Αποκτήστε τα ιδιαιτέρως επωφελή πακέτα τηλεπικοινωνιών μέσα από την πρώτη συνεργασία που συνήψε ο Συνεταιρισμός με την εταιρεία Vodafone για όλα τα μέλη του!

                                     Η πρώτη συνεργασία στα πλαίσια της επαναλειτουργίας                                         του Συνεταιρισμού είναι γεγονός!

Αποκτήστε τα ιδιαιτέρως επωφελή πακέτα τηλεπικοινωνιών μέσα από τη συνεργασία με την εταιρεία Vodafone, που εξασφάλισε ο Συνεταιρισμός για όλα τα μέλη του

Το πανιονικό αίτημα επαναλειτουργίας του Συνεταιρισμού έχει ήδη αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. Οι συνάδελφοι προσδοκούν η δράση του Συνεταιρισμού να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για το σύνολο της ιονικής οικογένειας σε όλη την επικράτεια και εμείς από την πλευρά μας υποσχόμαστε ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στις επιθυμίες τους και τις αυξημένες απαιτήσεις ενός τόσο σημαντικού εγχειρήματος.
Μέχρι ο Συνεταιρισμός να αποκτήσει δική του ιστοσελίδα, όλες οι δράσεις και οι συνεργασίες του θα γνωστοποιούνται μέσα από την ιστοσελίδα της Ιονικής Ενότητας και την εφημερίδα «Συλλογική Ενημέρωση», τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για τη σημαντική διευκόλυνση που μας παρέχουν. Πιστεύουμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία της ιστοσελίδας που θα σας παρέχει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για όλες τις εταιρείες με τις οποίες θα συνεργάζεται ο Συνεταιρισμός, καθώς και για όλα τα προϊόντα και τις προσφορές από τις οποίες θα μπορείτε να επωφελείστε. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να σας παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας των προϊόντων που θα σας ενδιαφέρουν.
Οι προσπάθειές μας για την ενεργοποίηση του Συνεταιρισμού βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε την πρώτη σύμβαση που συνάψαμε με την εταιρία τηλεπικοινωνιών Vodafone, τις λεπτομέρειες της οποίας θα έχετε τη δυνατότητα να βρείτε αναλυτικά σε σχετικό ένθετο στο νέο τεύχος της “Συλλογικής Ενημέρωσης“.
Όπως θα διαπιστώσετε αν κάνετε και μία σύντομη έρευνα αγοράς, πρόκειται για μία ιδιαιτέρως συμφέρουσα προσφορά που δεν διατίθεται σε μεμονωμένους καταναλωτές και πράγματι πιστεύουμε ότι πρόκειται για μία πολύ καλή αρχή που θα ανοίξει το δρόμο και για τις επόμενες συμφωνίες. Μέχρι την ολοκλήρωση της ιστοσελίδας του Συνεταιρισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορείτε να απευθύνεστε στο σύλλογό μας για αιτήσεις συνεργασίας με τη Vodafone.
Ελπίζουμε η πρώτη συμφωνία που σύναψε ο Συνεταιρισμός να αποδειχθεί… γούρικη για τη συνέχεια ώστε να επεκταθούμε σε ευρύτατα πεδία συνεργασιών που θα παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες σε όλα τα μέλη του.

Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας
Ν. Κάβουρας      Σ. Φιλιππόπουλος