Αποκτήστε τα ιδιαιτέρως επωφελή πακέτα τηλεπικοινωνιών μέσα από την πρώτη συνεργασία που συνήψε ο Συνεταιρισμός με την εταιρεία Vodafone για όλα τα μέλη του!