1

ΣΥΙΛΤΕ No 90. Η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο!

Συνάδελφοι,

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει η μελάνη από την τελευταία ανακοίνωση του συλλόγου μας (με τίτλο ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ (;), Νο 89) και ο κ. Γκιάτης, υποκαθιστώντας τη διοίκηση, εξήγγειλε ότι η Τράπεζα θα καταβάλλει στο εξής την αποζημίωση του ν.2112 στους εργαζόμενους της πρώην Ιονικής και Εμπορικής που αποχωρούν με σύνταξη. Για μία ακόμα φορά ο εργοδοτικός συνδικαλισμός μας άφησε όλους άναυδους, αφού ανακάλυψε τον ισχύοντα νόμο μόλις… 58 χρόνια από τη θέσπισή του!                                                                                                  

Η εξαγγελία  καταβολής στο εξής από πλευράς της Τράπεζας της αποζημίωσης του ν.2112 (άρ 8 εδ.β΄ ν. 3198/55, ήτοι το 40% της αποζημίωσης απόλυσης) στους συναδέλφους είναι η προσαρμογή – εναρμόνισή της με το νόμο και τις αποφάσεις των δικαστηρίων (που μάλιστα επιδικάζουν την αποζημίωση του εδαφίου α΄, ήτοι το 50% της αποζημίωσης απόλυσης στους συναδέλφους που αποχωρούν έχοντας συμπληρώσει υπερ15ετή υπηρεσία) και όχι βέβαια κάποια υποτιθέμενη μεγάλη επιτυχία του κ. Γκιάτη! Μέχρι σήμερα η Τράπεζα, παρανόμως, δεν κατέβαλλε τη σχετική αποζημίωση με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να αναγκάζονται να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Μετά τις 14/2/2012, όμως, που οι συμβάσεις μας μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου (Π.Υ.Σ 6) εξέλιπε κάθε δικαιολογία για την μη καταβολή της. Κατά συνέπεια τώρα έπρεπε να πράξει το αυτονόητο, να καταβάλλει δηλαδή  τη δικαιούμενη αποζημίωση του ν.2112 και στους προερχόμενους από την Ιονική και την Εμπορική. Δεν αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, προς τι οι πανηγυρισμοί του κ. Γκιάτη, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι η παροχή αυτή δεν είναι χαριστική, αλλά διόρθωση μίας παρανομίας που διέπραττε η Τράπεζα κατ΄ εξακολούθηση.

Το θέμα της αποζημίωσης του ν.2112 που ήταν άγνωστο στους περισσότερους συναδέλφους, το ανέδειξε ο σύλλογός μας, στηρίζοντας συστηματικά από το 2002 τις προσφυγές των συναδέλφων μας. Η καθόλα νόμιμη αυτή διεκδίκηση έφερε την απόλυτη δικαίωση όλων των υποθέσεων τόσο σε πρωτόδικο όσο και σε  εφετειακό επίπεδο. Ο σύλλογός μας, επανειλημμένα, είχε  ζητήσει  από την Τράπεζα να καταβάλλει τη σχετική αποζημίωση στους συναδέλφους, προκειμένου να αποφεύγεται η δικαστική διαμάχη και η ταλαιπωρία όλων των μερών, αλλά και για να μη «χρεώνονται με ποσοστό από τα δικηγορικά γραφεία». Η Τράπεζα όμως, μέχρι σήμερα, κώφευε.

Εσείς, αλήθεια κ. Γκιάτη, τι  κάνατε γι’ αυτό το θέμα όλα αυτά τα χρόνια; Μάλλον τίποτα. Γιατί εάν είχατε κάνει κάτι, ως ΄΄υπεύθυνος συνδικαλιστής΄΄ που είστε, θα γνωρίζατε ότι τα επιδικαζόμενα ποσά καταβάλλονταν από την Τράπεζα εντόκως με επιτόκιο 8,5% περίπου, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά γινόταν απόσβεση της νομικής δαπάνης των συναδέλφων. Μην προσπαθείτε, λοιπόν, να βρείτε συνενόχους στην αδράνειά σας. Όλοι οι συνάδελφοι πλέον σας ξέρουν πάρα πολύ καλά. Η παράνομη στάση της Τράπεζας αποκλειστικά και το αίσθημα της αδικίας ωθούσε τους συναδέλφους στην προσφυγή στη δικαιοσύνη. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού, για την ικανοποίηση των επικοινωνιακών σας αναγκών, αλλά και  για την προσέλκυση ΄΄πελατών΄΄ για τις επικείμενες εκλογές σας.                            

