Ανοιχτή επιστολή του συνάδελφου Γιώργου Σιούτη προς όλους τους συναδέλφους