Οι τελευταίες εξελίξεις στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Συνάδελφοι,

Σας παρουσιάζουμε όσα αφορούν τις συντάξεις του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μετά τις τελευταίες «τροποποιήσεις» του καταστατικού τις οποίες «ενέκρινε» η «Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπων» στις 26/6/2016.

Αφού συζητήσαμε διεξοδικά το ζήτημα με τη νομική μας σύμβουλο κα Αγγελική Καίσαρη, σας παραθέτουμε στη συνέχεια όλα τα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε για να παραμένετε πλήρως ενημερωμένοι και να μπορείτε να βγάλετε σαφή συμπεράσματα, αγνοώντας τη φερόμενη ως συνέλευση των κκ Κολλάτου, Βέργου, Καραδελή και Προκόπη, που στην ουσία ουδεμία σχέση έχει με τα δικά σας συμφέροντα αφού οι μέχρι σήμερα ενέργειές τους είχαν καταστροφικές συνέπειες στην πορεία του ταμείου.

Επιχειρούν να βάλουν «κόφτη» και στις συντάξεις του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Βάσει των πορισμάτων των αναλογιστικών μελετών (άρθρο 39 παρ. 4 και 5), όπως τονίστηκε κατ’ επανάληψη στη Γενική Συνέλευση, τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 47 ως εξής:

 1. Το κατώτατο όριο της επικουρικής σύνταξης γήρατος καθορίζεται σε πενήντα (50,00) ευρώ, εφόσον μοναδικός φορέας παροχής της είναι το ταμείο.

 2. Το κατώτατο όριο επικουρικής σύνταξης αναπηρίας καθορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του εκάστοτε ισχύοντος ανώτατου ορίου, εφόσον μοναδικός φορέας παροχής είναι το ταμείο.

 3. Ειδικά, το ύψος της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης γήρατος των συνταξιούχων των οποίων οι ληφθείσες παροχές είναι ήδη ή καθίστανται εξελικτικά, υπέρτερες των συνολικών καταβληθεισών εισφορών και εξαγορών είναι ίσο με το εκάστοτε ισχύον αντίστοιχο κατώτατο όριο που ορίζεται από το 1ο εδάφιο της ίδιας παραγράφου. Έναρξη εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης ορίζεται η 1η του τέταρτου μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιημένου καταστατικού.

 4. Τα ως άνω καθορίζονται ως άνω με την επιφύλαξη της εφαρμογής των υπερισχυουσών εκάστοτε ρυθμίσεων του άρθ. 39 παρ. 4 και 5.

Με βάση την επιχειρούμενη αυτή τροποποίηση του καταστατικού παραμένουν:

 • Η ανώτατη σύνταξη στα 390 ευρώ.

 • Η κατώτατη σύνταξη γήρατος στα 50 ευρώ.

 • Η κατώτατη σύνταξης αναπηρίας στα 117 ευρώ.

 • Η κατώτατη σύνταξη δικαιοδόχων συζύγων στα 30 ευρώ (άρθρο 49).

 • Και παράλληλα εισάγεται ένας καινούργιος όρος για αυτόματο περιορισμό των συντάξεων. Όταν θα εξαντληθούν οι καταβληθείσες εισφορές (εργαζομένου και εργοδότη) τότε οι συντάξεις γήρατος και αναπηρίας θα μειώνονται αυτόματα και θα πέφτουν στα 50 ευρώ έκαστη.

Συνάδελφοι,

Η Γενική Συνέλευση των «αντιπροσώπων» αφού ενέκρινε την εξωφρενική επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ στην ATTICA BANK και εξανέμισε τις εισφορές μας, προκειμένου να καλύψει την ανεπανόρθωτη αυτή ζημιά, επιχειρεί να μειώσει και τις συντάξεις με τη δικαιολογία ότι τάχα έτσι διασφαλίζονται οι εισφορές των εργαζομένων.

Όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, τα μεθοδεύει η ομάδα της Ιονικής που δρα στο Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ υπό την επιρροή και καθοδήγηση του προέδρου του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank κ. Γκιάτη.

Το νέο, απαράδεκτο σενάριο που προωθείται από την ομάδα Γκιάτη και τους συνεταίρους του που οργανώνουν συγκεντρώσεις και δήθεν Γ.Σ. είναι το εξής:

Οι συνταξιούχοι του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με εξαθλιωμένες συντάξεις εντάσσονται στο ΕΤΕΑ και οι εργαζόμενοι μένουν πίσω και κάνουν «επαγγελματικό ταμείο»

Υλοποιούμε το σχεδιασμό και τις αποφάσεις μας

 1. Οι επιχειρούμενες τροποποιήσεις είναι εντελώς άκυρες τη στιγμή που δεν έχει κριθεί η νομιμότητα των προηγούμενων τροποποιήσεων του 2015 και της Γ.Σ. που τις αποφάσισε, καθόσον έχουν προσβληθεί και βρίσκονται στη διαδικασία εκδίκασης τακτικών αγωγών η νομιμότητα της προηγούμενης Γ.Σ. για την τροποποίηση του καταστατικού, η νομιμότητα της διαγραφής των συνταξιούχων συναδέλφων, αλλά και η νομιμότητα του ίδιου του καταστατικού!

 2. Ήδη η νομική μας συνεργάτις κα Καίσαρη ανέλαβε να προσβάλει τις νέες, επιχειρούμενες τροποποιήσεις και να ανακόψει την εφαρμογή τους μέχρι την έκδοση οριστικών αποφάσεων επί των αρχικών αγωγών.

 3. Καμία ψευδοσυνέλευση δια αντιπροσώπων δεν πρόκειται να «ξεπλύνει» την επιλογή τους να επενδύσουν 55,5 εκατ. στην ΑΜΚ της ATTICA BANK, από την οποία δε θα επιστραφεί ούτε ένα ευρώ στο ταμείο!

 4. Το αμέσως επόμενο διάστημα προτιθέμεθα να προσφύγουμε με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (προσωρινή διαταγή) αιτούμενοι τη χορήγηση όλων των αποφάσεων που αφορούν τη συμμετοχή στην ΑΜΚ της ATTICA BANK, ώστε επιτέλους να αποδοθούν οι ποινικές και αστικές ευθύνες σε όσους συνέβαλαν στην απώλεια των 55,5 εκατ. και εγκλημάτησαν σε βάρος των συμφερόντων του ταμείου και των ασφαλισμένων του.

 5. Εμείς θα προχωρήσουμε άμεσα τη διαδικασία εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων (προσωρινή διαταγή) για να υποχρεώσουμε τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να μας παράσχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προς την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης που θα εξετάσει:

α. Το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης ανά ασφαλισμένο σε ενδεχόμενη ένταξή μας στο ΕΤΕΑ, επί του νομοπαρασκευαστικού πλαισίου που συνέταξε ο ασφαλιστικός μας σύμβουλος κος Γιώργος Κουτρουμάνης, το οποίο έχει κατατεθεί στη μειοδότρια εταιρία “Prudential” του κου Βασίλη Μαργιού που θα διεξαγάγει τη μελέτη.

β. Τη δυνατότητα που υφίσταται στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να χορηγήσει συντάξεις τόσο στους συνταξιούχους όσο και στους εν ενεργεία ασφαλισμένους που είναι μέλη του, καθώς και το ύψος αυτών.

γ. Τη δυνατότητα χορήγησης και το ύψος των συντάξεων προς τους ασφαλισμένους που θα παραμείνουν στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε περίπτωση που ένα μέρος των ασφαλισμένων ενταχθεί στο ΕΤΕΑ, όπως είναι η επιδίωξη της σημερινής διοίκησης του ταμείου

Μονόδρομος η διαχρονική επιλογή μας για την ένταξή μας στο ΕΤΕΑ

Έφτασε η ώρα να θέσουμε τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων. Τα ψέματα, ο λαϊκισμός, η ανευθυνότητα και η ανικανότητα όλων αυτών που διαχρονικά εξαπάτησαν τόσο τους εν ενεργεία όσο και τους συνταξιούχους ασφαλισμένους, δεν έχουν πλέον καμία θέση στην υπόθεση της επικουρικής μας ασφάλισης!