Επιπρόσθετα προκύπτει και ένα πολύ σοβαρό θέμα για την Τράπεζα, που οφείλει να το λύσει άμεσα. Πρέπει να καταβάλει την αποζημίωση αυτή και στους εκατοντάδες συναδέλφους της Ιονικής που η υπόθεσή τους βρίσκεται σε δικαστική εξέλιξη. Αυτό δεν αποτελεί χαριστική πράξη, αλλά υποχρέωση της χρηστής διοίκησης που επιβάλλεται από την αρχή της ίσης μεταχείρισης των συναδέλφων. Αλήθεια, εσείς κ. Γκιάτη συντάσσεστε με την πρότασή μας αυτή;

Και κάτι ακόμα κ. Γκιάτη, για τη συνδικαλιστική μας πρακτική. Κατά τη νομολογία, επί παράλληλης συνδρομής των προϋποθέσεων του εδαφίου α΄ (αποχώρηση μετά υπερ15ετή υπηρεσία  –  50% αποζημίωσης απόλυσης) και αυτών του εδαφίου β΄ (αποχώρηση με προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης – 40% αποζημίωσης απόλυσης), υπερισχύουν ως ευνοϊκότερες οι διατάξεις του εδαφίου α΄ του άρ.8 ν. 3198/1955. Συνεπώς και μετά την εξέλιξη αυτή εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε όσους συναδέλφους επιθυμούν να προσφύγουν δικαστικώς για την αποζημίωση του εδ.α΄, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά το ν.4093/2012, στις περιπτώσεις που αυτή υπερβαίνει αυτή του εδ. β΄.

Η θέση του συλλόγου μας

Μετά τις αναδιαρθρώσεις των Τραπεζών, οι διαδικασίες εθελουσίας εξόδου αποτελούν μία πραγματικότητα και έχουν ήδη ολοκληρωθεί τόσο στην Τράπεζα Πειραιώς, όσο και στη Eurobank,  ενώ αναμένεται να αναγγελθεί, σύντομα, η εθελούσια στην Εθνική Τράπεζα. Εμείς είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι αποτελεί αναγκαιότητα και για την Alpha Bank και πιστεύουμε ότι σύντομα θα επιβεβαιωθούμε. Γι’ αυτό και  τονίζουμε, για μία ακόμα φορά, ότι αν οι όροι της αναμενόμενης εθελουσίας δεν είναι στα πλαίσια των αντίστοιχων διαδικασιών εθελουσίας εξόδου των άλλων τραπεζών, με τις σημερινές συνθήκες μόνο εργαζόμενος περιορισμένης διανοητικής ικανότητας  θα σκεφθεί να αποχωρήσει. Επιμένουμε στην πάγια θέση μας ότι όποιος σκέφτεται να παραιτηθεί πρέπει πρώτα να επικοινωνεί με το σύλλογό μας γι’ αυτό το σοβαρό ζήτημα ώστε να έχει έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση που θα τον βοηθήσει να πάρει την όποια απόφασή του.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

            Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ                                                     Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υ. Γ. Αφού, λοιπόν, ήταν τόσο σημαντική αυτή η εξέλιξη, που έσπευσαν να κυκλοφορήσουν  άρον – άρον ανακοίνωση, για να μην τους προλάβει η Τράπεζα, γιατί δεν κάνουν χρήση αυτής της μεγάλης κατάκτησής τους (!)  και να αποχωρήσουν από την Τράπεζα, αφού είναι ώριμοι ασφαλιστικά, τόσο ο κ. Γκιάτης, όσο και ο κ. Λάζαρος –  Τάκης;
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Με αφορμή προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και της εκτέλεσης των Hλεκτρονικών Συνταγών από Φαρμακεία, εξ αιτίας της «μη ανάγνωσης» της Ασφαλιστικής Ικανότητας από το μηχανογραφικό σύστημα, το Ταμείο Υγείας εξέδωσε την  υπ’ αριθμ. 187 ANAKOIΝΩΣΗ με τις κατάληλες οδηγίες.

