1

Επικαιροποιημένα έντυπα ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

Σας γνωστοποιούμε τα νέα επικαιροποιημένα έντυπα τα οποία θα χρησιμοποιούνται  για την ασφάλιση – διακοπή εργασίας στο ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΚΝΩΝ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προ των πυλών της αποκατάστασης του εφάπαξ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε ότι το θέμα της αποκατάστασης του εφάπαξ βρίσκεται στην τελική του φάση.

Όπως γνωρίζετε, με το νόμο υπ’ αριθμ. 4093/2012, μειώθηκε το εφάπαξ των ασφαλισμένων της Ιονικής κατά 41,17%. Επίσης με υπουργική απόφαση του κ. Βρούτση ορίστηκε νέα τεχνική βάση υπολογισμού του εφάπαξ με συντελεστή βιωσιμότητας, που στην πράξη οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα νέα δεδομένα, το εφάπαξ, σε όποιο ποσό και αν υπολογιστεί τελικά, για όσους αποχωρήσουν εντός του 2014 και εφόσον η απόφαση συνταξιοδότησής τους εκδοθεί οπωσδήποτε μέχρι το τέλος του έτους, θα καταβληθεί μετά τον προσδιορισμό του συντελεστή βιωσιμότητας από το Υπουργείο που σύμφωνα με την υφιστάμενη υπουργική απόφαση θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2015 με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί αναλογιστική μελέτη με βάση τα αποτελέσματα του κλάδου την 31/12/2014.

Είναι γνωστή σε όλους σας η προσπάθεια που καταβάλλει ο Σύλλογός μας όλα αυτά τα χρόνια ώστε να υποχρεώσει την Τράπεζα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της ως προς την κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας του πρώην ΤΑΠΙΛΤ, μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου εργαζομένου της Ιονικής. Η δέσμευση αυτή έχει θεμελιωθεί απόλυτα με τη γνωμοδότηση της καθηγήτριας Νομικής στο Ασφαλιστικό Δίκαιο κας Πατρίνας Παπαρρηγοπούλου και της νομικής συνεργάτιδάς μας, εργατολόγου κας Παναγιώτας Πετρόγλου, την οποία αποδέχθηκε η διοίκηση του ΤΑΥΤΕΚΩ και διαπίστωσε ομόφωνα την εγγυητική ευθύνη της Τράπεζας για την κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας. Κατόπιν τούτου και έπειτα από πρόταση του Συλλόγου μας, εκπονήθηκε με δική μας δαπάνη αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του κλάδου πρόνοιας που προσδιόρισε το αναλογιστικό έλλειμμα και η οποία πρόσφατα επικυρώθηκε από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επειδή, όμως, η Τράπεζα συνεχίζει να αδιαφορεί για την υλοποίηση των δεσμεύσεών της, καθώς δεν κάλυψε το θέμα αυτό ούτε με τη φετινή ΕΣΣΕ όπως είχε υποχρέωση να πράξει, παρά το γεγονός ότι πέρυσι με τη σύμβαση της 18/11/2013 εγγυήθηκε την απροβλημάτιστη καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος για τους ασφαλισμένους της Πίστεως, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε να αναθέσει την υπόθεση σε Δικηγορική Εταιρεία που είναι απόλυτα εξειδικευμένη σε αυτά τα θέματα.

Η Δικηγορική αυτή εταιρεία θα αναλάβει την πρόσθετη τεκμηρίωση της εγγυητικής ευθύνης της Τράπεζας, αλλά και όλο το χειρισμό της υπόθεσης, με την κατάθεση υπομνημάτων προς τους συναρμόδιους φορείς, την εκκίνηση των ενδεδειγμένων νομικών ενεργειών αλλά και την άσκηση των αναγκαίων ενδίκων βοηθημάτων κατά της Τράπεζας και του ΤΑΥΤΕΚΩ. Επίσης, θα παρέξει τη νομική συνδρομή της στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν προκειμένου να επιτευχθεί η εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης της Τράπεζας.

Για την προετοιμασία και την έναρξη των νομικών ενεργειών απαιτείται η προκαταβολή ενός σημαντικού ποσού το οποίο αναλαμβάνει να καταβάλει εξ ιδίων ο Σύλλογος. Ως αμοιβή της Δικηγορικής Εταιρείας εκ του αποτελέσματος προέκυψε, μετά από διαπραγματεύσεις, το ποσοστό 6% επί του ποσού του οφέλους που αναλογεί σε κάθε συμμετέχοντα εργαζόμενο της πρώην Ιονικής και θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση, με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή, δικαστικά ή εξωδικαστικά , εκ μέρους της Τράπεζας της ως άνω εγγυητικής ευθύνης της.

Σε περίπτωση μη τελεσφόρησης της υπόθεσης η δικηγορική εταιρεία δε θα δικαιούται αμοιβής.

Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, για να προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία είναι η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού-εργολαβικού δίκης από όλους ανεξαιρέτως του συναδέλφους της Ιονικής. Για το σκοπό αυτό σας διαβιβάζουμε το έντυπο-κείμενο του εν λόγω συμφωνητικού που πρέπει να συμπληρώσετε, υπογράψετε και αποστείλετε στο Σύλλογο. Σας παρακαλούμε για την ΑΜΕΣΗ αποστολή του στα γραφεία του Συλλόγου μας (Ευπόλιδος 8, Αθήνα 105 51), προκειμένου να τα παραδώσουμε στην Εταιρεία, ώστε να υπάρξει άμεση έναρξη των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη του στόχου μας.

Είμαστε βέβαιοι ότι με τη στρατηγική που επιλέξαμε και σας προτείνουμε, θα δικαιωθούμε και θα λάβουν ακέραιο το εφάπαξ όλοι οι ασφαλισμένοι της Ιονικής, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Υ.Γ. Συνάδελφε, το συμφωνητικό αυτό έχει αυστηρά προσωπικό χαρακτήρα. Σε διαβεβαιώνουμε ότι θα υπάρξει απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείρισή του από το Σύλλογό μας και θα παραδοθεί μόνο στη δικηγορική εταιρεία και για το σκοπό που υπογράφεται.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΙΛΤΕ Νο 103. Εθελούσια έξοδος μετ’ εμποδίων

Υποχρεωτική η εξαγγελία της διαδικασίας

Η διαδικασία της εξαγγελίας εθελουσίας εξόδου εξελίσσεται εδώ και καιρό, χωρίς ακόμα να έχει να λάβει οριστική μορφή. Η καθυστέρηση που παρατηρείται, όπως είναι λογικό, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά αναφορικά με τις προθέσεις και τις μεθοδεύσεις της τράπεζας. Η νεφελώδης αυτή κατάσταση και οι απορίες γίνονται ακόμα πιο έντονες αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι στους υπόλοιπους τρεις τραπεζικούς ομίλους (Εθνικής, Πειραιώς και Eurobank), αλλά και στην Τράπεζα Αττικής έχουν ήδη οριστικοποιηθεί και προχωρήσει αντίστοιχες διαδικασίες συντεταγμένης εθελουσίας εξόδου (δηλαδή με θέσπιση συγκεκριμένων κινήτρων αποχώρησης γενικής εφαρμογής).

Δυστυχώς, η Alpha Bank είναι η μόνη τράπεζα η οποία μετά τη συγχώνευση δεν έχει υλοποιήσει εθελούσια έξοδο. Πέραν των προθέσεων της τράπεζας, υπάρχουν και αντικειμενικοί λόγοι που καθυστερούν την εξαγγελία προγράμματος εθελουσίας εξόδου:

– Οι εκκρεμότητες του ΕΤΑΤ (προσυνταξιοδοτικός φορέας της Εμπορικής και της Πίστεως), καθώς σε περίπτωση πραγματοποίησης εθελουσίας εξόδου δε θα υφίσταται η δυνατότητα, με βάση τα ισχύοντα, να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά συντάξεων, μιας και ο συγκεκριμένος ασφαλιστικός φορέας βρίσκεται προ της οικονομικής κατάρρευσης.