Εμείς με βάση τις συντεταγμένες και υπεύθυνες ενέργειές μας, θα αποδείξουμε μέσω της αναλογιστικής μελέτης όσα έχουμε προβλέψει εδώ και χρόνια. Θα επιβεβαιωθεί δηλαδή με την προσέγγιση που θα γίνει από τη μελέτη ότι με τα δεδομένα που έχουν παγιωθεί πλέον, ακόμα και αν υπάρξει στο εξής απόλυτα ορθολογική διαχείριση και αντικειμενική απόδοση των συντάξεων, η ανώτατη επικουρική σύνταξη δε θα ξεπερνά τα 70 ευρώ και ένα μέρος των συντάξεων θα κυμαίνεται μεταξύ 10 και 30 ευρώ!

Οι εξελίξεις δικαιώνουν απόλυτα τη θέση που έχουμε εκφράσει ήδη από το πρώτο διάστημα λειτουργίας της Ιονικής Ενότητας και την οποία πλέον όλοι αποδέχονται, ομολογούν ως την καλύτερη λύση και προσπαθούν μάλιστα να καρπωθούν τη διατύπωσή της, ότι δηλαδή η μοναδική προοπτική διάσωσης της επικουρικής μας σύνταξης και διατήρησής της σε αξιοπρεπή επίπεδα για όλα τα ασφαλισμένα μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, τόσο για τους συνταξιούχους όσο και μελλοντικά για τους εν ενεργεία συναδέλφους μας, είναι η ένταξή μας στο ΕΤΕΑ!

Το αποτέλεσμα της μελέτης δε θα αφήσει καμία αμφισβήτηση και υπόνοια για οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, θα την καταθέσουμε στον Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης συνοδευόμενη από 3.000 υπογραφές των ασφαλισμένων της Ιονικής που αποτελούν την αντιπροσωπευτική οργάνωση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και κατά συνέπεια την αντιπροσωπευτική συλλογικότητα και με υπόμνημα που θα τεκμηριώνει ότι το ταμείο μας έχει καταστεί υποχρεωτικής ασφάλισης από το 1984 και η Πολιτεία οφείλει να μεριμνά για τη βιωσιμότητά του, θα επικαιροποιήσουμε το από 7/10/15 υποβληθέν αίτημα ένταξής μας στο ΕΤΕΑ, σύμφωνα και με το προηγούμενο της ένταξης του ΝΠΙΔ επικουρικού ταμείου της Γενικής Τράπεζας, που εντάχθηκε μάλιστα με μηδενικά αποθεματικά.

Συνάδελφοι,

Η Ιονική Ενότητα, ο μοναδικός συνδικαλιστικός φορέας που έχει την ικανότητα και την εμπειρία για να περιφρουρήσει τα συμφέροντά σας, συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, αφού θα έχουν προχωρήσει και οι νομικές μας ενέργειες και πιθανόν θα έχει υπάρξει και πρόοδος των αναλογιστικών μελετών, θα σας καλέσουμε σε συγκεντρώσεις ενημέρωσης στην Αθήνα και στην περιφέρεια προκειμένου να συζητήσουμε και να ολοκληρώσουμε τον οδικό χάρτη των επομένων ενεργειών του συλλόγου μας που αποτελούν τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση για την επίτευξη της ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ.

Μόνο η Ιονική Ενότητα έχει την πραγματική θέληση, αλλά και τη δυνατότητα, ώστε άμεσα να κινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διάσωση της επικουρικής μας σύνταξης!

     O Πρόεδρος         Ο Γεν. Γραμματέας

Σ. Φιλιππόπουλος      Ν. ΑΛεξόπουλος