Οι ασφαλισμένοι πρεπει να τυπώσουν την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ 4.9.13 και την ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΑΥΤΕΚΩ 29.1.13 τις οποίες να έχουν πάντα μαζί με το Βιβλιάριο Ασθενείας τους, για την διευκόλυνση τυχόν προβλημάτων που θα τους προκύψουν.
ΣΥΙΛΤΕ No 89. Εθελούσια έξοδος (;)

Συνάδελφοι,

Το τελευταίο διάστημα ο σύλλογός μας σας έχει επιστήσει την προσοχή σε ένα θέμα που είναι επίκαιρο και αφορά την προοπτική εξαγγελίας προγράμματος εθελουσίας εξόδου στην τράπεζά μας. Όπως σας είναι ήδη γνωστό, αρκετές τράπεζες μέχρι σήμερα έχουν ανακοινώσει προγράμματα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού τους, με πιο πρόσφατα της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank. Επίσης, στην εξαγγελία προγράμματος εθελουσίας εξόδου θα είχε προχωρήσει και η Εθνική Τράπεζα αν η διαδικασία αυτή δεν έβρισκε εμπόδια, από τη μεριά του Συλλόγου Εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας, λόγω της απροθυμίας της διοίκησης της Εθνικής – κατόπιν υπόδειξης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – να ενισχύσει το Ταμείο Αλληλεγγύης των ασφαλισμένων της.

Πάγια θέση του συλλόγου μας, εδώ και χρόνια, είναι ότι τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου είναι απαραίτητα και χρήσιμα γιατί αντιμετωπίζεται, σε κάποιο βαθμό, το πρόβλημα της ανεργίας των νέων, αφού γίνεται ανανέωση του έμψυχου δυναμικού.

Με εξαίρεση την συντεταγμένη εθελουσία έξοδο του 2003 όλα τα επόμενα, και μέχρι σήμερα, χρόνια, η τράπεζα ανέθεσε τη διαχείριση των αποχωρήσεων στην αποκλειστική ευθύνη της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες υλοποιούσε άτυπο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου χορηγώντας μπόνους ξεχωριστά και κατά περίπτωση στο πλαίσιο ατομικής διαπραγμάτευσης, υπολειπόμενο μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, και της νόμιμης αποζημίωσης αποχώρησης. ΄Ομως τα τρία τελευταία  χρόνια η Τράπεζα αρνούνταν επιμόνως την χορήγηση οποιασδήποτε πρόσθετης παροχής κατά την αποχώρηση των συναδέλφων, ενώ αρνείται μέχρι σήμερα να καταβάλλει και την δικαιούμενη, κατά την συνταξιοδότηση, αποζημίωση, γνωστή και ως αποζημίωση του Ν. 2112, την οποία οι συνάδελφοι διεκδικούν και εισπράττουν εντόκως μετά από την έκδοση εφετειακής απόφασης.

 Η συμπεριφορά αυτή της τράπεζας τροφοδοτήθηκε, σε μεγάλο βαθμό, και από την ανασφάλεια των συναδέλφων μας που μπροστά στο ενδεχόμενο ασφαλιστικών ανατροπών, όπως διαδίδονταν ότι θα συμβούν,  έχαναν την ψυχραιμία τους και αποχωρούσαν άρον – άρον.

 ……ή   Εθελούσια κοροϊδία (;)

Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Εμπορικής Τράπεζας, αλλά και υπό την πίεση  της Τρόϊκας για μείωση του μισθολογικού κόστους, όλα τα δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι επίκειται, στην Τράπεζα,  πρόγραμμα  εθελουσίας εξόδου, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του συλλόγου μας, θα πρέπει να αφορά τουλάχιστον 700 – 1.100 συναδέλφους. Η πλειονότητα των αποχωρούντων μάλιστα θα αναζητηθεί ανάμεσα από συναδέλφους που προέρχονται, από την πρώην Ιονική και Πίστεως, αφού η Εμπορική είχε υλοποιήσει, την προηγούμενη τριετία,  αλλεπάλληλα προγράμματα εθελουσίων εξόδων και είχε μειώσει σημαντικά το μέσο όρο ηλικίας των εργαζομένων της, σε σχέση με τους συναδέλφους που προέρχονται από την πρώην Ιονική και  Πίστεως.

Ενημερώνουμε,  λοιπόν,  κάθε συνάδελφό μας που ενδιαφέρεται ότι όσο πιο ψύχραιμα διαχειριστεί την υπόθεση της αποχώρησής του από την τράπεζα, τόσο πιο ωφελημένος θα βγει. Αν, λοιπόν, δεν υπάρξει συντεταγμένη εθελουσία έξοδος με διαφανείς και ξεκάθαρους όρους και με προϋποθέσεις ανάλογα με αυτές που υλοποιήθηκαν από τις άλλες τράπεζες, κατά  το τελευταίο διάστημα, είναι σαφές, ότι κανείς δεν πρέπει να σκεφτεί να αποχωρήσει. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει έντονη φημολογία ότι η τράπεζα ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει «εθελουσία έξοδο» καταβάλλοντας  το 50% της αποζημίωσης του Ν.2112, βαφτίζοντάς το, δήθεν, ως κίνητρο αποχώρησης.!!!!!, ποσό το οποίο, ούτως ή άλλως, δικαιούται νόμιμα να πάρει  κάθε συνάδελφος που αποχωρεί. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα διαρρέεται εντέχνως από πλευράς του συλλόγου του κ. Γκιάτη, αλλά και από την τράπεζα, ότι αυτό το 50% της αποζημίωσης του Ν 2112, που θα δοθεί, θα αποτελεί το συμπλήρωμα του εφάπαξ.(!)

Η εξαγγελία της εθελουσίας εξόδου, κατά την ίδια φημολογία, θα συνδυαστεί με την, υπό κατάρτιση, νέα επιχειρησιακή σύμβαση και θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την υπογραφή της. Με τον τρόπο αυτό  η Τράπεζα θα χρυσώσει το χάπι τόσο για τους προερχόμενους από την πρώην Εμπορική που θα δουν τους μισθούς τους να παγώνουν (εμείς βέβαια, ως προερχόμενοι από την Ιονική, έχουμε πικρή εμπειρία, καθώς με τη συναίνεση-υπογραφή του κ. Γκιάτη στην επιχειρησιακή σύμβαση του 2004 καθηλώθηκαν οι αποδοχές μας), όσο και για τους προερχόμενους από την πρώην Πίστεως που πρόσφατα υπέστησαν την καταγγελία της σύμβασης του 1981. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, γιατί κανένας συνάδελφος δεν πρέπει να πέσει θύμα αυτού του εμπαιγμού και δεν πρέπει να διανοηθεί να αποχωρήσει με αυτούς τους όρους

Εξ άλλου, πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι στο σημείο που έχουν διαμορφωθεί πλέον οι συντάξεις, όποιος συνάδελφος αποφασίσει να συνταξιοδοτηθεί είναι αμφίβολο αν θα μπορεί να καλύπτει τα έξοδα επιβίωσης του ιδίου και της οικογένειάς του, μόνο με τη σύνταξή του, και το προτεινόμενο ποσό, δηλ. το 50% της αποζημίωσης ως μπόνους αποχώρησης, θα επαρκέσει για να καλύψει τις ανάγκες του, για μικρό χρονικό διάστημα.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα ακόμα μετέωρο βήμα της διοίκησης στην αβάσιμη προσπάθειά της να αποφύγει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σχετικά με την κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας, προσπάθεια που βέβαια είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Όπως σας έχουμε επανειλημμένα ενημερώσει ο σύλλογός μας έχει εντείνει τις προσπάθειές του προκειμένου να αποκαταστήσει την περικοπή του εφάπαξ κατά 41,17%,  αφού η τράπεζα είχε αναλάβει πλήρως την εγγυητική ευθύνη κάλυψης των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου εργαζομένου της Ιονικής και επίσης δεν έχει αποδώσει τα οφειλόμενα από καταλογισμούς ποσά προς το τέως ΤΑΠΙΛΤ και νυν ΤΑΥΤΕΚΩ, τα οποία είναι δεδομένο ότι θα υποχρεωθεί να τα καταβάλει.

Σε κάθε περίπτωση, τα δύο αυτά θέματα, της εθελουσίας εξόδου και της αποκατάστασης του εφάπαξ, όταν ανακοινωθούν,  είναι αλληλένδετα και για κάθε επιλογή – απόφασή σας, πρέπει να επικοινωνήσετε με το σύλλογο. Είναι θέματα  που αφορούν την ζωή σας γι αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα και σύνεση. Γι αυτό το λόγο όλα τα στελέχη του Συλλόγου μας είναι κάθε στιγμή στη διάθεσή σας για να σας παρέχουν σωστή πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ                                        Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΥΙΛΤΕ No 88. Συστράτευση για τη διάσωση της ασφάλισης μας

Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας με βαθύ αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη διάσωση της ασφάλισης μας, καλώντας σε συστράτευση όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η επικουρική μας ασφάλιση βρίσκεται πλέον στα όρια της κατάρρευσης. Όμως παρά το γεγονός ότι με πολλούς έχουμε αγεφύρωτες διάφορες, ιδιαίτερα με το σύλλογο του κ. Γκιάτη μας χωρίζει ουσιαστικά …άβυσσος, τις παραμερίζουμε, προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος και συμπόρευση στο σημαντικότατο αυτό ζήτημα.

Πρόταση του Συλλόγου μας είναι η δημιουργία επαγγελματικού Ταμείου στον Όμιλο

Ο σύλλογός μας, σήμερα, απηύθυνε επιστολή στο διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας, κ. Μαντζούνη, με την οποία καλεί να πάρει την πρωτοβουλία για την δημιουργία επαγγελματικού ταμείου που θα καλύψει όλους, εργαζόμενους και συνταξιούχους, του Ομίλου γιατί πιστεύουμε ότι αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική λύση μπροστά στο διαφαινόμενο αδιέξοδο.  Παράλληλα αποστείλαμε επιστολές, με ανάλογο περιεχόμενό, και στους προέδρους των σωματείων, εργαζομένων και συνταξιούχων, της ALPHA BANK και τους καλούμε σε συνάντηση ώστε να καταλήξουμε στη διαμόρφωση μιας κοινής, και από όλους αποδεκτή, πρότασης.

Παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο της επιστολής μας προς τον κ. Μαντζούνη.

Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2013

 ΑΠ 60

ΠΡΟΣ

Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ALPHA BANK ΑΕ κ. Δημήτριο Μαντζούνη   Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

          Ο Σύλλογος μας απευθύνεται σ’ εσάς και σας καταθέτει την πρότασή του για την άρση του αδιεξόδου που έχει προκύψει στην επικουρική μας Ασφάλιση. Αντίστοιχο αδιέξοδο, όπως γνωρίζετε, υφίσταται και στους συναδέλφους της πρώην Πίστεως, μετά την απόφαση της Τράπεζας να καταγγείλει, την σύμβαση του 1981, αλλά και στους συναδέλφους της πρώην Εμπορικής. Βέβαια οι κρίσιμες προτεραιότητες για την τράπεζα, σήμερα, είναι διαφορετικές, όμως πιστεύουμε ότι, η ριζική λύση αυτού του προβλήματος, θα είναι το εφαλτήριο για την ανάπτυξη της Τράπεζας στα επόμενα χρόνια. Για να επιτευχθεί όμως αυτός ο στόχος χρειάζεται την ολόπλευρη στήριξη όλου του προσωπικού της. Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ανοίξουμε νέα σελίδα στη επικουρική μας ασφάλιση.

Η πρόταση μας συνίσταται στη δημιουργία ενός Επαγγελματικού Ταμείου στο οποίο θα ενταχθούν όλοι, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι του Ομίλου. Εκτιμούμε ότι εκφράζει τη θέληση της μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζομένων και συνταξιούχων του Ομίλου, οι οποίοι θα την αγκαλιάσουν και θα την στηρίξουν, ώστε να γίνει πραγματικότητα. Ο θεσμός των επαγγελματικών ταμείων έχει καταξιωθεί και λειτουργεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 20ετίας, τουλάχιστον, με ικανοποιητικά, για τα μέλη τους, αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα, να προχωρήσουμε, ένα βήμα μπροστά, να προτείνουμε λύσεις βιώσιμες και μακροπρόθεσμες με την δημιουργία φορέων ασφάλισης νέας

μορφής που έχουν δοκιμαστεί στην Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, για τη σύσταση των οποίων, η πολιτεία έχει, θεσμοθετήσει, το κατάλληλο νομικό υπόβαθρο, ώστε να γίνει πράξη ο τρίτος πυλώνας ασφάλισης, για την θέσπιση του οποίου η Τράπεζα έχει, εκφράσει, θετική άποψη από το 2007.

Απευθυνόμαστε λοιπόν σ’ εσάς επειδή πιστεύουμε ότι, η υλοποίηση της πρότασης μας, πρώτιστα, έχει, να κάνει, με τη λήψη της απόφασης και, λιγότερο με τα επιμέρους τεχνοκρατικά ζητήματα τα οποία μπορούν να διευθετηθούν. Ο σύλλογος μας έχοντας διερευνήσει, το εφικτό της πρότασης του και τις δυνατότητες υλοποίησης της αποστέλλει, επιστολές με ανάλογο περιεχόμενο σε όλους τους προέδρους των συλλόγων εργαζομένων και συνταξιούχων του Ομίλου, τους οποίους θα καλέσει, σε συνάντηση για την διερεύνηση των προθέσεων τους και, κατ αρχήν, συζήτηση επί  των προκαταρκτικών της πρότασης μας, χωρίς προαπαιτούμενα και δεσμεύσεις, ώστε να αποτυπωθούν οι θέσεις και οι απόψεις όλων, και να προκύψει ο κοινός τόπος όπου μπορούμε να συμπορευτούμε για την καλύτερη οριστική λύση του προβλήματος της επικουρικής μας ασφάλισης.

Πιστεύουμε ότι ο κύκλος έκλεισε και πρέπει να ανοίξει άλλος. Η Τράπεζα πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία και να χαράξει το νέο δρόμο για την οριστική επίλυση του προβλήματος της επικουρικής ασφάλισης. Η απόφαση σας θα σηματοδοτήσει τη νέα πορεία προς το συμφέρον όλων, του Ομίλου και του προσωπικού του.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε ενημέρωση κρίνετε απαραίτητη.

 

Με εκτίμηση

ΓΙΑ  ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ                         Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

Εμείς προτάσσουμε αυτή τη διαδικασία και καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός τόσου σημαντικού οράματος. Σε περίπτωση που προχωρήσουμε επιτυχώς στην υλοποίηση αυτού του στόχου θα αποτελέσουμε πρωτοπόρα δύναμη και παράδειγμα προς μίμηση στα ασφαλιστικά – τραπεζικά και συνδικαλιστικά δρώμενα.

Σε αυτό το σημείο, θέλουμε να σημειώσουμε πως ο σύλλογός μας και ιδιαίτερα ο πρόεδρός του αισθάνονται ότι δικαιώνονται οι απόψεις και θέσεις τους περί επαγγελματικών ταμείων, τις οποίες έχουν εκφράσει ανοικτά εδώ και μία δεκαετία, όταν ακόμα σε αυτήν την προοπτική έθετε κόκκινες γραμμές, μέχρι και η ΟΤΟΕ. Θέλουμε να πιστεύουμε  ότι την κρίσιμη αυτήν περίοδο θα επικρατήσει η σύνεση και η λογική και όλοι θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων για την προάσπιση των κοινών συμφερόντων του συνόλου των συναδέλφων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ  ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ                           Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εθελούσια έξοδος και στη Eurobank

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εθελουσίας εξόδου στην Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank ανακοίνωσε επίσημα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Σας έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι κανείς συνάδελφός μας δεν πρέπει να αποχωρήσει χωρίς να λάβει ένα σημαντικό μπόνους. Καθιστούμε σαφές προς κάθε συνάδελφο ότι η αποχώρηση τη συγκεκριμένη περίοδο χωρίς την καταβολή μπόνους θα είναι ένα τεράστιο σφάλμα. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι και η Εθνική Τράπεζα θα είχε εξαγγείλει πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου αν δεν είχε συναντήσει εμπόδια από το σύλλογο της Εθνικής λόγω της άρνησης της τράπεζας να καλύψει τα ελλείμματα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης των εργαζομένων της. Στη συνέχεια σας παραθέτουμε την εγκύκλιο που δημοσιοποίησε η Eurobank με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος εθελουσίας εξόδου.

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε εδώ την εγκύκλιο της Eurobank με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος εθελουσίας εξόδου.
Αίτηση για το ταμείο αρωγής

Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις που επέφεραν την απόλυτη δικαίωση του συλλόγου μας στο ζήτημα που είχε προκύψει σχετικά με το λογαριασμό αρωγής και αφού πλέον η τράπεζα υποχρεώθηκε να καταβάλλει αδιαλείπτως τόσο την εισφορά της και όσο τη συμμετοχή των εργαζομένων, καλούμε όλους τους συναδέλφους μας, εργαζόμενους και συνταξιούχους, που έχουν τέκνα στο λογαριασμό αρωγής να συμπληρώσουν άμεσα την αίτηση αρωγής που θα βρείτε εδώ, προκειμένου να καλύπτονται τα παιδιά τους μέχρι και το 25ο έτος της ηλικίας τους, όπως ορίζεται από τη σύνταξη του αρχικού κανονισμού αρωγής.