Νο 1 Εφ. Επ. Εκλογές από 14 έως 21 Οκτωβρίου 2014


Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Η γενική συνέλευση της 29/9/2014 εξέλεξε την εφορευτική επιτροπή η οποία θα διεξαγάγει τις εκλογές του συλλόγου από 14/10/2014 μέχρι 21/10/2014.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε τα μέλη του συλλόγου που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στα όργανα του συλλόγου (Δ.Σ:11 τακτικά μέλη και 11 αναπληρωματικά, Εξελεκτική επιτροπή: 3 τακτικά μέλη και 3 αναπληρωματικά), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του αρθρου 26 του καταστατικού , να καταθέσουν την υποψηφιότητα τους στην  Εφορευτική Επιτροπή, που εδρεύει στα γραφεία του Συλλόγου μας , Ευπόλιδος 8,7ος όροφος, 105 51 Αθήνα, μέχρι και τη Δευτέρα 6/10/2014, κατά τις εργάσιμες ώρες.

Επίσης υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν και Ταχυδρομικά με επιστολή η οποία θα έχει κατατεθεί το αργότερο μέχρι 6/10/2014, όπως θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου.

Αμέσως, μετά την παραλαβή τους, η Εφορευτική Επιτροπή, θα προβεί σε ανακήρυξη των υποψηφίων, που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού, και θα αναρτήσει τον πίνακα των ανακηρυχθέντων υποψηφίων για κάθε όργανο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξοπούλου – Κούρταλη Ιωάννα – Κουρού Αχμέτ – Φιλιπποπούλου Μαρία

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial