1

Για μία ακόμα φορά, βάζουμε τα πράγματα (και τον κο Κολλάτο) στη θέση τους

Για μία ακόμα φορά ο «σπεσιαλίστας» της προπαγάνδας και της συκοφαντικής δυσφήμισης κος Κολλάτος προσπάθησε σε πρόσφατη ανακοίνωσή του να κάνει το… άσπρο μαύρο αναφορικά με το θέμα της αμοιβής του κου Θωμά Γεωργίου, λογιστή του Συλλόγου Συνταξιούχων μέχρι το τέλος του απερχόμενου έτους, εκτοξεύοντας, όπως συνηθίζει, ανυπόστατες κατηγορίες προς όσους έχουν αντιληφθεί τον υπόγειο ρόλο και τις μεθοδεύσεις του στα κοινά των συνταξιούχων.

Βέβαια, επειδή ως γνωστόν τα γραπτά μένουν, για μία ακόμα φορά επίσης θα λάβει και την απάντηση που αρμόζει στα ψεύδη και τις συκοφαντίες του. Σας παραθέτουμε, λοιπόν, την επιστολή  του τότε προέδρου του Συλλόγου Συνταξιούχων κου Χρυσικού και της τότε ταμία κας Μαρίας Φιλιπππούλου προς τον κο Γεωργίου, καθώς και την απάντησή του  σχετικά με το θέμα της αμοιβής του και της ανάλυσης των εργασιών που είχε διεκπεραιώσει και τις οποίες μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε υπόψη μας.

Επιπλέον, σας παραθέτουμε και την επιστολή που απέστειλε ο κος Γεωργίου στο νυν Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων προβαίνοντας στις απαραίτητες διευκρινίσεις και καταρρίπτοντας τις ανακρίβειες του κου Κολλάτου αναφορικά με την υπόθεση. Όπως είναι λογικό, ο λογιστής είχε συνεννοηθεί με τον τότε πρόεδρο κο Χρυσικό και την τότε ταμία κα Φιλιπποπούλου, καθώς ήταν οι καθ’ύλην αρμόδιοι για τα οικονομικά του Συλλόγου Συνταξιούχων και από το περιεχόμενο της επιστολής γίνεται κατανοητό ότι δεν είχε συμφωνηθεί συγκεκριμένο ποσό αμοιβής. Ασφαλώς και είχε συμφωνηθεί να αμειφθεί ο κος Γεωργίου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του μετά το πέρας των εργασιών του, μέσα στα λογικά πλαίσια των τρεχουσών τιμών της αγοράς, κάτι που ήταν δεδομένο και γνωστό σε όλα τα μέλη του προεδρείου του Συλλόγου Συνταξιούχων και μάλιστα, η τελική αμοιβή που ζήτησε ήταν σαφώς καλύτερη από τη μέση αμοιβή της αγοράς για παρόμοιες εργασίες. Εξ άλλου, οποιαδήποτε αμοιβή δε θα μπορούσε να παραμείνει… κεκλεισμένων των θυρών, καθώς είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε προηγουμένως να λάβει την έγκριση του Δ.Σ. του συλλόγου.

Αυτά προς το παρόν και για τα υπόλοιπα θα έχει το λόγο η δικαιοσύνη.

Επιστολή προς λογιστή Θ. Γεωργίου

Απάντηση Θ. Γεωργίου προς Ι. Χρυσικό και Μ. Φιλιπποπούλου – Ανάλυση εργασιών

Επιστολή Θ. Γεωργίου προς Σύλλογο Συνταξιούχων
Μία ακόμα μεγάλη δικαστική επιτυχία του συλλόγου μας!

Εξεδόθη νέα εφετειακή απόφαση που αναγνωρίζει τη δυσμενή μεταχείριση που υπέστησαν οι Ιονικάριοι μετά τη συγχώνευση με την Alpha Bank

Με την υπ’ αριθμ. 4803/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επί της αγωγής του συναδέλφου Κωνσταντίνου Καραγιάννη κρίθηκε ότι η δυσμενής μεταχείριση που υπέστησαν οι Ιονικάριοι μετά τη συγχώνευση με την Alpha Bank δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ως μειωτικό στοιχείο για τις προαγωγικές κρίσεις. Ειδικότερα το Εφετείο Αθηνών δέχθηκε τα εξής:

«…Η τοποθέτηση του ενάγοντος σε θέση απλού υπαλλήλου από την εναγομένη αμέσως μετά την απορρόφηση της Ι.Λ.Τ.Ε. από αυτήν, χωρίς θέση ευθύνης, την οποία κατείχε κατά τα προεκταθέντα, παρά τις διαμαρτυρίες του, καθώς και η μείωση στην αξιολόγησή του, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως στοιχεία, στα οποία αυτός μειονεκτεί έναντι της ως άνω συγκρινομένης, διότι η αφαίρεση από αυτόν θέσης ευθύνης που κατείχε και η παραμονή του στάσιμου στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από το 1992, δεν έγινε λόγω της έλλειψης τυπικών και ουσιαστικών προσόντων έναντι των συναδέλφων του, κατά τα προεκτεθέντα, αλλά λόγω της δυσμενούς και μεροληπτικής σε βάρος του μεταχείρισής του από την εναγομένη, πράγμα που συνέβη και με άλλους υπαλλήλους που ανήκαν στην πρώην ΙΛΤΕ μετά τη συγχώνευσή της με την εναγομένη, όπως σαφώς κατέθεσε και ο μάρτυρας απόδειξης Σαράντος Φιλιππόπουλος που είναι επί δώδεκα έτη Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων στην τράπεζα. Άλλωστε, δεν εξηγείται λογικά, πώς ένας υπάλληλος με πολύ καλή υπηρεσιακή εξέλιξη και αξιολόγηση για 25 ολόκληρα χρόνια, ξαφνικά, αμέσως μετά την απορρόφηση της ΙΛΤΕ από την εναγομένη, μετατράπηκε σε έναν υπάλληλο που δεν είναι άξιος να ανταποκριθεί στα ήδη χορηγηθέντα σε αυτόν καθήκοντα…».

Με την απόφαση αυτή επικυρώθηκε ουσιαστικά η σχετική κρίση της πρωτόδικης υπ’ αρ. 1033/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εργ.) που είχε κρίνει ομοίως.

Τη συγκεκριμένη υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα Ντέτα Πετρόγλου.
ΣΥΙΛΤΕ Νο 135. Γενική Τακτική – Εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Συλλόγου μας

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, συνεδρίασε στις 28/01/2015 και αποφάσισε την προκήρυξη Γενικής Συνέλευσης και την έναρξη των διαδικασιών για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.
Οι προτεινόμενες ημερομηνίες για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης είναι :

Α) Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα γίνει ημέρα Σάββατο 07/02/2015 και ώρα 17 :00 στην αίθουσα του Συλλόγου μας, Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος, πλατεία Κοτζιά.

Β) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η δεύτερη Γενική Συνέλευση θα γίνει την Πέμπτη 12/02/2015 και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Συλλόγου μας, Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος, πλατεία Κοτζιά.

Γ) Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία στις προαναφερόμενες Συνελεύσεις, θα πραγματοποιηθεί τρίτη Γενική Συνέλευση ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ στις 18/02/2015 και ώρα 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου των Εργαζομένων της Εμπορικής Τράπεζας, Ευπόλιδος 12, 8ος όροφος.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :

1. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για την Οικονομική Διαχείριση 2014

2. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού του Δ.Σ., Οικονομικού Απολογισμού του λήξαντος έτους 2014 και Προϋπολογισμός του επομένου 2015 με μυστική ψηφοφορία.

3. Έγκριση ειδικών θεμάτων.

4. Προκήρυξη αρχαιρεσιών και προσδιορισμός ημερομηνιών για τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου για την εκλογή Οργάνων Διοίκησης, Ελεγκτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων Ο.Τ.Ο.Ε., Ε.Κ.Α. Επίσης για εκλογή εκπροσώπων του σωματείου στα Συμβούλια Προαγωγών- Παραπόνων- Πειθαρχικού και ΤΑΥΤΕΚΩ.

5. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου με μυστική ψηφοφορία.

Οι συνάδελφοι πρέπει να φέρουν μαζί τους απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα ή το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο προκειμένου να λάβουν μέρος στις ψηφοφορίες.

Ο Σύλλογός μας καλεί ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, καθώς η κρισιμότητα των θεμάτων που εξελίσσονται αυτή την περίοδο στο χώρο μας, επιβάλουν τη συμμετοχή όλων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ            Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών εύχεται η νέα κυβέρνηση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που δημιούργησε

Συνάδελφοι,

Η ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας ανέδειξε μεγάλο νικητή τον ΣΥΡΙΖΑ και τη σαφή εντολή του ελληνικού λαού για σχηματισμό κυβέρνησης με πυρήνα το πρώτο κόμμα σε συνεργασία με τους Ανεξάρτητους Έλληνες.

Όλοι όσοι συμμετείχαμε στον προεκλογικό αγώνα μέσα από τις τάξεις του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατών Σοσιαλιστών δώσαμε όλο μας το είναι, παραμένοντας πιστοί στις ιδεολογικές μας αρχές και θέσεις, έχοντας την ελπίδα ότι θα επιτυγχάναμε μέσα σε ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα την είσοδό του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ στη Βουλή. Εν τέλει, ο στόχος δεν επετεύχθη, αλλά έχουμε αναπτύξει όλες τις προϋποθέσεις για να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον.

Οι λόγοι που δεν αποτελέσαμε την έκπληξη των εκλογών, όπως είχαμε την επιδίωξη και την προσδοκία, είναι κυρίως η ακραία πολεμική στάση που κράτησε εναντίον μας η διαπλοκή και το σύνολο των ΜΜΕ που ελέγχει, καθώς επίσης και το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο των 20 ημερών που μεσολάβησε από την ίδρυση του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών.

Παρόλα αυτά, πιστεύουμε ακράδαντα ότι κανένας άλλος πολιτικός σχηματισμός δε θα είχε επιτύχει μέσα σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα να παλέψει μέχρι τελευταία στιγμή και να απολέσει τη δυνατότητα εισόδου στη Βουλή στις λεπτομέρειες. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τους πολίτες είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, γεγονός που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε και κυρίως να αντιπαρατεθούμε στους μηχανισμούς διαπλοκής που ορθώνουν εμπόδια στην πορεία μας. Και θα τα καταφέρουμε!

Επειδή πιστεύουμε ότι η παράταξή μας έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αλλαγή της ελληνικής κοινωνίας και έχει να επιδείξει διαχρονικά σημαντικό έργο και αποτελέσματα. Αυτό δε σημαίνει ότι θα αφήσουμε τη λήθη να παρασύρει τα λάθη και τις αβελτηρίες που έγιναν στο παρελθόν, τα οποία, εξ άλλου, έχουμε επανειλημμένως αναδείξει με ειλικρινή, αυτοκριτική διάθεση. Η εμπειρία, όμως, μας διδάσκει και μας κάνει πιο δυνατούς για να σταθούμε με υπευθυνότητα απέναντι στον ελληνικό λαό ζητώντας του να μας εμπιστευτεί εκ νέου για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η δημιουργία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ δεν ήταν απόφαση στιγμής, αλλά απόφαση ζωής που έχει στόχο να αλλάξει την Ελλάδα. Γιατί από την αφετηρία της προσπάθειάς μας έχουμε τονίσει ότι πρέπει πρώτα εμείς οι πολίτες να αλλάξουμε συμπεριφορές, σκεπτικό και ενέργειες, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να απαλλαγούμε από τα μνημόνια και να εξέλθουμε από την παρατεταμένη εθνική κρίση. Οι θεόσταλτοι «σωτήρες» δεν υπάρχουν πια (δεν υπήρξαν  ποτέ) και η ενεργή, συμμετοχική προσπάθεια είναι αυτή που πρεσβεύει το ΚΙΝΗΜΑ μας και ο Γιώργος Παπανδρέου.

Το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες σε πείσμα όλων αυτών που πολεμούν λυσσαλέα το ΚΙΝΗΜΑ μας. Διαπλοκή, μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, μεγαλοεκδότες, αλλά και αργυρώνητοι κονδυλοφόροι, είναι σίγουρο ότι θα μας βρουν μπροστά τους. Είναι σίγουρο ότι άμεσα θα γνωστοποιήσουμε με ευθύ και ξεκάθαρο τρόπο στον ελληνικό λαό τις κεντρικές προτεραιότητές μας για την πολυπόθητη, ουσιαστική αλλαγή της χώρας, αλλά και μία ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση που θα δημιουργεί προοπτική και βάσιμη ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.

Εμείς δεν έχουμε σκοπό να κρυφτούμε από κανέναν. Θα προτάξουμε υπεύθυνα το πρόγραμμα και τις θέσεις μας ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να αξιολογηθούμε από το λαό και όχι από τα ΜΜΕ των συμφερόντων και της διαπλοκής. Δε θα έχουμε κρυφή «ατζέντα», ούτε θα επιδοθούμε σε αλλεπάλληλες «κυβιστήσεις». Αναγνωρίζουμε ότι η βασική αιτία, όχι μόνο της εκλογικής ήττας, αλλά και της καθίζησης που έχει υποστεί η μεγάλη δημοκρατική παράταξη που εκπροσωπούμε τα τελευταία χρόνια, είναι η έλλειψη ή και ανεπάρκεια κεντρικής πολιτικής πρότασης για την κεντροαριστερά σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχει συρρικνωθεί δραματικά η μεσαία τάξη που πλήρωσε πολύ ακριβά το μάρμαρο της κρίσης με αποτέλεσμα να έχει αποδομηθεί σε μεγάλο βαθμό.

Κύριο μέλημα στη νέα προσπάθεια πρέπει να είναι η διαμόρφωση μίας αξιόπιστης, υπεύθυνης, αλλά και συνάμα ελπιδοφόρας πολιτικής πρότασης με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Όχι με αοριστολογίες και ευχολόγια, που συνήθως κατακλύζουν τις υποτιθέμενες, γενικόλογες προτάσεις των κομμάτων, αλλά με συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο σχεδιασμό και ανάλυσή του για την αντιμετώπισης της πιο σοβαρής σύγχρονης μάστιγας.

Το ΚΙΝΗΜΑ μας, όπως και κάθε γνήσιο κίνημα, πρέπει πρώτα και πάνω από όλα να απευθυνθεί στη νεολαία. Στη νέα περίοδο πολιτικού πολιτισμού και κουλτούρας που επιδιώκουμε, μακριά από τα στερεότυπα του παρελθόντος, οι νέοι πρέπει να είναι οι πρωταγωνιστές. Και αυτό, εξ άλλου, δεν αποτελεί απλά μία ιδεολογική εξαγγελία, αλλά και μία πρακτική ανάγκη αφού οι δημοσκοπήσεις και η καθημερινή μας επαφή με τον κόσμο αναδεικνύουν την πλήρη έλλειψη της επικοινωνίας των νέων ηλικιών με το ΚΙΝΗΜΑ μας. Πρόκειται βέβαια για ένα εγχείρημα εξαιρετικά δύσκολο, αλλά και πολύ ελκυστικό για να το επιχειρήσουμε.

Δεν παύει, όμως, να έχει «μιλήσει» προσφάτως ο ελληνικός λαός και να έχει δηλώσει με την ετυμηγορία του σε ποιους επέλεξε να δώσει την εντολή για την κυβέρνηση και τη διαχείριση των τόσο σοβαρών θεμάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Εμείς διατηρούμε επιφυλάξεις για το πρόγραμμα και τις επιλογές της νέας κυβέρνησης συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Θέλουμε, όμως, να γνωστοποιήσουμε ότι στη δύσκολη συγκυρία που διέρχεται η πατρίδα μας η κυβέρνηση αυτή οδεύσει σε μονόδρομο. Να επιβεβαιώσει τις υποσχέσεις της και να πετύχει τους στόχους της, ειδάλλως η ήδη δυσχερής θέση της χώρα μας θα εκτραχυνθεί περαιτέρω με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους πολίτες της πατρίδας μας.

Επομένως, στην κυβέρνηση της «άλλης» Αριστεράς, της οποίας η νίκη δημιούργησε παγκόσμια αίσθηση οφείλουμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο και στους στόχους της.

Έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας και τις προθέσεις μας, τονίζουμε και προεξοφλούμε ότι παρά τη γενικευμένη και μεθοδευμένη προσπάθεια για αποκλεισμό μας, είναι σίγουρο ότι κανένας δε θα μπορέσει να σταματήσει την εξέλιξη και ενδυνάμωση του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Θα κρίνουμε με υπευθυνότητα απέναντι στο λαό το κυβερνητικό έργο, θα επιδοκιμάζουμε και θα στηρίζουμε κάθε θετική προσπάθεια, θα αντιδράσουμε σε κάθε τι που θα συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της χώρας και θα ορθώσουμε ανάχωμα στις λανθασμένες και αρνητικές επιλογές.

Ειλικρινά, ελπίζουμε η νεοεκλεγείσα κυβέρνησή μας να έχει συναίσθηση της ιστορικής συγκυρίας και να αποδείξει με τον τρόπο της ότι κινήθηκαν στη λάθος κατεύθυνση οι επιλογές του Γιώργου Παπανδρέου που έλαβε τις πρώτες αποφάσεις της κρίσης υπό την αβάστακτη πίεση της κατάρρευσης και της πτώχευσης. Ότι όλοι όσοι λυσσαλέα αντέδρασαν εκείνη την κρίσιμη περίοδο μη συνειδητοποιώντας ότι δεν υπήρχε άλλη διέξοδος για τη σωτηρία της χώρας, είχαν δίκιο και να διαψεύσουν τις δικές μας επιλογές. Το επόμενο διάστημα είναι βέβαιο ότι θα κριθούμε όλοι.

Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι είμαστε για τα δύσκολα. Εξ άλλου, τα έχουμε συνηθίσει, τα έχουμε περάσει, πέσαμε και σηκωθήκαμε ξανά και ξανά. Αυτό θα συμβεί και τώρα.

Για την οργάνωση Εργαζομένων και Συνταξιούχων της Ιονικής Τράπεζας

Ανδρινόπουλος Θανάσης, Κυπαρισσία 
Ανδρουλάκη – Ζάχου Σοφία, Ηράκλειο 
Αργυριάδου Εύη, Θεσσαλονίκη 
Βοσνίδης Σωκράτης, Αλεξανδρούπολη 
Γιαννόπουλος Γιάννης, Λάρισα
Γιαννούλης Ευάγγελος, Χανιά 
Καραμπίκας Απόστολος, Κέρκυρα
Κοκκινέλης Χρήστος, Αθήνα
Κοντογούλα Γλυκερία, Αθήνα
Κυρίτση Σταυρούλα, Λαμία
Κωστοπούλου – Λόη Νίκη, Βόλος
Λαζαρόπουλος Γιώργος, Τρίκαλα
Μποβιάτσης Γιώργος, Θεσσαλονίκη
Ξύδης Μπάμπης, Αθήνα
Παπαμιχαήλ Ανδρέας , Ρόδος
Στεργιάδης Γιώργος, Λάρισα
Τσαρτσάλης Γιάννης, Θεσσαλονίκη
Φιλιππόπουλος Σαράντος, Αθήνα 
Φουντουλάκης Σταύρος, Σητεία
Δικαιώθηκε η παρέμβαση της ΟΤΟΕ – Λύθηκε θετικά και οριστικά το θέμα της φορολόγησης των παροχών σε είδος

Συνάδελφοι σας παραθέτουμε τη σχετική ανακοίνωση της ΟΤΟΕ προς ενημέρωσή σας.

 

Ανακοίνωση ΟΤΟΕ Νο 30
Το ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ θα είναι η έκπληξη των εκλογών!

Σύντροφοι!

Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι παρών! Στο ιστορικό κάλεσμα για τον τόπο και το λαό. Στα χνάρια μιας παράταξης που άλλαξε την μοίρα της χώρας, που έδωσε ελπίδα στους Έλληνες.

Η παράταξη των ρήξεων, των μεταρρυθμίσεων και των μεγάλων αλλαγών, καθώς ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε χωρίς εξαρτήσεις, ασυμβίβαστα ταγμένοι και προσηλωμένοι στο δημόσιο συμφέρον και στον ελληνικό λαό. Ακολουθώντας τα χνάρια του Χαρίλαου Τρικούπη, του Ελευθερίου Βενιζέλου, του Νικόλαου Πλαστήρα, του Γεωργίου Παπανδρέου, του Ανδρέα Παπανδρέου, στις 3 του Γενάρη ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε την ιστορική πρωτοβουλία να κάνει το επόμενο βήμα αυτής της παράταξης. Και πρέπει να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και να διαλύσουμε τους μύθους που δηλητηρίασαν την κοινωνία.

Να σταθούμε στο πλευρό του Γιώργου Παπανδρέου, του πολιτικού που συκοφαντήθηκε όσο κανείς άλλος σε αυτή τη χώρα. Του εκλεγμένου πρωθυπουργού του 44% που υπονομεύτηκε ακόμα και από μερικούς συντρόφους του. Δεν το έβαλε στα πόδια και στάθηκε όρθιος όταν τα πάντα γύρω γκρεμίζονταν, προχωρώντας υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες σε μεταρρυθμίσεις που η χώρα καθυστερούσε δεκαετίες.

Οι κατευθυνόμενες δημοσκοπήσεις δε μας αγγίζουν. Η δυναμική φωνή των προοδευτικών, δημοκρατών πολιτών που δε φιμώνεται θα γκρεμίσει δημοσκόπους, τηλεσχολιαστές, λιβελογράφους, συκοφάντες, παράγοντες της διαπλοκής που επί πέντε χρόνια τώρα έχουν δηλητηριάσει την κοινωνία με μύθους.

Σε αυτό το ΚΙΝΗΜΑ των Δημοκρατών Σοσιαλιστών βρήκαμε ξανά τη χαμένη μας συντροφικότητα. Γιατί ήρθε για να ενώσει την παράταξη, όχι να την διχάσει, όχι για να τη διασπάσει. Οι προοδευτικοί πολίτες, η μεγάλη παράταξη είναι παντού. Η δύναμή μας δε μετριέται στα παραβάν, όπως είπε ο κ. Βενιζέλος διχάζοντας για μια ακόμη φορά τον κόσμο της παράταξης.

Γιατί εμείς δεν απευθυνόμαστε στο… 4%, αλλά στο 44% του ελληνικού λαού!

Δεν ξεχνούμε!

Οι μύθοι τελείωσαν! Τα παραμύθια της διαπλοκής στέρεψαν! Ήρθε η ώρα να ειπωθεί η αλήθεια!!! Όλοι εμείς που σταθήκαμε υπερασπιστές της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης στα πλέον κρίσιμα και δύσκολα χρόνια της ύπαρξής της, δε θα ξεχάσουμε ποτέ πώς φτάσαμε στις 3 Ιανουαρίου και στην ίδρυση του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

Δεν ξεχνούμε τον Γιώργο Παπανδρέου να ακούει τις σειρήνες της φυγομαχίας, και να λέει ότι θα είμαστε εδώ και θα υπηρετήσουμε την πατρίδα.

Δεν ξεχνούμε τον Γιώργο Παπανδρέου να γυρίζει όλο τον πλανήτη για να βρει στηρίγματα, για να στηθεί ο μηχανισμός διάσωσης, με μια υπερσυντηρητική, δεξιά Ευρώπη να έχει ορθώσει τείχη.

Δεν ξεχνούμε τον Γιώργο Παπανδρέου να παλεύει για να μην μπει το ΔΝΤ στην Ευρώπη και την κα Μέρκελ να εκβιάζει όλους τους ευρωπαίους ηγέτες για το αντίθετο. Γιατί πρέπει να τελειώνουμε με έναν ακόμη μύθο! Το ΔΝΤ στην Ευρώπη το έφερε η Μέρκελ. Δεν το έφερε ο Παπανδρέου!

Δεν ξεχνούμε τον υπεύθυνο της καταστροφής, τον κ. Καραμανλή, που δεν έχει πει έστω μια λέξη στον ελληνικό λαό εδώ και πέντε χρόνια.

Γιατί γι΄αυτήν την παράταξη δεν ήταν ποτέ λύση η φυγή. Δεν είναι αυτή η ιστορική της παράδοση. Οι Παπανδρέου δεν το έβαλαν ποτέ στα πόδια, δε φυγομάχησαν ποτέ.

-Η ώρα μηδέν

Δε θα αφήσουμε άλλο τους συκοφάντες να αμαυρώνουν τις αποφάσεις του ηγέτη της παράταξής μας στις πιο κρίσιμες στιγμές της νεοελληνικής ιστορίας. Αποφάσεις που στην κυριολεξία ήταν σωτήριες για την πατρίδα. Η μεγαλύτερη μείωση ελλείμματος στην οικονομική ιστορία έγινε με μέτρα που δεν είχαν καμία σχέση με τα πολύ σκληρότερα μέτρα της περιόδου του κ. Σαμαρά.

Τότε που η κυβέρνηση Παπανδρέου τον Νοέμβριο του 2011 πέτυχε τη μεγαλύτερη διαγραφή χρέους στην παγκόσμια ιστορία. Τότε που ο Παπανδρέου ως αγνός υπερασπιστής της πραγματικής και όχι κατ’επίφασιν Δημοκρατίας ζήτησε από τον κυρίαρχο ελληνικό λαό να πει τη γνώμη του. Τότε που ζήτησε τη συναίνεση και τη συνεννόηση που τις εννοεί και τις πιστεύει, καθώς από την αρχή της πολιτικής του διαδρομής έχει δείξει ένα σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα πολιτικό πολιτισμό.

Και εκεί κορυφώθηκε μια υπονόμευση που ήδη είχε ξεκινήσει σε τηλεπαράθυρα και σε άρθρα επώνυμων λιβελογράφων. Τότε βρήκε την ευκαιρία ο εσωτερικός εχθρός να συμμαχήσει με συγκεκριμένα συμφέροντα. Στόχος ήταν ένας και μοναδικός: Να φύγει ο Παπανδρέου. Γιατί ο Παπανδρέου ανατράπηκε! Και η χώρα μπήκε σε περιπέτεια γιατί κάποιος ήθελε να γίνει πρωθυπουργός και ένας άλλος πρόεδρος… Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ποιος μπήκε σε ένα αεροπλάνο στις Κάννες στηρίζοντας και ποιος βγήκε από αυτό έχοντας ουσιαστικά ανατρέψει έναν εκλεγμένο πρωθυπουργό του 44%. Μιλούσαν για Τσολάκογλου, κρεμάλες, νέο Γουδί και προδότες…

Να μας πουν τώρα πια τι έχασε η χώρα και η παράταξη από αυτές τις κινήσεις.

Την πλατεία και τα Ζάππεια τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός πολύ σκληρά. Πήγαμε στις εκλογές του 2012 με ένα ανήμπορο να υπερασπιστεί τον εαυτό του ΠΑΣΟΚ, τις μάχες που έδωσε, τις μεταρρυθμίσεις που έκανε. Με τον κ. Σαμαρά να ανεβοκατεβαίνει τα αντιμνημονιακά βουνά και να οδηγεί τη χώρα βαθύτερα στο τούνελ και τον κ. Βενιζέλο να γίνεται εντολοδόχος του. Και εκεί, στους προπηλακισμούς της πολιτικής, του κοινοβουλίου και της δημοκρατίας γεννήθηκε και η Χρυσή Αυγή.

Η χώρα έζησε ένα πισωγύρισμα σε συντηρητική δεξιά κατεύθυνση. Μια ομάδα υπερσυντηρητικών με ακροδεξιές καταβολές και υπόγειες διαδρομές με τη Χρυσή Αυγή εγκαταστάθηκε στο Μαξίμου και γύρισε τη χώρα πίσω.

Το θεσμικό και μεταρρυθμιστικό σκέλος των επιλογών Παπανδρέου, το προοδευτικό κύμα μεταρρυθμίσεων εγκαταλείφθηκε και αποδομήθηκε:

 • το κλείσιμο της ΕΡΤ,
 • οι προσπάθειες ανασύστασης του πελατειακού κράτους,
 • το ρουσφετολογικό έκτρωμα του «Αθηνά» στο χώρο της Παιδείας,
 • οι συνεχείς προσπάθειες για την κατάργηση από το παράθυρο της «Διαύγειας»,
 • η εξαφάνιση της λίστας Λαγκάρντ,
 • η δήθεν αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων,
 • το φιάσκο της άκριτης υιοθέτησης της έκθεσης του ΟΟΣΑ που πήγε να ισοπεδώσει την αγορά.

Εμείς δε σταματήσαμε ούτε στιγμή με παρεμβάσεις μας να εκφράζουμε τις διαφωνίες μας, να διεκδικούμε και να πετυχαίνουμε αλλαγές σε νομοσχέδια και πολιτικές. Το 80% της προσπάθειας για να περάσουμε από τα ελλείμματα στα πλεονάσματα έγινε με αποφάσεις της κυβέρνησης Παπανδρέου.

Δε σταματήσαμε ποτέ να υποστηρίζουμε ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται απλά δημοσιονομική εξυγίανση. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει συθέμελα. Ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις από μόνοι μας. Και δε θέλουμε κανένα μνημόνιο και καμία Τρόικα για να μας τις επιβάλλει.

Το ΚΙΝΗΜΑ των Έργων!

Όσοι σήμερα εκπροσωπούν το ΚΙΝΗΜΑ στάθηκαν σταθερά προσηλωμένοι στην ευθύνη από την πρώτη μέρα έως σήμερα. Και είμαστε διπλά υπερήφανοι γιατί μέσα στη δίνη αυτού του οικονομικού πολέμου, σε αυτό το περιβάλλον της κατάρρευσης στον οποίο περιήλθε η χώρα, προχώρησαν μεταρρυθμίσεις που το ελληνικό κράτος είχε για δεκαετίες καθυστερήσει.

Γιατί οι μεταρρυθμιστές δεν είναι όσοι κάνουν νόμους τις νεοφιλελεύθερες, συντηρητικές εμμονές τους ή απλά όσοι αυτοβαπτίζονται έτσι. Μεταρρυθμιστές είναι αυτοί που συγκρούονται, που πραγματοποιούν ρήξεις με μικρά και μεγάλα συμφέροντα. Αυτοί που προχωρούν αλλαγές για το συμφέρον της κοινωνίας. Γιατί το πελατειακό κράτος, η αδιαφάνεια και η αναξιοκρατία δε χτυπιούνται με ευχολόγια και κουβέντες του αέρα, αλλά με έργα:

 • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
 • «Διαύγεια», ένα παγκόσμιο πρότυπο διαφάνειας
 • Ηλεκτρονικές προμήθειες στο δημόσιο, έλεγχος των συντάξεων και των επιδομάτων «μαϊμού»
 • Αντικειμενικά κριτήρια για τις προαγωγές ΚΑΙ την καθολική εφαρμογή του ΑΣΕΠ
 • Οικονομική Αστυνομία, οικονομικοί Εισαγγελείς, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, νόμοι για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τις offshore
 • Όλες οι μεταρρυθμίσεις στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής έχουν σφραγίδα Παπανδρέου
 • Νόμος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • «Καλλικράτης»
 • Νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που έπρεπε να λέγεται νόμος Παπανδρέου και ο οποίος έσωσε και σώζει χιλιάδες συμπατριώτες μας

 

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ!!!

Ο κυβερνητικός συμβιβασμός ήταν μονόδρομος όταν έγινε. Δεν ήταν μονόδρομος, όμως, να ισοπεδωθεί και να ταυτιστεί το ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ.

Η συλλογική λειτουργία των κυβερνητικών θεσμών απαξιώθηκε όσο ποτέ άλλοτε. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες και η κοινωνία ξημέρωναν με κυβερνητικούς αιφνιδιασμούς, τροπολογίες πελατειακών διευθετήσεων, νομοσχέδια χωρίς διαβούλευση και αποφάσεις που πυροδοτούσαν το πολιτικό κλίμα και υπέσκαπταν τη σταθερότητα.

Οι υποστηρικτές της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, που μεγαλώνοντας πολιτικά στα σπλάχνα της μάθαμε να στεκόμαστε αταλάντευτοι στο πλευρό του λαού και των συμφερόντων του, χαράξαμε κόκκινες γραμμές, ακόμα κι αν «φίλοι» και εχθροί με διαρροές και δημοσιεύματα μας συκοφαντούσαν ως αντάρτες και υπονομευτές της σταθερότητας. Ο τακτικισμός έγινε στρατηγική αντικαθιστώντας τις θέσεις και τις αξίες μας. Αποκορύφωμα αυτής της στρατηγικής των τακτικισμών ήταν η «Ελιά» όταν και επιχειρήθηκε να μας παρουσιαστεί ως παράταξη μία συμφωνία γυρολόγων.

Εμείς, όμως, δεν ντραπήκαμε ποτέ για το κόμμα μας! Για τα σύμβολά μας!

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ!

ΚΙΝΗΜΑ θέσεων και αξιών

Οι ευθύνες για την πλήρη ταύτιση με τη δεξιά είναι συγκεκριμένες και έχουν ονοματεπώνυμο. Ποτέ άλλοτε το ΠΑΣΟΚ δεν έχει υπάρξει πιο απολίτικο και πιο προσωποκεντρικό και ποτέ άλλοτε τόσα κορυφαία στελέχη δεν σιώπησαν τόσο πολύ μπροστά σε αυτά τα φαινόμενα.

Δε γίνεται, όμως, τα κόμματα να μην έχουν αξίες, να μην έχουν θέσεις. Το αίτημα της βάσης για αλλαγή πολιτικής και την ανασυγκρότηση της παράταξης, όχι μόνο αγνοήθηκε, αλλά απαξιώθηκε από την ηγεσία.

Υπήρχε ο… εύκολος δρόμος. Με το ελάχιστο ποσοστό όλοι μέσα στη βουλή, αλλά η πλέον ιστορική παράταξη να διασύρεται απαξιωμένη και με μια σκυτάλη ηγεσίας που θα ήταν προϊόν πολιτικής συναλλαγής. Ο Γιώργος Παπανδρέου επέλεξε το δεύτερο δρόμο. Το δύσκολο δρόμο της ρήξης, το δρόμο των αξιών. Πήρε μια λυτρωτική πρωτοβουλία που θα βγάλει την παράταξη από το αδιέξοδο.

Η πρωτοβουλία του Γιώργου Παπανδρέου για το ΚΙΝΗΜΑ ήταν μονόδρομος ώστε να εκφραστεί ένα πολιτικό ακροατήριο που δε συμβιβάζεται με ένα απολίτικο κομματίδιο στελεχών με μανία κυβερνητισμού, το οποίο έχει απογυμνωθεί από αξίες, οράματα και ιδεολογικό στίγμα.

Και καλό είναι λοιπόν να το καταλάβουν αν δεν το κατάλαβαν ακόμα…

Δεν μπήκαμε όλοι στην πολιτική για μια καρέκλα! Δεν είμαστε όλοι πρόθυμοι να θυσιάσουμε αξίες, αξιοπρέπεια για ένα ρόλο εξουσίας!

Και για όσους τολμούν να προφέρουν τη λέξη «διάσπαση», ας σκεφτούν ότι η παράταξη είναι οι θέσεις της. Είναι ο κόσμος της. Οι άνθρωποί της. Και με αυτούς εμείς θα ξαναβρεθούμε.

Και αυτό μπορεί να δυσαρέστησε, να αναστάτωσε διαφόρους πολιτικούς ή άλλους κύκλους, αλλά τους τονίζουμε ότι θα αναστατωθούν πολύ περισσότερο τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια.

Γιατί το ΚΙΝΗΜΑ έρχεται να υπηρετήσει ασυμβίβαστα το δημόσιο συμφέρον και τον λαό.

Η λαϊκή βούληση και όχι τα σκοτεινά μεγάλα συμφέροντα πρέπει να αποτελούν το ύψιστο κριτήριο ορθής λειτουργίας της δημοκρατίας. Ο έλεγχος των δημοσίων προσώπων πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα κάθε ευνομούμενης πολιτείας, γι’αυτό και θα ζητήσουμε επίμονα τη θεσμοθέτηση αυστηρότερων πλαισίων για το πόθεν έσχες, καθώς και την επέκταση του μέτρου, πέραν των βουλευτών, στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δικαστικούς λειτουργούς, τους δημοσιογράφους, τους συνδικαλιστές και συνολικά σε όσους ασχολούνται και διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη διαμόρφωση του δημόσιου και κοινωνικού βίου.

Το ΚΙΝΗΜΑ μας εκφράζει μια πολιτική πρόταση που θέλει να ενώσει τις δυνάμεις της προοδευτικής αλλαγής απέναντι στη δεξιά ή αριστερή συντήρηση. Γιατί η χώρα δεν μπορεί να εγκλωβιστεί στο εμφυλιοπολεμικό κλίμα και τις εμμονές μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Δε θα γίνουμε η βολική πατερίτσα κανενός!

Χτίζουμε το νέο μας πολιτικό σπίτι ώστε να βρουν έκφραση οι προοδευτικές και δημιουργικές δυνάμεις του τόπου. Μαζί με τις δυνάμεις του δημοκρατικού σοσιαλισμού που ασφυκτιούν και θέλουν να εκφραστούν ξανά με δύναμη και νέο πολιτικό λόγο.

Τέλος οι κενές υποσχέσεις! Ελλάδα με σχέδιο!

Η Ελλάδα δεν πρόκειται να υπερβεί την κρίση και να ανακάμψει οριστικά, αν δεν αλλάξει οριστικά. Με σχέδιο για την εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών. Για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό δημόσιο τομέα, με διαφάνεια, ουσιαστική αξιολόγηση, χωρίς στοχοποίηση των λειτουργών του. Η χώρα πρέπει να απεξαρτηθεί από ένα παρασιτικό, μεταπρατικό κεφάλαιο που κρατά καθηλωμένες τις δημιουργικές και παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Χρειαζόμαστε στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης. Χρειαζόμαστε τολμηρές αποφάσεις για την ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας. Για να επιστρέψουν οι νέοι επιστήμονες, τα νέα παιδιά που έφυγαν στο εξωτερικό. Ή θα πάμε με τους μεταπράτες στην Ελλάδα της εσωστρέφειας ή θα στηρίξουμε την Ελλάδα της παραγωγής, της εξωστρέφειας, της καινοτομίας, της νέας επιχειρηματικότητας.

Οι επιλογές είναι εδώ! Γιατί η Ελλάδα για να αλλάξει οριστικά πρέπει επιτέλους να παράξει. Να μπει μπροστά ένα Ελληνικό Σχέδιο για την παραγωγική της ανασυγκρότηση, για την προώθηση σαρωτικών, προοδευτικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών.
Αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβούν όλα αυτά είναι σταθούμε πάνω από αυτούς που έπληξε η κρίση. Να σταθούμε διπλά στον άνεργο, στον χαμηλοσυνταξιούχο, σε όσους πλήρωσαν το μάρμαρο της κρίσης. Με συγκεκριμένα μέτρα, με συγκριμένο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης που θα ανοίξει το δρόμο για επενδύσεις. Με στέρεες βάσεις και όχι με τα παραμύθια για τα success story του κ. Σαμαρά και τα μυθεύματα του ΣΥΡΙΖΑ που διεκδικεί την εξουσία και βαδίζει στον ίδιο δρόμο της αναξιοπιστίας. Καμία ουσιαστική, συγκεκριμένη κουβέντα για το πώς η χώρα θα παράξει το νέο πλούτο. Για το πώς ο άνεργος θα επανέλθει στην αγορά εργασίας. Καμιά κουβέντα για την επιχειρηματικότητα, για τις επενδύσεις.

Εγγυητές της σταθερότητας

Η αριστερά και ο Αλέξης Τσίπρας είχαν μετά τον Ιούνιο του 2012 μια ιστορική ευκαιρία. Να διαμορφώσουν ένα πλατύ προοδευτικό και κοινωνικό μέτωπο που θα μπορούσε να σταθεί με αξιοπιστία απέναντι στη συντήρηση. Δεν μπόρεσαν να σηκώσουν στις πλάτες τους αυτή την ιστορική ευθύνη. Γιατί άλλο να φτιάχνεται μια συγκυριακή εκλογική δεξαμενή και άλλο να φτιάχνεις πολιτική και κοινωνική συμμαχία. Αναζητούν ακόμα συμμάχους στην ακροδεξιά του Καμμένου. Αυτό δεν είναι αριστερά! Δεν είναι προοδευτική παράταξη! Και η αποτυχία αυτής της αριστεράς μπορεί να έχει ιστορικές επιπτώσεις για τη χώρα. Γιατί θα ακολουθήσει η εφόρμηση στη εξουσία της πιο επικίνδυνης δεξιάς που έχει δει ο τόπος.

– Υπάρχει η αριστερά της ανευθυνότητας, των μειοψηφικών λογικών και των εμμονών.
– Υπάρχει το προσωποκεντρικό μόρφωμα του κ . Βενιζέλου που ταυτίζεται με τη δεξιά.
– Υπάρχει και το απολίτικο μόρφωμα του Ποταμιού.

Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες και τους λέμε ότι το ΚΙΝΗΜΑ δε θα συμβιβαστεί με ένα πολιτικό σύστημα και ένα κατεστημένο το οποίο θέλει να ισοπεδώσει την πολιτική, που θέλει να γίνουν όλα ίδια. Μπορεί να γίνει ο εγγυητής, ο ρυθμιστής της πολιτικής ισορροπίας και σταθερότητας ώστε η χώρα να κάνει βήματα μπροστά και να προστατευτούν οι πρωτοφανείς θυσίες των πολιτών. Το ΚΙΝΗΜΑ θα είναι στα επόμενα χρόνια ο διεκδικητής των πραγματικών προοδευτικών αλλαγών. Ο πόλος της συναίνεσης, της λογικής και της συνεννόησης!

Ένα ΚΙΝΗΜΑ μας ενώνει και πάλι!

 •  Στην πιο κρίσιμη μάχη ας αφήσουμε πίσω ό,τι μας πίκρανε. Αξίες μας ένωσαν. Αξίες θα μας ενώσουν και πάλι!
 •  Να γίνουμε όλοι φορείς του μηνύματος γι’ αυτό το νέο ξεκίνημα!
 • Στα χνάρια των ρήξεων, των αλλαγών του Ανδρέα Παπανδρέου!
 • Να σταθούμε δίπλα στον Γιώργο Παπανδρέου! Ασυμβίβαστα μπροστά!
 • Να γίνουμε η φωνή όλων όσοι ένιωσαν να τη χάνουν αυτά τα 5 χρόνια.
 • Να υπερασπιστούμε την παράταξή μας, να μιλήσουμε για τις αξίες μας!
 • Να γίνει το ΚΙΝΗΜΑ η έκπληξη αυτών των εκλογών. ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ!

 

 

Για την οργάνωση Εργαζομένων και Συνταξιούχων της Ιονικής Τράπεζας

Ανδρινόπουλος Θανάσης, Κυπαρισσία
Ανδρουλάκη – Ζάχου Σοφία, Ηράκλειο
Αργυριάδου Εύη, Θεσσαλονίκη
Βοσνίδης Σωκράτης, Αλεξανδρούπολη
Γιαννόπουλος Γιάννης, Λάρισα
Γιαννούλης Ευάγγελος, Χανιά
Καραμπίκας Απόστολος, Κέρκυρα
Κοκκινέλης Χρήστος, Αθήνα
Κοντογούλα Γλυκερία, Αθήνα
Κυρίτση Σταυρούλα, Λαμία
Κωστοπούλου – Λόη Νίκη, Βόλος
Λαζαρόπουλος Γιώργος, Τρίκαλα
Μποβιάτσης Γιώργος, Θεσσαλονίκη
Ξύδης Μπάμπης, Αθήνα
Παπαμιχαήλ Ανδρέας , Ρόδος
Στεργιάδης Γιώργος, Λάρισα
Τσαρτσάλης Γιάννης, Θεσσαλονίκη
Φιλιππόπουλος Σαράντος, Αθήνα
Φουντουλάκης Σταύρος, Σητεία
Καταβολή κύριας σύνταξης στις 29/1 και της επικουρικής στις 30/1

Ενημερώνουμε τους συνταξιούχους συναδέλφους μας ότι η κύρια σύνταξη του μηνός Φεβρουαρίου θα πιστωθεί ως συνήθως την προτελευταία εργάσιμη μέρα του τρέχοντος μήνα, δηλαδή την Πέμπτη 29/1, ενώ αντίστοιχα η πίστωση της επικουρικής θα γίνει την Παρασκευή 30/1.
Αριστερή μετωπική πολιτική πρωτοπορία

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ο ΛΑΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

1)”Όποιος κυνηγάει μόνο το εφικτό,χάνει το ιδανικό.Όποιος κυνηγάει μόνο το ιδανικό, χάνει το εφικτό.”Μπ.Μπρέχτ

2)”Απ΄τα τσακάλια δεν γλυτώνεις μ΄ευχές και παρακάλια.”Κ.Βάρναλης

Η κοινωνική Αριστερά -ειδικά σήμερα- απούσα.

Η προιούσα σήψη του καπιταλιστικού συστήματος,έφερε στο προσκήνιο,ακόμα και εφεδρικές φασιστικές καρικατούρες,για σκιάχτρο του λαού.Η ζώσα Αριστερά,πρέπει να είναι έτοιμη να δώσει,σκληρές πολυεπίπεδες μάχες, για τη διάσωση του λαού απ΄την πολιτική αστική μέγγενη,υιοθετώντας ταχτικές και στρατηγικές πλατιάς λαικής κινηματικής συμπόρευσης,με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες βάσης,που να εμπνέουν το λαό,ριζοσπαστικοποιώντας και την πολιτική λειτουργία της εργατικής εξουσίας της Αριστεράς,με επεξεργασμένα σχέδια-αποφάσεις ριζικών αλλαγών.

Η πολιτική Αριστερά -ειδικά σήμερα- πολυδιασπασμένη.

Τμήματά της,ξορκίζουν :

1) ένα διαρκές συνέδριο,πολιτικού προβληματισμού,συνθέσεων και στρατηγικών πολιτικών αποφάσεων και

2) την κοινή πάλη,για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης και την εγκαθίδρυση της εξουσίας των εργαζομένων,με εργατικό και λαικό έλεγχο.

Το παράθυρο της ιστορικής ευκαιρίας,που μισάνοιξε για την Αριστερά,η τρομερή κρίση των τελευταίων χρόνων κινδυνεύει,αλλά μην επιτρέψουμε να κλείσει.

Τι πρέπει να κάνει ο λαός

Ο λαός,αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που του αναλογούν,εδώ και τώρα,να κάνει την συστημική ανατροπή!!!κερδίζοντας και πολύτιμο πολιτικό χρόνο.