– Μέχρι πρότινος στην τράπεζα υφίσταντο σοβαρές μισθολογικές διαφορές με τους συναδέλφους της Εμπορικής να βρίσκονται σε καλύτερη μισθολογική θέση από 20% έως 40%. Και βέβαια, ήδη η τράπεζα στην προσπάθειά της να εξομοιώσει τις αποδοχές, χωρίς να προσκαλέσει σε διάλογο τους εργαζομένους, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή κ. Φιλάρετου προέβη σε μείωση κατά 20% των αποδοχών των συναδέλφων της Εμπορικής.

Πέραν, όμως, των εμποδίων που πρέπει να ξεπεραστούν, γεγονός παραμένει ότι έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την υλοποίηση εθελουσίας εξόδου, όπως ακριβώς συνέβη και με τους υπόλοιπους τραπεζικούς ομίλους που ανακοίνωσαν και ολοκλήρωσαν τη διαδικασία, σχεδιάζοντας παράλληλα τη διαμόρφωση νέων προγραμμάτων εθελουσίας (sabbatical κά).
Εξ άλλου, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη συγχώνευση με την Εμπορική, υφίσταται σχετική έκθεση που αναφέρει ότι ένα σημαντικό ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού της τράπεζας έχει τεθεί εκτός της παραγωγικής διαδικασίας λόγω ηλικιακών, αλλά και αντικειμενικών δυσκολιών προσαρμογής στη λειτουργία των σύγχρονων εφαρμογών που απαιτούν νέες δεξιότητες. Αντίστοιχα, υφίσταται και το φαινόμενο της επικάλυψης, ιδιαίτερα σε επίπεδο διευθύνσεων, αλλά και σε ένα σημαντικό ποσοστό στο δίκτυο. Τα δύο αυτά ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο των προβληματισμών της διοίκησης, η οποία καλείται άμεσα να δώσει λύση, καθώς συνδέονται με τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ανανέωση της παραγωγικής διαδικασίας.
Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τα προαναφερθέντα και μετά την εξαγορά και της Citibank, εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν είναι στο χέρι της τράπεζας η εξέλιξη της εθελουσίας εξόδου, αλλά πρόκειται για μία υποχρεωτική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει αργά ή γρήγορα, λόγω και του αυστηρού πλαισίου που υφίσταται πλέον στον τραπεζικό κλάδο, αλλά και γιατί είναι δεδομένο και αδιαμφισβήτητο ότι θα πρέπει να μειωθούν κατά 800-1000 οι θέσεις των εργαζομένων που αυτήν τη στιγμή παραμένουν κατ’ ουσίαν αναξιοποίητοι.

«Εγκληματική» η αποχώρηση

Σας έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι αυτή είναι η χειρότερη δυνατή περίοδος για να προχωρήσετε σε παραίτηση και θα συνεχίσουμε να επιμένουμε σε αυτήν τη θέση. Γνωστοποιούμε στους συναδέλφους της Ιονικής που έχουν ερωτηματικά και απορίες ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποφασίσουν να παραιτηθούν στο μεσοδιάστημα μέχρι την εξαγγελία της εθελουσίας, καθώς βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα το πολύ σημαντικό ζήτημα της πλήρους ανεπάρκειας του νέου μαθηματικού τύπου που εισήγαγε ο κ. Βρούτσης, με αποτέλεσμα το Ταμείο να αδυνατεί να εφαρμόσει τη νέα απόφαση.

Κρούουμε, λοιπόν, τον κώδωνα του κινδύνου και συμβουλεύουμε τους συναδέλφους να μην αποχωρήσει κανείς αυτήν την περίοδο γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι θα αποτελούσε μία επιλογή με αρνητικές συνέπειες στη ζωή τη δική τους και των οικογενειών τους.

Επιπλέον, ένας ακόμη λόγος για αυτοσυγκράτηση και υπομονή είναι η διαφαινόμενη ριζική, θετική τροπή της υπόθεσης του κλάδου πρόνοιας (εφάπαξ). Βρισκόμαστε ενώπιον σημαντικών εξελίξεων τις οποίες έχουμε δρομολογήσει και έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία για να υποχρεώσουμε την τράπεζα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να καλύψει τα ελλείμματα του κλάδου πρόνοιας (εφάπαξ), όπως με ανάλογο τρόπο (επιχειρησιακή σύμβαση) κάλυψε τα ελλείμματα του εφάπαξ των συναδέλφων της Πίστεως. Έχουμε τονίσει ότι πρόκειται για μία υπόθεση τιμής και δικαιοσύνης και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας μέχρι την ικανοποίηση του καθόλα δίκαιου αιτήματός μας για την απόδοση εκ μέρους της τράπεζας ολόκληρου του εφάπαξ, όπως παλαιότερα είχε ρητά δεσμευτεί.

Επομένως, οποιαδήποτε απόφαση ή σκέψη για αποχώρηση στο μεσοδιάστημα θα είναι μία καταστροφική επιλογή για τα συμφέροντά σας και γι’ αυτόν το σκοπό πρέπει να επικοινωνείτε με τα στελέχη του συλλόγου μας για να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις στα τρέχοντα ζητήματα και να λαμβάνετε τις απαραίτητες πληροφορίες προτού πάρετε οποιαδήποτε απόφαση που αφορά το εργασιακό και ασφαλιστικό σας μέλλον. Ο στόχος μας είναι διττός και είμαστε βέβαιοι ότι με υπομονή και σωστή διαχείριση θα τον πετύχουμε: 1. Υλοποίηση συντεταγμένης εθελουσίας εξόδου αφού αποτελεί προαπαιτούμενο που έχει θέσει το ΤΧΣ και 2. Αποκατάσταση του εφάπαξ, κάτι που ουσιαστικά αποτελεί δέσμευση της τράπεζας που οφείλει να υλοποιήσει άμεσα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ                    Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΥΙΛΤΕ Νο 102. Υπεγράφη η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας 2014-2016

Πλήρης αδιαφορία για τα “αποπαίδια” της Ιονικής

Συνάδελφοι,

Πρόσφατα (ανακοίνωση No 98/7.5.14 ), είχαμε διατυπώσει και δημοσιεύσει τις θέσεις μας για την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ), η οποία τελικά υπεγράφη εν μέσω τυμπανοκρουσιών από το σύλλογο του εργοδοτικού συνδικαλισμού. Το περιεχόμενο της νέας ΕΣΣΕ είναι, όπως αναμενόταν, κατώτερο του ανεκτού ορίου προσδοκιών, ιδιαίτερα δε για τους εργαζόμενους που προέρχονται από την Ιονική.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο αντιπροσωπευτικός σύλλογος της Alpha Bank που είχε την ευθύνη για την υπογραφή της επιχειρησιακής σύμβασης όχι μόνο αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων, αλλά ανέδειξε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το κενό που υφίσταται στην εκπροσώπηση των εργαζομένων. Αποτελεί κοινή συνείδηση πλέον ότι πρόκειται για ένα σύλλογο που τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του δε θα τον αφήσουν ποτέ να ξεφύγει από τη λογική της παροχής υπηρεσιών στη διοίκηση της τράπεζας και επομένως είναι αδύνατον να διαχειριστεί τα συμφέροντα του συνόλου των συναδέλφων.

Γι’ αυτόν το λόγο, άλλωστε, απευθύναμε κάλεσμα σε όλους τους Συλλόγους και τις παρατάξεις του χώρου για τη δημιουργία μίας νέας συνδικαλιστικής οργάνωσης με κύρια χαρακτηριστικά τη σοβαρότητα, τη συνέπεια και την αδέσμευτη στάση, στοιχεία που είναι απαραίτητα, ιδιαίτερα εν μέσω της δύσκολης περιόδου που διανύουμε, η οποία δεν θα είναι το μακρύ χέρι της τράπεζας αλλά θα αποτελεί πόλο συσπείρωσης και προστασίας των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων στην Alpha Bank. Αυτή η εξέλιξη δεν είναι απλά μία επιθυμία, αλλά μία αναγκαιότητα.

Για την ουσία της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης της νέας ΕΣΣΕ δεν μπορούμε βέβαια να αφήσουμε ασχολίαστο το παιχνίδι που παίχτηκε στις πλάτες των εργαζομένων με τη μέθοδο του μαστίγιου και του καρότου, όταν την Παρασκευή (31/5) ο σύλλογος του εργοδοτικού συνδικαλισμού γνωστοποίησε στους συναδέλφους το ” τραγικό αδιέξοδο και τις δυσκολίες στις οποίες είχε περιέλθει η διαπραγμάτευση, λόγω των μονομερών ενεργειών της τράπεζας και της άκαμπτης θέσης της”, ενώ τη Δευτέρα (2/6) το πρωί, ως εκ θαύματος , αναρτήθηκε υπογεγραμμένη η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, για το περιεχόμενο της οποίας θα σας παραθέσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις απόψεις μας.

Αδιαφορία για τις διεκδικήσεις των προερχομένων από την Ιονική

Αρχικά, να τονίσουμε ότι καλό θα ήταν να κωπάσουν οι πανηγυρισμοί του κ. Γκιάτη για τις μικρές αυξήσεις που δόθηκαν με την αναπροσαρμογή των επιδομάτων, κάτι που είχε προκύψει από τη συνάντηση του συλλόγου μας με την κ. Κονιδάρη και σας το είχαμε γνωστοποιήσει. Εξ’ άλλου, οι προερχόμενοι από την Ιονική συνάδελφοι, όχι μόνο δεν έχουν λόγο να… πετάνε τη σκούφια τους, αλλά, αντίθετα, για μία ακόμα φορά αποδείχθηκε η αδιαφορία του κ. Γκιάτη για την προάσπιση των συμφερόντων τους :

– Η νέα ΕΣΣΕ δεν περιέχει καμμία αναφορά για την εγγυητική ευθύνη της τράπεζας στην κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας (εφάπαξ), αλλά ούτε και της υποχρέωσης απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών, όταν, μάλιστα, στην περυσινή σύμβαση είχε διευθετηθεί η εκκρεμότητα του εφάπαξ για τους συναδέλφους που προέρχονται από την πρώην Πίστεως.

– Καμία αναφορά και διεκδίκηση για το σημαντικό θέμα της ασφαλιστικής κάλυψης από την ΑΧΑ των αποχωρούντων μετά την 1/1/2014 συναδέλφων. Ήδη ο σύλλογός μας έχει ξεκινήσει δικαστικό αγώνα με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας αφού πρόσφατα υπήρξε θετική εξέλιξη που δημιουργεί νομολογία και είμαστε αισιόδοξοι για την έκβαση της υπόθεσης.

– Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε την προσπάθεια να κουκουλωθεί η παράνομη στάση της τράπεζας σχετικά με τη μη απόδοση των αποζημιώσεων του Ν2112 με την καταβολή, μάλιστα, μόλις του 40% του συνόλου του ποσού και όχι του 50%, όπως έχει τελεσίδικα κριθεί με ΙΟάδες εφετειακές αποφάσεις. Η καταβολή της αποζημίωσης εκπορεύεται από διατάξεις νόμου δεσμευτικές για την τράπεζα και δεν υπήρχε καμία νομική ανάγκη να εισαχθούν μέσω της ΕΣΣΕ. Με λίγα λόγια, επρόκειτο ούτως ή άλλως για υποχρέωση της τράπεζας εκ του νόμου και η εισαγωγή των συγκεκριμένων διατάξεων στη σύμβαση έγινε, ουσιαστικά, για το θεαθήναι και την υποτιθέμενη υπεράσπιση του γοήτρου της τράπεζας που παραβίαζε όλο το προηγούμενο διάστημα το νόμο, επιβαρύνοντας εργαζόμενους και δικαστήρια.

Νομίζουμε, ότι η εξέλιξη της απόδοσης ενός μέρους της αποζημίωσης του Ν2112 μόνο τυχαία δεν είναι και έρχεται να προστεθεί στη σειρά των προσπαθειών της τράπεζας να δελεάσει τους συναδέλφους που βρίσκονται σε απελπιστική θέση ώστε να λάβουν την απόφαση να αποχωρήσουν πριν την εθελούσια. Εμείς έχουμε επανειλημμένους τονίσει και προτείνουμε, και μετά από αυτή την εξέλιξη, στους συναδέλφους να αγνοήσουν τη συγκεκριμένη συμφωνία, καθώς η ανακοίνωση προγράμματος συντεταγμένης εθελούσιας εξόδου είναι προ των πυλών.Παρά ταύτα,επειδή αυτό το θέμα κρύβει παγίδες, αν κάποιος συναδέλφος εχει αποφασίσει να παραιτηθεί, τον καλούμε να επικοινωνήσει πρώτα με το σύλλογός μας.

– Η νέα ΕΣΣΕ δεν αντιμετωπίζει την άνιση μεταχείριση των συναδέλφων της Ιονικής στο θέμα της μείωσης της προσαύξησης του προεξοφλούμενου εφάπαξ που για εμάς ανέρχεται σε 0,75 μισθούς για κάθε έτος, ενώ για τους προερχόμενους από την Πίστεως σε 0,50 μισθούς. Σας ενημερώνουμε ότι, όπως είχαμε υποσχεθεί, ο σύλλογός μας κατέθεσε ήδη αγωγή σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση και είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την έκβασή της.

– Η διατήρηση της ρήτρας της ΕΣΣΕ 2012-2014 για επαναχορήγηση του ειδικού επιδόματος κατά τον τελευταίο μήνα πριν την αποχώρηση μόνο στους συναδέλφους που προέρχονται από την Πίστεως ειλικρινά μας άφησε άναυδους. Η πρωτοφανής συμπεριφορά της τράπεζας παρά την αναγνώριση,του δίκαιου του αιτήματος μας από την κα Κονιδάρη, εισάγει άμεση διάκριση σε βάρος των προερχομένων από την Ιονική συναδέλφους, που αποστερούνται όχι μόνο το ειδικό επίδομα κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησής τους, αλλά και τη δυνατότητα συνυπολογισμού του στην αποζημίωση του Ν. 2112, με απώλεια άνω των 1.000 Ευρώ για τον καθένα. Με τη διάταξη αυτή η Τράπεζα συνεχίζει τη δυσμενή μεταχείριση των Ιονικάριων διαχωρίζοντας τους συναδέλφους σε αμνούς και ερίφια και διχάζοντας τη συνοχή τους. Ο σύλλογός μας είναι αποφασισμένος να μην αφήσει αυτή την εξέλιξη να περάσει στα ψιλά γράμματα και ήδη εχει ξεκινήσει δικαστική διαδικασία, που έχει δικαιώσει πολλούς συναδέλφους μας σε πρωτόδικο επίπεδο. Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η δικαίωση θα σφραγιστεί και με εφετειακές αποφάσεις, και θα λυθεί έτσι οριστικά το θέμα της προσθήκης του ειδικού επιδόματος στον υπολογισμό της νόμιμης αποζημίωσης, όπως συνέβη δηλαδή και με τις μέχρι πρότινος 890 αποφάσεις υπέρ των συναδέλφων μας.

Θετικές εξελίξεις μόνο για στεγαστικά και ελάχιστες αμοιβές

Τα σημεία της νέας ΕΣΣΕ στα οποία μπορούμε να σταθούμε και να χαρακτηρίσουμε ως θετικά είναι λιγοστά μεν, αλλά στα πλαίσια της ορθής ενημέρωσής σας και χωρίς ίχνος προκατάληψης θα σας τα παρουσιάσουμε στη συνέχεια.
Η συμφωνία για τα στεγαστικά δάνεια ΣΣΕ-1984 για τα οποία δίνεται η δυνατότητα μείωσης της δόσης κατά 70% για χρονικό διάστημα 3 ετών αποτελεί σίγουρα μία ευνοϊκή ρύθμιση, την οποία βέβαια δεν προώθησε ο κ. Γκιάτης, αφού αποτέλεσε αίτημα το οποίο εμείς διατυπώσαμε κατά τη διάρκειας της διαπραγμάτευσης και ήταν άμεσα συνδεδεμένο με την ευνοϊκή εξέλιξη στην αντίστοιχη ΕΣΣΕ της Εθνικής, για την ελάφρυνση των υπερχρεωμένων συναδέλφων και ιδιαίτερα των συνταξιούχων που σίγουρα έχουν μεγάλη δυσχέρεια να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους μετά την περικοπή των συντάξεών τους κατά 50% τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, διατηρείται η πρόβλεψη για τη διασφάλιση των ελάχιστων αμοιβών στα 1800 ευρώ για τους συναδέλφους που οι διαδοχικές μειώσεις και περικοπές των επιδομάτων είχαν ως αποτέλεσμα να κατρακυλήσει η αμοιβή τους σε χαμηλότερα επίπεδα.
Παράλληλα, είναι βέβαιο ότι μετά την υπογραφή της επιχειρησιακής σύμβασης ανοίγει ο δρόμος για τη σύγκλιση του συμβουλίου προαγωγών, όπως είχαμε ζητήσει με την από 2/1/2014 εξώδικη δήλωσή μας προς την Τράπεζα, και όπως μας διαβεβαίωσε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της σύμβασης η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Κονιδάρη. Επίσης, θεωρούμε βέβαιο ότι ανοίγει πλέον η διαδικασία για την υλοποίηση από την τράπεζα συντεταγμένης εθελούσιας εξόδου. Γι’ αυτό προτρέπουμε όλους τους συναδέλφους να μην υποβάλουν παραίτηση και να περιμένουν την εξαγγελία της εθελούσιας εξόδου για την οποία θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς, πολύ σύντομα σε επόμενη ανακοίνωσή μας.

Συνεχίζει να ισχύει ο Οργανισμός Προσωπικού της Ιονικής

Κατά τις διαπραγματεύσεις με την Τράπεζα διατυπώσαμε τη θέση ότι το περιεχόμενο των Οργανισμών Προσωπικού των προερχομένων από την Ιονική και την Εμπορική με τη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ έχουν καταστεί περιεχόμενο τυπικού νόμου και έχουν εκφύγει από την εξουσία των κοινωνικών εταίρων, μη επιδεχόμενοι επαναρρύθμιση με ΕΣΣΕ , παρά μόνον στο βαθμό που αυτή θα είναι ευνοϊκότερη (άρ. 7 παρ.3 του Ν. 1876/1990).
Για το λόγο αυτό άλλωστε θεωρούμε ότι ο Οργανισμός Προσωπικού της Ιονικής συνέχισε να διέπει τις συμβάσεις εργασίας των προερχομένων από την Ιονική εργαζομένων τόσο μετά την υιοθέτηση του από Ιουνίου 2003 Οργανισμού Προσωπικού της Alpha Bank με την από 28.6.2003 ΕΣΣΕ , όπως άλλωστε έχει γίνει δεκτό και με εφετειακές αποφάσεις, όσο και μετά την υιοθέτηση του νέου από Ιουνίου 2014 Οργανισμού, που υιοθετήθηκε με την ΕΣΣΕ. Από τη σύγκριση του Οργανισμού της Ιονικής με τον τελευταίο, είναι προφανές ότι αυτός είναι δυσμενέστερος του πρώτου τουλάχιστον ως προς τα κεφάλαια των μεταθέσεων, των προαγωγών και της πειθαρχικής διαδικασίας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ                         Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υ.Γ. Συνοπτική παρουσίαση των μεταβολών των επιδομάτων και των λοιπών στοιχείων, μπορείτε

να δείτε από το σχετικό πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