ΣΥΙΛΤΕ No 87. «Λογαριασμός Αρωγής… Απόλυτη δικαίωση»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε τη μονομερή και αυθαίρετη ενέργεια της Τράπεζας για τη γενική και ανεξαίρετη μείωση του ορίου ηλικίας του Λογαριασμού Αρωγής (τέκνα εν ενεργεία και συνταξιούχων συναδέλφων) από το 25ο στο 18ο έτος, όπως αυτή αναφέρεται στις από 23.6.2013 επιστολές της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Η απόφασή της αυτή υλοποιήθηκε με την από Ιουλίου 2013 και μέχρι σήμερα  παύση παρακράτησης των εισφορών εργαζομένων/συνταξιούχων και εργοδότη από τη μισθοδοσία και τις συντάξεις των εν ενεργεία και συνταξιούχων συναδέλφων μας αντίστοιχα. Σημειωτέον ότι η μείωση αυτή του ορίου ηλικίας είχε σαν αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι/συνταξιούχοι, που συμμετέχουν στο Λογαριασμό Αρωγής και έχουν τέκνα 18 και άνω ετών να υποχρεωθούν να εισπράξουν πρόωρα τις αντίστοιχες παροχές μειωμένες κατά πολύ. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι με βάση τα διαθέσιμα της 30.6.2013 συνάδελφος με τέκνο 18 ετών λόγω της πρόωρης (δηλ. πριν το 25ο έτος) καταβολής της παροχής να υφίσταται απώλεια 5.800 Ευρώ για κάθε παιδί.

Ο Σύλλογός μας με την υπ΄ αρ. πρωτ. 43/10.7.2013 επιστολή του προς την Τράπεζα ζήτησε να του χορηγηθεί αντίγραφο των σχετικών αποφάσεων: α) της Διαχειριστικής Επιτροπής του Λογαριασμού Αρωγής και β) του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, πλην όμως εις μάτην. Στη συνέχεια, κατόπιν αίτησης του Συλλόγου μας, εκδόθηκε η από 23.9.2013 εισαγγελική παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών με την οποία υποχρεώθηκε η Τράπεζα να χορηγήσει στο Σύλλογό μας τις αποφάσεις αυτές, την οποία όμως η Τράπεζα αγνόησε προκλητικά μέχρι σήμερα.

Στο σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι καθόλο αυτό το διάστημα ο κ. Γκιάτης όχι μόνον παρέλειψε να παρέμβει ουσιαστικά για την επίλυση του θέματος αυτού, αλλά με την υπ΄αρ. 117/9.7.2013 ανακοίνωση του Συλλόγου του συσκότισε περαιτέρω το ζήτημα αυτό, διαβεβαιώνοντας ότι ο Κανονισμός του Λογαριασμού Αρωγής σε τίποτε δεν έχει τροποποιηθεί, ότι ίσχυε το 25ο έτος ως όριο ηλικίας και ότι το 18ο έτος ήταν δυνητικό, υπό την έννοια ότι ήταν δυνατή η πρόωρη εξόφληση της παροχής για τους λόγους που προβλέπει ο Λογαριασμός ή ακόμη και για εξόφληση οφειλών. Παρά ταύτα, η Τράπεζα συνέχιζε μέχρι σήμερα να μην παρακρατεί εισφορές, εμμένοντας στην  αρχική θέση της ότι το 18ο έτος ίσχυε ως γενική και ανεξαίρετη ρύθμιση.

Κατόπιν αυτού, ο Σύλλογός μας, ανέθεσε στη νομική του συνεργάτη Ντέτα Πετρόγλου την κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για λογαριασμό μελών του  με αίτημα προσωρινής διαταγής. Η αίτηση αυτή, με αίτημα την αναστολή της ως άνω απόφασης της Τράπεζας και την επίδειξη των ως άνω αιτηθέντων εγγράφων προσδιορίσθηκε να συζητηθεί στο Μονομ. Πρωτοδικείο Αθηνών την 31.10.2013.

 Υπό την πίεση της αίτησης αυτής ασφαλιστικών μέτρων η Τράπεζα αναγκάσθηκε να υπαναχωρήσει. Ειδικότερα, με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας της 24.9.2013 (δηλ. 3 μήνες μετά τη φερόμενη ως ληφθείσα τον Ιούνιο απόφαση της Τράπεζας), το θέμα λύθηκε ως εξής: ισχύει κατ΄ αρχήν το 18ο έτος ως γενικό όριο, όσοι όμως επιθυμούν να παραμείνουν στο Λογαριασμό μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους μπορούν να το ζητήσουν με σχετική αίτησή τους. Ορίσθηκε ακόμη ότι ειδικά για φέτος οι καταβολές των παροχών σε όσους έχουν τέκνα άνω των 18 ετών θα γίνουν με βάση τα διαθέσιμα της 30.6.2013 (δηλ. 69,5€ για κάθε μήνα ηλικίας του παιδιού).

Μετά από αυτήν εξέλιξη, ξεμπλοκάρεται και η διαδικασία καταβολής παροχών στους συναδέλφους που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση.

Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους που θέλουν να παραμείνουν στο λογαριασμό μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας των τέκνων τους να αποστείλουν άμεσα σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού.

 Η ευτυχής κατάληξη της συγκεκριμένης υπόθεσης οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στην εξώδικη και δικαστική πίεση του Συλλόγου μας προς την Τράπεζα, ενώ η αναξιόπιστη συνδικαλιστική στάση και πρακτική του κ. Γκιάτη διαψεύσθηκε από τα γεγονότα. Εμείς θα συνεχίσουμε το δύσκολο και δύσβατο αυτό μονοπάτι γιατί είναι ο μόνος τρόπος που οδηγεί τους εργαζομένους σε νίκες.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ              Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