Ανοιχτή επιστολή – απάντηση του τέως προέδρου του Συνεταιρισμού, συναδέλφου Θεόδωρου Αμπατζή, στις ανήκουστες κατηγορίες που εμπεριέχονται σε πρόσφατα απαράδεκτα δημοσιεύματα εναντίον του νυν προέδρου, συναδέλφου Νικολάου Κάβουρα

Κύριοι,

Επειδή τον τελευταίο καιρό έχουν δει τη δημοσιότητα ανοίκειες και άδικες επιθέσεις προς το πρόσωπο του προέδρου του Συνεταιρισμού συναδέλφου μας Νικολάου Κάβουρα, θα ήθελα ως διατελέσας πρόεδρος του Συνεταιρισμού επί 3 συνεχείς θητείες στις δεκαετίες ’80 και ‘90 να διευκρινίσω τα παρακάτω προς αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας.

Όταν η διοίκησή μου ανέλαβε την πρώτη της θητεία, ουσιαστικά παρέλαβε καμένη γη. Δε βρήκαμε τα βιβλία του Συνεταιρισμού, ενώ μετά από σχετικό έλεγχο συνειδητοποιήσαμε ότι για μία περίοδο 10 ετών δεν είχε καταχωρηθεί τίποτα και δεν είχαν εκπληρωθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού για το διάστημα αυτό!

Τότε, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. και με τη σύμφωνη γνώμη του προεδρείου του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων, ανατέθηκε η εργασία ελέγχου σε εξωτερικό λογιστή. Η δαπάνη ανήλθε σε 200.000 δρχ. και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον αρμόδιο λειτουργό της τράπεζας συνάδελφο Κάβουρα!

Ακολούθως, επειδή οι ανείσπρακτες επί μακρόν οφειλές των συνεταίρων ανήρχοντο σε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες δρχ., πείσαμε όλους τους χρεώστες συνεταίρους ανεξαιρέτως να εξοφληθούν σε πολλές, άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της μισθοδοσίας ή της σύνταξης των συνεταίρων (μέχρι τότε οι οφειλές εισπράττονταν από την υπάλληλο του Συνεταιρισμού όποτε και εάν ο κάθε συνέταιρος το επιθυμούσε). Τα ποσά που συσσωρεύτηκαν χρησιμοποιήθηκαν ως κεφάλαια για την επανέναρξη της λειτουργίας του Συνεταιρισμού, οι δε νέες οφειλές εισπράττονταν και αυτές μέσω της μισθοδοσίας και της σύνταξης.

Αυτός ο ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του Συνεταιρισμού διακανονισμός βέβαια, δε θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί, αν ο αρμόδιος λειτουργός της τράπεζας συνάδελφος Κάβουρας δεν επιλαμβανόταν με ιδιαίτερη προθυμία για την αποδοχή και εφαρμογή του νέου τρόπου είσπραξης, παρά την πρόσθετη εργασία που συνεπαγόταν αυτή η διαδικασία. Επιπλέον, ο συνάδελφος επιλήφθηκε δωρεάν χορηγίας 200.000 δρχ. από την τράπεζα για την αποζημίωση της υπαλλήλου του Συνεταιρισμού κας Σόνιας Σαβράμη.

Επίσης με δική του πρωτοβουλία, χάρισε τα ήδη υφιστάμενα δάνεια του Συνεταιρισμού προς την τράπεζα, τα οποία είχαν πάρει τα προηγούμενα Δ.Σ. και είχαν πλέον «εξανεμιστεί» από τη κακή διαχείριση των ιδίων. Όταν δε αργότερα, ο αείμνηστος πρόεδρος Αντώνης Γιαννούδης ξεκίνησε δυναμικά τη λειτουργία του Συνεταιρισμού, ο συνάδελφος Κάβουρας παρέσχε 400 εκατομμύρια δρχ. ως κεφάλαιο κίνησης με μηδαμινό επιτόκιο, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην οικονομική ανακούφιση εκατοντάδων συνάδελφων σε δύσκολες εποχές.

Όπως και σήμερα, οι «καλοθελητές» ισχυρίζονταν ότι το εγχείρημα του Συνεταιρισμού ήταν μία χαμένη υπόθεση. Σύντομα διαψεύστηκαν.

Τα στοιχεία που παρέθεσα πιο πάνω τα γνώριζε το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων της Ιονικής.

Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας και ως ένα ελάχιστο ευχαριστώ για την ηθική και υλική συμπαράσταση που μας παρείχε ο συνάδελφος Νικόλαος Κάβουρας.

Ο τότε πρόεδρος,

Θόδωρος Αμπατζής