ΟΤΟΕ Ανακοίνωση Νο 11/16 Γραμματεία Πολιτισμού. Πολιτιστικά Μονοπάτια Φθινόπωρο 2016

 

Η Γραμματεία Πολιτισμού της ΟΤΟΕ προσκαλεί τους συναδέλφους να ενημερώσουν για το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στα Νέα Πολιτιστικά Μονοπάτια για την καλύτερη οργάνωση των ξεναγήσεων.

Σας υπενθυμίζουμε την Ανακοίνωση Νο 11/16 της Γραμματείας Πολιτισμού της ΟΤΟΕ.

anak11-16.Γραμ.Πολιτισμού