Οι νέοι, της εργασιακής περιπλάνησης,τα καλύτερα μυαλά,ξενιτεύονται. Άνεργοι, άστεγοι, αγκομαχούντες αυτοαπα- σχολούμενοι,μαχόμενοι επιστήμονες,αγρότες χωρίς αύριο,κοινωνία σε αδιέξοδο και άτακτη φυγή,αλλά και αποφυγή ευθυνών.Ποιός θα δώσει όμως τη μεγάλη μάχη;

Τι πρέπει να κάνει η Αριστερά

Η Αριστερά.ό,τι πιο πολύτιμο,ό,τι πιο πολιτικοποιημένο,ό,τι πιο δοκιμασμένο στις πολιτικοκοινωνικές διαμάχες και διαδρομές, έχει να επιδείξει η πολιτική κονίστρα,καλείται,να σταθεί δυναμικά δίπλα στον πολλαπλά δοκιμαζόμενο λαό,αναλαμβάνοντας και τις πολιτικές ευθύνες διακυβέρνησης του τόπου,για τη δικαίωση των χιλιόχρονων αγώνων της,για ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη.

Πρίν το μετά απαιτούνται τολμηρές υπερβάσεις

1)Επανάσταση απέναντι σε αδυναμίες,ανεπάρκειες,μικρομεγαλισμούς και σκοπιμότητες.

2)Επίσπευση των πολιτικών διεργασιών, για υλοποίηση στόχου πολιτικής εξουσίας,απ΄τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς(μετά την εποποιία του ΕΑΜ,τους όρκους σεβασμού του αστικού κοινοβουλευτισμού,η φοβική Αριστερά δεν είχε θέσει ζήτημα πολιτικής εξουσίας,αρκούμενη στην εργατική διαχείριση των.αστικών ψυχίων και στις φραστικές επαναστατικές εξάρσεις.εκτόνωσης λαικης οργής).Ο ΣΥΡΙΖΑ,θεωρητικά εγγυάται την ανατροπή,θέτοντας ήδη το ζήτημα της πολιτικής εξουσίας της Αριστεράς και ζητώντας την λαική συνηγορία.Το ΚΚΕ,δεν δείχνει,σε αυτή τη φάση,διατεθειμένο να θέσει ζήτημα κατάληψης της εξουσίας ή συνεργασίας για στήριξη μεταβατικού προγράμματος.Η τριτοπολική Αριστερά,βρίσκεται σε δύσκολη,εκλογικά,θέση και αν θέλει να γίνει η Αριστερά της ευθύνης,πρωτοπόρα, πρέπει να πάρει άμεσα την πρωτοβουλία για συγκρότηση,του Νέου Ευρύτερου Πόλου,που δεν θα πρέπει να καταγραφεί ως ”μονοθεματικό” αντι-ευρώ κόμμα ή ως ”κόμμα της δραχμής”,ούτε ως ”ένα κόμμα σαν τα άλλα”,αστερισμός προσωπικοτήτων και παραγόντων,αλλά ως συμπαράταξη-συμπόρευση κοινωνικών αγωνιστών,με ιδιαίτερα ισχυρή την συμμετοχή των νέων στην κεντρική πολιτική και επικοινωνιακή σκηνή.

3)Επεξεργασία και πρόταση ενός συνεκτικού και αξιόπιστου ριζοσπαστικού μεταβατικού προγράμματος,που να απαντά στα άμεσα λαικά προβλήματα και στα τρέχοντα πολιτικά διακυβεύματα(να σηματοδοτεί χωρίς να προυποθέτει τη σοσιαλιστική προοπτική).

Βασικοί άξονες του μεταβατικού προγράμματος:

α) πρόγραμμα πάλης-πρώτα και κύρια-για την επιβίωση του πολλαπλά δοκιμαζόμενου λαού

β) η αποδέσμευση απ΄την ΕΕ(επεξεργασμένο εναλλακτικό σενάριο για υλοποίηση σε χρόνο επιλογής μας)

γ) η ανάκτηση της ανεξαρτησίας της χώρας(η εκχωρηθείσα απ΄το Μνημόνιο)

δ) η αποκατάσταση και λαική διεύρυνση της δημοκρατίας(η κατακρεουργηθείσα από μνημονιακές και αστικές επιταγές)

ε) η φιλολαική παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας(που έχει πλήρως αποδιαρθρωθεί μέσα στην ΕΕ και στο Ευρώ)

ζ) ο έλεγχος της ασύδοτης και παρασιτικής ολιγαρχίας του πλούτου(τραπεζικής και επιχειρηματικής) και η παραδειγματική τιμωρία των καταχραστών του δημόσιου πλούτου.

η) η δημιουργία ενιαίου εργατικού μετώπου(χωρίς απαραίτητα κεντρική πολιτική συμμαχία,αλλά στήριξη) και η αγωνιστική συμμετοχή και συμπόρευση με τα κινήματα λαικής αντίστασης και δράσης(ΚΕΡΑΤΕΑ-ΣΚΟΥΡΙΕΣ…το ανυπότακτο αυθόρμητο,έγινε .συνειδητό,με συναποφασισμένες μορφές πάλης και διαρκείς αλληλέγγυες δράσεις.Αυτοοργάνωση και διαδικασίες βάσης,προς πολιτικό παραδειγματισμό).

Το πρόγραμμα πρέπει να αποτελεί και την πρόταση διακυβέρνησης,απ΄τις δυνάμεις που το αποδέχονται και το στηρίζουν.Μια τέτοια κυβέρνηση μπορεί να υπάρξει και να στηρίζεται από ένα πλειοψηφικό λαικό κίνημα και να αποσκοπεί στην ενδυνάμωση και ανάπτυξή του. Η κατάληψη της κυβερνητικής εξουσίας,θα πρέπει να θέτει τις βάσεις της λαικής ανακούφισης,ταυτόχρονα των ριζικών αλλαγών στο αστικό κράτος και την διαρκή στήριξη και πάλη,από κινήματα και λαικούς φορείς.

Μπορεί δε να εγκαθιδρυθεί και να ευοδωθεί, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της λαικής κυριαρχίας και την σχεδίαση-ανάπτυξη κατάλληλων θεσμών και μορφών στήριξής της,ακόμα και ήδη δοκιμασμένων,από λαικές κυβερνήσεις,διεθνώς.

Έχει καταστεί πλέον σαφές,ότι πρέπει να τοποθετηθούμε με σαφήνεια στα βασικά καθήκοντα του προγράμματος.Κάθε υπεκφυγή,κάθε σκιαμαχία,κάθε μυωπικό παιχνίδι εσωτερικών ισορροπιών.συνιστωσών,θα κοστίσει πανάκριβα.

Δεν υπάρχουν περιθώρια ενδοσκοπήσεων με έωλες πολιτικές μανούβρες,παρά μόνο η απεύθυνση στην δοκιμαζόμενη και πολλαπλά χειμαζόμενη κοινωνία.Οι ομφαλοσκοπήσεις,ας μείνουν στον περίγυρο του.σπιτιού μας!!!

Είναι ολοφάνερο σήμερα,ότι θα βρισκόμασταν σε πιο πλεονεκτική θέση,ως άλλη Αριστερά,αν η μετωπική πολιτική συνεργασία είχε γίνει πραγματικότητα, πρίν τις διπλές εκλογές του 2012.Υπεύθυνοι του τορπιλισμού αυτού υπάρχουν,αλλά δεν πρέπει να επιτρέψουμε την μοιραία επανάληψή του.

Χρειάζονται όροι και προυποθέσεις στις συμπράξεις,αρκεί να μη τίθενται προσχηματικά, για να τορπιλιστεί η δυνατότητα συνεργασίας ή ακόμα προτάσσοντας με αγενή τρόπο,ζητήματα που αφορούν τη μια ή την άλλη πολιτική προσωπικότητα.Τα όποια υπαρκτά προβλήματα,πρέπει να τίθενται με συντροφικό,ειλικρινή τρόπο,ακριβώς για να υπάρχει τρόπος να ξεπεραστούν με αμοιβαίες υπερβάσεις,στο έδαφος του κοινωνικά αναγκαίου και του πολιτικά δυνατού.

Το μεγάλο λαικό ρεύμα,που πυροδότησαν πρόσφατα η κρίση και τα μνημόνια,υποχώρησε σε βαθμό, που να βρίσκεται επι θύραις ο κίνδυνος να εμπεδωθεί στις λαικές συνειδήσεις,μια ιστορική ήττα της εργασίας και της Αριστεράς.Το μαρτυρούν οι δύο πρόσφατες εξελίξεις ορόσημο,που μιλούν από μόνες τους.Η πλήρης κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και η κήρυξη στρατιωτικού νόμου(απότοκα και τα δύο προκλητικών ξεπουλημάτων,από σχεδόν το σύνολο των κομμάτων του κοινοβουλευτικού τόξου). Χωρίς Αριστερή Μετωπική Πολιτική Πρωτοπορία,οι αυθόρμητες λαικές αντιστάσεις,θα βαδίζουν από ήττα σε ήττα και στο τέλος θα κινδυνεύουν να γίνουν όχημα ακροδεξιών και φασιστικών δυνάμεων.Όταν το σύστημα βρεθεί στη δίνη σοβαρής πολιτικής κρίσης,θα εντάξει μεταλλαγμένους,φτιασιδωμένους κατάλληλα, φασίστες και στο κυβερνητικό παιχνίδι,αν χρειαστεί,ανανεώνοντας την πολιτική παρουσία.του γουρουνιού του αστισμού!!!

Η κρίση του συστήματος βαθαίνει και μαζί και η αποφασιστικότητά του να επιβάλει δια πυρός και σιδήρου ακόμα πιο ακραίες αντιλαικές λύσεις.(δεν είναι μακριά η ώρα να τεθούν εκτός νόμου.νομοθετικά,διαδηλώσεις,συνδικαλισμός, ανατρεπτικές και κομμουνιστικές ιδέες).

ΠΑΛΛΑΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ.

Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Λάμπρος Μεραντζής
ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων
ALPHA ΒΑΝΚ(πρώην ΙΟΝΙΚΗ)
Δε θα πληρώσουν οι συνάδελφοι τα… καμένα στο ΤΑΥΤΕΚΩ!

Συνάδελφοι,

Η κατάσταση στο Ταμείο Υγείας μας παραμένει μετέωρη μετά την καταστροφή από την πυρκαγιά του 2012, όταν κάηκαν και τα δικαιολογητικά δαπανών πολλών ασφαλισμένων συναδέλφων μας. Δυστυχώς, υφίσταται σοβαρός κίνδυνος αυτές οι δαπάνες να μην αποδοθούν ποτέ.

Η συγκεκριμένη υπόθεση παρουσίαζε εξ αρχής περίεργες πτυχές και ο Σύλλογός μας από την πρώτη στιγμή τοποθετήθηκε ξεκάθαρα ότι η πυρκαγιά οφειλόταν σε εμπρησμό, κάτι που επιβεβαιώνεται πλέον από τις εξελίξεις της έρευνας των Αρχών.

Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι κατηγορούνται ακόμα και σε βαθμό κακουργήματος εργαζόμενοι, αλλά και ασφαλισμένοι του Ταμείου για το «πάρτι» που είχε στηθεί για πολύ μεγάλη  περίοδο εις βάρος του ΤΑΥΤΕΚΩ και συνεπώς των συμφερόντων των ασφαλισμένων συναδέλφων μας.

Άμεση αντίδραση της Ιονικής Ενότητας

Εξυπακούεται ότι ο σύλλογός μας δεν έμεινε θεατής ενώπιον της εξελισσόμενης αδικίας σε βάρος των ασφαλισμένων, αναθέτοντας σε νομικό του σύμβουλο να υποβάλει άμεσα επιστολή προς τον Εισαγγελέα Διαφθοράς με κοινοποίηση όσων στοιχείων διαθέτουμε, ζητώντας παράλληλα την επίσπευση των διαδικασιών ώστε να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν το σκάνδαλο διαφθοράς στο ταμείο μας.

Καθώς οι διαδικασίες εξελίσσονται με… νωχελικούς ρυθμούς, πρέπει επιτέλους έμπρακτα να αναδειχθεί η υποχρέωση της πολιτείας και των θεσμικών οργάνων να προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον και τα συμφέροντα των ασφαλισμένων.

Μετά τις εκλογές και το σχηματισμό κυβέρνησης θα απαιτήσουμε από το νέο Υπουργό Δικαιοσύνης την επίσπευση των διαδικασιών της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ θα αποστείλουμε άμεσα επιστολή στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζή προκειμένου να διαπιστωθεί αν κινήθηκαν υπεύθυνα οι εμπλεκόμενοι δημόσιοι φορείς και αν έλαβαν απόφαση να παρασταθούν ως πολιτική αγωγή (ΕΟΠΥΥ, ΤΑΥΤΕΚΩ).

Παράλληλα, ο σύλλογός μας πραγματοποίησε πρόσφατα συνάντηση με τους νομικούς και ασφαλιστικούς του συμβούλους, ώστε να παρέμβουμε αποτελεσματικά για την εξόφληση των οφειλομένων στους δικαιούχους συναδέλφους μας τόσο λόγω του εμπρησμού όσο και λόγω της αναποτελεσματικής λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ. Και επειδή ο κόμπος έφθασε στο χτένι και υπεύθυνη είναι η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, εξετάζουμε τρόπους για να κινηθούμε εναντίον της.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τη μεγάλη αυτή υπόθεση διαφθοράς που έπληξε το ταμείο και τα συμφέροντά μας.

Εξ άλλου, δυστυχώς είναι κοινή η διαπίστωση ότι αυτά τα φλέγοντα ζητήματα για τα οποία πραγματικά αγωνιούν οι συνάδελφοι, δε φαίνεται να συνταράσσουν ιδιαίτερα τον «ύπνο του δικαίου» της παρέας Κολλάτου-Βέργου-Ντίνου στο Σύλλογο Συνταξιούχων, σε αντίθεση βέβαια με ό,τι επιτάσσει ο θεσμικός τους ρόλος, αλλά και η συνδικαλιστική ηθική. Η συνάδελφος κα Φιλιπποπούλου, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων, παρατηρώντας τη χαρακτηριστική αδράνεια, αναγκάστηκε να υποβάλει την ακόλουθη επιστολή:

Προς:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΪΚΗΣ Τραπέζης

Πανεπιστημίου 38, Αθήνα

 

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2015

Κύριοι,

              Παρακαλώ όπως μου παραδώσετε αντίγραφο του πορίσματος του ελέγχου των οικονομικών πεπραγμένων της απελθούσας διοίκησης του Συλλόγου μας για την περίοδο 2010-13 από τους ορκωτούς ελεγκτές και στην επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού μας συμβουλίου να τεθεί το θέμα σε ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθώς επίσης και να προσκληθούν οι ορκωτοί λογιστές που συνέταξαν το πόρισμα για να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις και να διατυπώσουν την άποψή τους επί του πορίσματος. 

Παράλληλα, σας υποβάλλω συνημμένα τα εξής δημοσιεύματα που αναφέρονται στην υπόθεση εμπρησμού του Ταμείου Υγείας:

α «Να χυθεί άπλετο φως στο σκάνδαλο εμπρησμού του ΤΑΥΤΕΚΩ» (ιστοσελίδα της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» –www.ionikienotita.gr-, 20-12-2014),

β) «Οι στάχτες… έκαψαν τη φάμπρικα στο Ταμείο των τραπεζικών» (εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» σελ. 44-45, 7-12-2014)

προς ενημέρωσή σας.

 

Επειδή δε, το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κάνει “πάρτι” με τις εισφορές που δίνουμε κάθε μήνα για την υγεία μας, καθώς μάλιστα αρκετοί συνάδελφοί μας έχασαν τα λεφτά τους λόγω του εμπρησμού που κατέστρεψε τα στοιχεία των δαπανών τους, σας παρακαλώ να τεθεί το θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας προκειμένου να αναθέσουμε σε δικηγόρο των Αθηνών της παρακολούθηση της δικογραφίας του σκανδάλου του Ταμείου Υγείας (ΤΑΥΤΕΚΩ) για το οποίο διώκονται στελέχη του Ταμείου, αλλά και ασφαλισμένοι.

Οφείλουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της υπόθεσης και αν χρειαστεί να λάβουμε αποφάσεις που θα συμβάλουν ώστε να χυθεί άπλετο φως στο σκάνδαλο, να ενημερωθούν οι συνάδελφοί μας ή ακόμα και να καταστούμε, αν είναι εφικτό, διάδικοι στην υπόθεση μέσω των εκπροσώπων μας, εφόσον το απαιτεί το συμφέρον του Συλλόγου μας.

Ευχαριστώ,

Μαρία Φιλιπποπούλου

Μέλος του Δ.Σ.
Λαϊκό μαζικό κίνημα: ο μόνος πραγματικός εγγυητής! Άποψη του συναδέλφου Λάμπρου Μεραντζή για τις πολιτικές εξελίξεις.

Κανείς δε θα μας σώσει, αν δεν το κάνουμε εμείς οι ίδιοι…

Οι κρισιμότερες εκλογές της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας βρίσκονται προ των πυλών. Ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αναδειχθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας πρώτη δύναμη σε εθνικές εκλογές ένα κόμμα που προέρχεται από την Αριστερά. Γιατί σε αντίθεση με τις συνεχείς προσπάθειες του καπιταλιστικού συστήματος και των όψιμων ή και υφερπουσών συστημικών δυνάμεων, η πραγματικότητα είναι βέβαια ότι η Αριστερά στον 21ο αιώνα είναι πιο επίκαιρη και αναγκαία από ποτέ!

Παράλληλα, είναι δεδομένο ότι η οικονομική δικτατορία του κεφαλαίου έχει ήδη αρχίσει να κινητοποιείται ώστε να προσεγγίσει και σταδιακά προσεταιριστεί την κυβέρνηση που ενδεχομένως θα αναδειχθεί από τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Στο επόμενο διάστημα, πριν και αμέσως μετά τις εκλογές, αναμένεται κορύφωση της προπαγάνδας ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ, αναγκάζοντας εν συνεχεία τη νέα κυβέρνηση σε συνεχείς συμβιβασμούς, επωφελείς για τη νεοφιλελεύθερη οικονομική αυτοκρατορία, ώστε να μην απειληθεί η κυριαρχία της.

Ο λαός οφείλει να συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα των καιρών και να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν για την ολική ανατροπή του συστήματος που έχει εξαναγκάσει την πλειονότητα των πολιτών της χώρας μας, αλλά και της καπιταλιστικής Ε.Ε., να ζουν μέσα στην ανεργία και στα όρια της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Η συμμετοχή στις εκλογές και η υπερψήφιση μίας εκ των αριστερών δυνάμεων (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ κ.ά.) αποτελεί μονάχα το πρώτο, αλλά απαραίτητο, βήμα βαδίζοντας προς αυτήν τη μεγάλη μάχη. Οφείλουμε να βροντοφωνάξουμε «όχι» στα σχέδια για κατ’ επίφαση αλλαγή και συνέχιση των άγριων καπιταλιστικών, ιμπεριαλιστικών πολιτικών της Ε.Ε.

Αποτελεί ιστορική αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένα αριστερό ριζοσπαστικό κίνημα προερχόμενο από όλες τις αριστερές δυνάμεις που θα ασκήσει πιέσεις προς την επερχόμενη κυβέρνηση που ορισμένες προγραμματικές της θέσεις «γέρνουν» επικίνδυνα προς τα δεξιά, ώστε αφενός να καταστεί σαφές ότι καμία κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ή άλλη τέτοιου είδους δεν μπορεί πλέον να έχει μέλλον στη χώρα μας και αφετέρου να προετοιμάσει συνειδητά το λαό με την επεξεργασία μία αξιόπιστης αριστερής πρότασης για την τελική σύγκρουση με το νεοφιλελεύθερο -εσωτερικό και ευρωπαϊκό- κατεστημένο.

Το παρακάτω κείμενο του Π. Παπακωνσταντίνου που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://aristeri-diexodos.blogspot.gr/2015/01/blog-post_56.html αναλύει με τον καλύτερο τρόπο τα προεκλογικά διλήμματα, αλλά και τις μετεκλογικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε η Αριστερά να βγει πιο δυνατή, να διαδραματίσει τον ιστορικό της ρόλο ανακουφίζοντας την πολύπαθη λαϊκή πλειοψηφία και να βαδίσει με σταθερότητα και ενότητα προς μία νέα προοπτική.

Λάμπρος Μεραντζής

“ Έκτακτο δελτίο ακραίων κοινωνικών φαινομένων”

Ανεξάρτητα από τις υπαρκτές, στρατηγικού χαρακτήρα διαφορές τους, όλες οι αριστερές δυνάμεις (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ κ.α.) οφείλουν να δώσουν την εκλογική και κυρίως τις μετεκλογικές μάχες σε πνεύμα αλληλοσεβασμού και αλληλεγγύης απέναντι στους κοινούς εχθρούς- το αστικό, Μνημονιακό μπλοκ και την τροϊκανή επικηδεμονία.

1. Σύμφωνα με έναν διαδεδομένο, κυνικό αφορισμό, υπάρχει μόνο ένα πράγμα που είναι χειρότερο από το να μη γίνουν ποτέ τα όνειρά μας πραγματικότητα: η περίπτωση να… γίνουν! Εύχομαι να τους διαψεύσουμε- όπως κι αν αντιλαμβάνεται κανείς το «εμείς».

2. Οι τελευταίες μέρες του 2014 και οι πρώτες του 2015 είδαν την Ελλάδα να φιγουράρει ως πρώτο θέμα, στις περισσότερες ισχυρής επιρροής εφημερίδες της Ευρώπης και της Αμερικής. Σε μια μικρή χώρα με τεράστια συμβολική σημασία για τον πολιτισμό της Δύσης, μια χώρα που επελέγη ως το πειραματόζωο της διεθνούς χρηματιστικής ολιγαρχίας μετά την κρίση του 2008, εμφανίζεται ισχυρό το ενδεχόμενο ανάδειξης κυβέρνησης από δυνάμεις που κινούνται αριστερά της σοσιαλδημοκρατίας, για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, η Ελλάδα θα συμπυκνώσει τις ελπίδες πάρα πολλών και τους εφιάλτες άλλων, ενσαρκώνοντας τη δυσοίωνη προειδοποίηση των FinancialTimes: οι λαοί, που δεν αντέχουν πια και δεν υπακούουν άλλο στις φωνές της «λογικής», δηλαδή του φόβου και της εθελοδουλείας, είναι ο αδύναμος κρίκος της Ε.Ε. και ολόκληρου του ιμπεριαλιστικού πλέγματος.

3. Η ανατροπή της τελευταίας Μνημονιακής κυβέρνησης δεν υπήρξε αποτέλεσμα ενός ρωμαλέου λαϊκού κινήματος, αλλά κοινοβουλευτικής ήττας των Σαμαροβενιζέλων. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε απλώς με μια «κρίση των από πάνω», διχασμού της ελληνικής ολιγαρχίας και των ξένων κέντρων μεταξύ παραδοσιακών αστικών δυνάμεων και ΣΥΡΙΖΑ, όπως υποστηρίζουν ή υπονοούν κάποιοι.

Ο λαϊκός παράγοντας ήταν παρών στην τελευταία, κρίσιμη φάση της πολιτικής κρίσης, είτε ρητά (σχετική ανάκαμψη των μαζικών αγώνων από το τέλος του καλοκαιριού με αντανάκλαση και στην ήττα του κυβερνητικού μπλοκ ακόμη και στο γήπεδό της, εκείνο της τρομολαγνείας, στην υπόθεση Ρωμανού), είτε υπόρρητα, με τη διόγκωση της λαϊκής κατακραυγής κατά των κυβερνώντων μετά τις ευρωεκλογές. Αυτός ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που δεν επέτρεπε στην κυβέρνηση να πάρει πρόσθετα μέτρα παρά μόνο επί ποινή σταδιακής διάλυσης και της Νέας Δημοκρατίας κατά το πρότυπο του ΠΑΣΟΚ.

Σ’αυτό το φόντο, η επιβολή του Σταύρου Δήμα με την εξάντληση όλων των μέσων εξαγοράς, εκβιασμού και αποστασίας βουλευτών, ακόμη κι αν ήταν (και ενδεχομένως ήταν) δυνατή, δεν φάνταζε σκόπιμη από την πλευρά του συστήματος. Θα κέρδιζε απλώς λίγο χρόνο, με αντίτιμο την εξαγρίωση μεγάλου τμήματος των λαϊκών στρωμάτων και την εξώθηση του ΣΥΡΙΖΑ σε πιο «ακραίες» θέσεις, ακόμη και παρά τη θέληση του ηγετικού του πυρήνα. Η στωική αντίδραση των ισχυρότερων αστικών μερίδων (τράπεζες, εφοπλιστές, συγκροτήματα της ενημέρωσης)- που πάντως εξακολουθούν να υποστηρίζουν αναφανδόν τα Μνημονιακά κόμματα- δείχνει ότι θεωρούν το ΣΥΡΙΖΑ δυνητικά χειραγωγήσιμο, αλλά όχι ακόμη ελεγχόμενο.

4. Από την πλευρά της η τρόικα, ενώ θα ήθελε να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του Σαμαρά, δεν είχε κανένα λόγο να προσφέρει υποχωρήσεις σε μια παραπαίουσα κυβέρνηση. Πρώτα απ’ όλα, γιατί κάτι τέτοιο θα την υποχρέωνε να προβεί σε πολλαπλάσιες υποχωρήσεις απέναντι σε μια άλλη, πιο απείθαρχη κυβέρνηση, με νωπή λαϊκή εντολή, η οποία ήταν ούτως ή άλλως πιθανό να πάρει τη θέση της σημερινής. Έπειτα γιατί ειδικά η Γερμανία δεν ήθελε και δεν θέλει να δει το πουλόβερ της λιτότητας να αρχίσει να ξηλώνεται από την Ελλάδα. Φυσικά, ένα ορισμένο κούρεμα του χρέους και μια χαλάρωση της λιτότητας είναι πράγματα απολύτως διαχειρίσιμα για τη Γερμανία, με βάση τα μικρά μεγέθη της Ελλάδας. Ωστόσο μια τέτοια εξέλιξη είναι βέβαιο ότι θα ανοίξει την όρεξη πολύ μεγαλύτερων χωρών, όπως η Ιταλία και η Γαλλία, κάτι που δεν θέλουν ούτε να το σκέφτονται οι γερμανικές ελίτ, όταν μάλιστα αντιμετωπίζουν την κλιμακούμενη πίεση των εθνικιστών- αντιευρωπαϊστών στο εσωτερικό τους. (Οι πρόσφατες διαδηλώσεις εναντίον των μεταναστών στη Γερμανία δείχνουν ότι το μέχρι τώρα ελεγχόμενο AfDθα μπορούσε, προοπτικά, να εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο επικίνδυνο, όπως το UKIPτου Νάιτζελ Φάρατζ στη Βρετανία).

Τούτων δοθέντων, η Γερμανία άφησε τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο να σηκώσουν το Σταυρό του Μαρτυρίου, ελπίζοντας ότι είτε θα επιβάλουν στο ΣΥΡΙΖΑ άνευ όρων συνθηκολόγηση μετά από ενδεχόμενη εκλογική του νίκη, είτε ότι «θα γδάρουν ζωντανή» την κυβέρνησή του, οδηγώντας την σε γρήγορη κατάρρευση, για να παραδειγματίσουν όλους όσοι ρέπουν προς την απειθαρχία, σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Πιστεύουν ειλικρινά ότι κάτι τέτοιο θα τους είναι πάρα πολύ εύκολο και από μια άποψη δικαιολογούνται, έχοντας δει στην πράξη με πόσο ψοφοδεή τρόπο συμπεριφέρθηκαν τελικά, έναντι του Βερολίνου, οι πολιτικοί της ευρωπαϊκής Κεντροαριστεράς, τύπου Παπανδρέου, Βενιζέλου, Θαπατέρο, Ολάντ και πάει λέγοντας.

Το ότι το πιστεύουν, δεν σημαίνει όμως ότι θα το πετύχουν κιόλας. Ας δώσουμε για μια φορά δίκιο στον κ. Πάγκαλο, που είπε κάποτε ότι η Γερμανία είναι «γίγαντας με μυαλό μικρού παιδιού». Έχοντας μπει με μεγάλη καθυστέρηση από την εποχή των μεσαιωνικών Αυτοκρατοριών σε εκείνη του νεωτερικού, δημοκρατικού έθνους- κράτους, η Γερμανία είχε πάντα σχετικά υπανάπτυκτη πολιτική κουλτούρα και σχεδόν θρησκευτική πίστη στην ωμή δύναμη- είτε στη δύναμη των πάντσερ, κατά το παρελθόν, είτε στην οικονομική της δύναμη, σήμερα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προκαλούσε τη μοίρα της, μόνο που μέχρι να τη συναντήσει έπαιρνε στο λαιμό της και τους λαούς ολόκληρης της ηπείρου.

5. Οι κρίσιμες εκλογές- εξπρές που έχουμε μπροστά μας σφραγίζονται ήδη από μια οξεία πολιτική πόλωση με έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η αστική τάξη, η μερίδα της μικροαστικής τάξης που δεν υπέστη μεγάλες συνέπειες από την κρίση και τα εκφυλισμένα- λούμπεν στοιχεία της ξενοφοβίας και του παραδοσιακού αντικομμουνισμού πολώνονται έντονα προς τη Νέα Δημοκρατία, ενώ οι κεντροαριστερές εφεδρείες κατακερματίζονται και συρρικνώνονται- αν και μπορεί να παίξουν σοβαρό ρόλο σε σενάρια εκβιασμού και εξημέρωσης της Αριστεράς. Από την άλλη, τα εργατικά και ευρύτερα λαϊκά στρώματα πολώνονται έντονα προς τα αριστερά και κυρίως προςτο ΣΥΡΙΖΑ, συχνά χωρίς μεγάλες προσδοκίες, με δικαιολογημένες αμφιβολίες και έντονες ταλαντεύσεις.

Η αναμέτρηση θα είναι πολύ σκληρή και, παρά το μέχρι στιγμής δημοσκοπικό προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ, η έκβασή της δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Δεν αποκλείεται να δούμε, ακόμη και πριν τις εκλογές, ακραία φαινόμενα, όπως ο τραπεζικός πανικός (bankrun), ή πάλι η επιστράτευση κάποιας μορφής «στρατηγικής της έντασης», όσο κι αν παρόμοια μέσα είναι δίκοπο μαχαίρι για όποιον τα μετέρχεται. Υπάρχουν ρεαλιστικές δυνατότητες να πετύχει η Αριστερά μια μεγάλη εκλογική νίκη, ίσως πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φαντάζονται οι περισσότεροι. Δεν θα πετύχει κάτι τέτοιο όμως ο ΣΥΡΙΖΑ αν παγιδευτεί στη λογική της «μετατόπισης προς το κέντρο», προς άγραν «μετριοπαθών» ψηφοφόρων. Αν μη τι άλλο, η διάλυση του «Κέντρου» θα έπρεπε να έχει κάνει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο επιφυλακτική απέναντι σε συμβουλάτορες- πολιτικά ναυάγια, που αναζητούν ναυαγοσώστες και φαντάζονται ότι μπορούν να τους υπαγορεύσουν και τους όρους τους! Αντίθετα, η Αριστερά μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο ρεύμα λαϊκής υποστήριξης μόνο με μια αποφασιστική, επιθετική γραμμή απέναντι στους αποδυναμωμένους και ανυπόληπτους πολιτικούς της αντιπάλους, εμπνέοντας εμπιστοσύνη στα ταλαντευόμενα στρώματα, που πείθονται λιγότερο από χειρονομίες μετριοπάθειας και περισσότερο από την αίσθηση της δύναμης.

6. Ανεξάρτητα από τις υπαρκτές, στρατηγικού χαρακτήρα διαφορές τους, όλες οι αριστερές δυνάμεις (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ κ.α.) οφείλουν να δώσουν την εκλογική και κυρίως τις μετεκλογικές μάχες σε πνεύμα αλληλοσεβασμού και αλληλεγγύης απέναντι στους κοινούς εχθρούς- το αστικό, Μνημονιακό μπλοκ και την τροϊκανή επικηδεμονία. Ενδεχόμενη επικράτηση του αστικού μπλοκ σ’αυτές τις εκλογές δεν θα «απελευθερώσει» τις λαϊκές μάζες από τις «κοινοβουλευτικές αυταπάτες», για να τις ρίξει με ανανεωμένη ορμή στα πεδία των εξωκοινοβουλευτικών αγώνων, όπως ορισμένοι φαντασιώνονται. Θα θωρακίσει πολιτικά τις αντιδραστικότατες αλλαγές που έχουν επέλθει, σε βάρος της μισθωτής εργασίας, στο οικονομικό και πολιτικό πεδίο, ανοίγοντας το δρόμο για άλλες, ακόμη πιο επώδυνες. Θα προκαλέσει μεγάλο πλήγμα στο ηθικό του λαού και στο αξιόμαχο της Αριστεράς όλων των κομμάτων, ρευμάτων και τάσεων- εν ολίγοις, μια ήττα από την οποία θα κάνουμε καιρό να συνέλθουμε. Όλοι.

Η πρόκληση της αριστερής κυβέρνησης (καλύτερα, κυβέρνησης λαϊκής συμμαχίας με κορμό την Αριστερά) έχει τεθεί στην ημερήσια διάταξη, στην Ελλάδα, από την ίδια την πραγματικότητα της ταξικής πάλης- όπως μπήκε, νωρίτερα, στην ημερήσια διάταξη των κινημάτων της Λατινικής Αμερικής. Δεν ξεμπερδεύεις με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες του υπερώριμου καπιταλισμού και του εδραιωμένου κοινοβουλευτισμού στον 21ο αιώνα με τη μηχανιστική αντιγραφή της ιστορικής πείρας επαναστατικών κινημάτων του 19ου ή των αρχών του 20ου αιώνα και το μηρυκασμό τσιτάτων από τη θεωρητική σκέψη που βασίστηκε σ’αυτά τα κινήματα. Ο νέος καπιταλισμός και η νέα εργατική τάξη που αναπτύσσεται μαζί του επιβάλλουν μια κομμουνιστική στρατηγική μακράς διαρκείας, στην οποία η κοινοβουλευτική νίκη μπορεί να αποτελέσει έναν πρώτο, αλλά κρίσιμο γύρο. Μια αριστερή κυβέρνηση χωρίς πραγματικά επαναστατική κατάσταση θα πρέπει – αν δεν προδώσει τον εαυτό της και τον κόσμο που την ανέδειξε-να δρα ως διαρκής αντιπολίτευση στο αστικό σύστημα εξουσίας, που θα έχει χάσει έναν κρίσιμο μοχλό, αλλά όχι το «βαθύ κράτος». Θα πρέπει να μάθει «να κυβερνά υπακούοντας» στον οργανωμένο λαό, βοηθώντας ταυτόχρονα στην ισχυροποίησή του.

7. Στοιχειώδης ρεαλισμός επιβάλλει να αναγνωρίσουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αναδειχθεί από τις προσεχείς εκλογές μια ριζοσπαστική αριστερή κυβέρνηση που θα ανοίξει το δρόμο για το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. Πρώτα απ’ όλα, γιατί οι ταξικοί συσχετισμοί και οι λαϊκές διαθέσεις δεν έχουν ωριμάσει για τέτοιας ποιότητας ανατροπές. Αλλά και γιατί ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ δεν δικαιούται την εμπιστοσύνη των λαϊκών στρωμάτων- άλλωστε, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη ούτε σε ένα σημαντικό τμήμα μελών και στελεχών του.

Ασφαλώς δεν έχουμε να κάνουμε με ένα αστικό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, που έχει ήδη πάρει, ή τείνει να πάρει τη θέση του σοσιαλφιλελεύθερου ΠΑΣΟΚ στο αστικό πολιτικό σύστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώθηκε ως ρευστό, πολυσυλλεκτικό κόμμα λαϊκής υποστήριξης, αλλά χωρίς οργανικούς δεσμούς με τα λαϊκά στρώματα. Στο οργανωμένο λαϊκό κίνημα, που θα κληθεί να δώσει και να κερδίσει τις μεγάλες συγκρούσεις που βρίσκονται μπροστά μας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μικρότερες δυνάμεις από το ΚΚΕ και την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά. Κινείται με βάση το «άμεσο όφελος» (συχνά μόνο το εφήμερο, επικοινωνιακό όφελος), χωρίς συνεκτική στρατηγική και ηγετική ομάδα με στοιχειώδη σύμπνοια. Ο καιροσκοπισμός και ο τακτικισμός του αφήνουν ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα, για το καλύτερο ή το χειρότερο, σε κάθε κομβική επιλογή. Προοιωνίζονται μια επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα πολύ αμφίβολης συνοχής, όταν έρθουν τα δύσκολα. Οι μετατοπίσεις προς τα δεξιά της τελευταίας διετίας, ιδίως μετά τις ευρωεκλογές, ενισχύουν τη δικαιολογημένη καχυποψία ακόμη και όσων διαθέτουν μεγάλα αποθέματα καλής πίστης ή ευπιστίας.

Όλα αυτά συνηγορούν υπέρ της ανάγκης να κρατήσουν οι δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς στάση οργανωτικής ανεξαρτησίας και πολιτικής δυσπιστίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Μια ισχυρή παρουσία αυτών των δυνάμεων στις επερχόμενες εκλογές θα ασκεί πίεση και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, στην προοπτική της ανάληψης κυβερνητικών καθηκόντων, ενώ ενδεχόμενη αφομοίωσή τους από αυτόν, ή εκλογικής περιθωριοποίησής τους θα τον κάνει ακόμη περισσότερο ευάλωτο στην αστική και ιμπεριαλιστική πίεση.

8. Οι προγραμματικές δεσμεύσεις και οι εκλογικές συμμαχίες του ΣΥΡΙΖΑ προδιαθέτουν όχι για μια πολιτική «τύπου Τσάβες», ανοιχτή σε αντικαπιταλιστικές ρήξεις, αλλά, τηρουμένων των αναλογιών, σε μια πορεία «τύπου Λούλα», με περιορισμένη αναδιανομή πλούτου, υπέρ των πιο χτυπημένων από την κρίση κοινωνικών στρωμάτων. Ωστόσο, η υλοποίηση ακόμη και του μινιμαρισμένου προγράμματος που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ και στο Διαρκές Συνέδριο του κόμματός του δεν χωράει στα ασφυκτικά πλαίσια της γερμανικής Ευρώπης και θα οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα ή και παρά τη βούληση της ηγεσίας του, σε ρήξη με τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και το διεθνές χρηματιστικό κεφάλαιο.

Το πιθανότερο είναι ότι ο πρώτος γύρος της σύγκρουσης θα κριθεί πολύ γρήγορα- είτε με μια ταπεινωτική συνθηκολόγηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και συμμάχων, που θα προεξοφλεί τη γρήγορη αποδόμησή της, είτε με το πέρασμα σε μια νέα, αβέβαιη, πάντως ελπιδοφόρα περίοδο κλιμακούμενων ρήξεων και ανατροπών, στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η εκτίμηση αυτή δεν βασίζεται στα γελοία, τρομοκρατικά επιχειρήματα των συστημικών δυνάμεων περί των ομόλογων που λήγουν τέλη Μαρτίου και υποτίθεται ότι θα βάλουν το πιστόλι στον κρόταφο του Αλέξη Τσίπρα. Εκπρόσωποι μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων αναγνωρίζουν, σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες, ότι είναι αδύνατο να εκβιασθεί μια κυβέρνηση με νωπή λαϊκή εντολή βάσει του χρονοδιαγράμματος της προηγούμενης κυβέρνησης, που μόλις θα έχει μαυριστεί στις κάλπες. Κάτι τέτοιο θα ξεσήκωνε πανευρωπαϊκές διαμαρτυρίες, όχι μόνο από τις αριστερές, αλλά ακόμη και από συστημικές, εθνικιστικές δυνάμεις, εμφανίζοντας την Ε.Ε. ως σύγχρονη Ιερή Συμμαχία, φυλακή των λαών. Επομένως, είναι σχεδόν βέβαιο ότι επί του προκειμένου θα δοθεί μία εντελώς προσωρινή λύση, χωρίς να εκτονώνει στο ελάχιστο το ευρύτερο πρόβλημα.

Σε αντίθεση με τη δημοσιολογία του συρμού, πιστεύουμε ότι ο χρόνος θα κυλάει υπέρ της νέας ελληνικής κυβέρνησης και σε βάρος της Μέρκελ. Η σταθεροποίηση μιας κυβέρνησης, η οποία θα διευρύνει αμέσως τα κοινωνικά της ερείσματα, απλά και μόνο με το σταμάτημα της λιτότητας και των αντιλαϊκών «μεταρρυθμίσεων», μαζί με το προσωρινό μορατόριουμ στην αποπληρωμή του χρέους ή μέρους του ενόψει διαπραγματεύσεων αποτελεί εφιάλτη για τη γερμανική ολιγαρχία. Πολύ περισσότερο που η Ισπανία, με την ισχυρή Αριστερά, έχει μπροστά της δύο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις- τοπικές την άνοιξη και βουλευτικές το φθινόπωρο- ενώ και οι βρετανικές εκλογές, στις αρχές Μαίου, αντιπροσωπεύουν έναν άλλο, πολύ διαφορετικό βέβαια, παράγοντα πίεσης προς το Βερολίνο.

Για όλους αυτούς τους λόγους, είναι η πέριξ της Μέρκελ γερμανική ηγεσία η οποία θα επιταχύνει, πιστεύουμε, τη σύγκρουση για να ξεκαθαρίσει μια ώρα νωρίτερα το τοπίο. Μια σύγκρουση την οποία η Αριστερά και το εργατικό κίνημα της Ελλάδας δεν μπορούν να αποφύγουν, μπορούν όμως να κερδίσουν ή τουλάχιστον να αντέξουν, αφήνοντας ανοιχτή την προοπτική της νίκης στον επόμενο γύρο, στο βαθμό που θα γίνουν καταλύτες για ριζοσπαστικές αλλαγές στην Ευρώπη.

9. Σ’αυτό το φόντο, εάν η Αριστερά πετύχει μια μεγάλη εκλογική νίκη στις 25 Ιανουαρίου (επαναλαμβάνουμε, ένα πολύ μεγάλο «εάν») οφείλει από την πρώτη κιόλας στιγμή να εξαγγείλει και στη συνέχεια να δρομολογήσει ταχύτατα μια πρώτη δέσμη αποφασιστικών μέτρων που θα εκμεταλλευθούν και θα διευρύνουν τη δυναμική της λαϊκής, δημοκρατικής νίκης. Να χρησιμοποιήσει δηλαδή με τόλμη το μοχλό της κυβέρνησης για να αποδιοργανώσει περαιτέρω το συγχυσμένο αστικό στρατόπεδο, να ανορθώσει το ηθικό των λαϊκών δυνάμεων και να συμβάλει στη συγκρότηση ενός λαϊκού μπλοκ, κερδίζοντας το θεμελιώδες σε παρόμοιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: πολιτικό χρόνο για προετοιμασία ενόψει των κρίσιμων μαχών του επόμενου διαστήματος. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται ένα επεξεργασμένο «πρόγραμμα 100 ημερών», βασικές παράμετροι του οποίου μπορεί να είναι:

-Η άμεση ανακούφιση των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων και η αποφασιστική ενίσχυση των εργατικών δικαιωμάτων (συλλογικές συμβάσεις, φραγμός στις απολύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις) που θα ανατρέψουν προς όφελος της εργασίας τους ταξικούς συσχετισμούς δύναμης.

-Η απαλλαγή από το Μνημόνιο και η «έξωση» της τρόικα από την Ελλάδα.

-Η αναστολή εξυπηρέτησης ενός χρέους που όλοι οι σοβαροί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν ότι είναι αδύνατο να αποπληρωθεί, ενόψει διαπραγματεύσεων για τη ρύθμισή του.

-Η ανάληψη ελέγχου από το κράτος των μεγάλων τραπεζών (στις οποίες το κράτος είναι ήδη βασικός μέτοχος) και ο εξαναγκασμός σε παραίτηση του κ. Στουρνάρα από τη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας.

-Η δραστική, δημοκρατική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, η Σεισάχθεια για εκείνους που τη δικαιούνται και η προστασία της πρώτης κατοικίας.

-Η ταχύρρυθμη αλλαγή του τοπίου στα ΜΜΕ στο έδαφος της δημοκρατικής νομιμότητας και της εκκαθάρισης των σκανδαλωδών συμβάσεων.

-Η αναστύλωση της δημόσιας εκπαίδευσης και της λαϊκής Υγείας, δύο τομέων που αγγίζουν κάθε λαϊκή οικογένεια και έχουν καταβαραθρωθεί από τις Μνημονιακές πολιτικές.

-Η υιοθέτηση μιας πολυδιάστατης πολιτικής εθνικής ανεξαρτησίας και η αναζήτηση εναλλακτικών στηριγμάτων στη διεθνή σκηνή στη βάση του αμοιβαίου οφέλους, πράγμα που δεν αποκλείει, το αντίθετο, την αξιοποίηση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων.

10. Είναι πολύ πιθανό ότι, ακόμη κι αν μας εκπλήξει θετικά- και ιδίως αν το κάνει!- η «υπαρκτή Αριστερά» του σήμερα, επιστρατεύοντας όλα τα αποθέματα αποφασιστικότητας και ευελιξίας, η στιγμή της ρήξης με το ευρωσύστημα θα έρθει προτού ακόμη να έχουν δημιουργηθεί ισχυρά στηρίγματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ενόψει αυτού του ενδεχόμενου, επείγει η πολιτική και ψυχολογική προετοιμασία της λαϊκής πλειοψηφίας, η οποία πρέπει να κληθεί να αναλάβει η ίδια την ιστορική ευθύνη για την περαιτέρω πορεία της χώρας- με δημοψήφισμα και στους δρόμους. Σ’αυτόν τον κρίσιμο κάβο, μια μαχόμενη Αριστερά θα έχει μαζί της, εκτός από το πρόταγμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, το πατριωτικό και δημοκρατικό αίσθημα του λαού, απέναντι στην πέμπτη φάλαγγα των βιαστών της λαϊκής κυριαρχίας. Κι όπως έλεγε ο υπεράνω πάσης υποψίας για αριστερισμό Τζον Κένεντι: «Όποιοι κάνουν τη μεταρρύθμιση αδύνατη, καθιστούν την επανάσταση αναπόδραστη»!