΤΑΠΙΛΤ.

Με την εντολή λοιπόν της κας. Κονιδάρη παρουσιάστηκε στην προϊσταμένη του ΙΚΑ κα. Βαρουξή ώστε να διδαχθεί το ασφαλιστικό αντικείμενο κατ΄ ευθείαν σε διευθυντικό επίπεδο προκειμένου… κάποτε να καταστεί δυνατόν να κρίνει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να εκδίδει συνταξιοδοτικές αποφάσεις.

Εκ των ανωτέρω, δύο τινά μπορούν να συμβούν στο μέλλον, ή ο συνάδελφος αυτός θα “ελέγχει” τις αποφάσεις που θα εκδίδει η προϊστάμενη του κλάδου σύνταξης αντί της κας.  Βαρουξή ή θα ετοιμάζει τους φακέλους η προϊστάμενη του κλάδου σύνταξης για να εκδίδει αποφάσεις ο νέος “προϊστάμενος” όταν μπορέσει να κατανοήσει το αντικείμενο.

Στις υπηρεσίες των συγχωνευμένων ταμείων του ΙΚΑ τα κατορθώματα της κας Κονιδάρη που απέσπασε έναν υπάλληλο στο ΤΑΠΙΛΤ για να δίνει εντολές στην προϊσταμένη του κλάδου σύνταξης, αποτελούν πλέον αντικείμενο αστεϊσμού. Όλα δείχνουν ότι η κα Κονιδάρη επιθυμεί και επιδιώκει, για λόγους που έχουμε αναλύσει επανειλημμένως, τη διάλυση των υπηρεσιών του κλάδου σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ…

Η Ιονική Ενότητα δε θα ανεχτεί πλέον τον εμπαιγμό της κας Κονιδάρη και της τράπεζας! Σε περίπτωση που δεν υπάρξει σύντομα κάποια θεαματική αλλαγή στη στάση της τράπεζας που θα ικανοποιήσει τα καθόλα δίκαια αιτήματά μας, τις αμέσως επόμενες μέρες θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και θα λάβει απόφαση για τη «μόνιμη εγκατάστασή» μας έξω από το Κεντρικό, προχωρώντας σε πιο δυναμικές μορφές αγώνα μέχρι την τελική δικαίωσή μας!

Συνάδελφοι, από εσάς ζητάμε να συνεχίσετε μας περιβάλλετε με την εμπιστοσύνη  σας και να βρίσκεστε σε… θέσεις μάχης για να προασπίσουμε, αν χρειαστεί, με δυναμικό τρόπο τα συμφέροντά μας. Να επισκέπτεστε σε καθημερινή βάση την ιστοσελίδα μας και εμείς θα σας κρατάμε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις και τις επόμενες ενέργειές μας.

 

ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΕΧΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ!

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΡΑΝΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

  • ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ!
  • ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ!

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ        Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial