ΣΥΙΛΤΕ No 87. «Λογαριασμός Αρωγής… Απόλυτη δικαίωση»