1

ΣΥΙΛΤΕ Νο 79 – Έκτακτη γενική συνέλευση του συλλόγου μας

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, συνεδρίασε στις 24/04/2013 και αποφάσισε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου μας.

Οι προτεινόμενες ημερομηνίες για την πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι :

Α) Παρασκευή 3 Μαϊου 2013 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Συλλόγου μας, Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος, πλατεία Κοτζιά.

Β) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνειΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30μ.μ. στην αίθουσα του Συλλόγου μας, Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος, πλατεία Κοτζιά.

Γ) Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία στις προαναφερόμενες Συνελεύσεις, θα πραγματοποιηθεί ΤΡΙΤΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΙΟΥ 2013 και ώρα 18:30 στο ξενοδοχείο STANLEY επί της οδού Οδυσσέως 1 – Πλ. Καραϊσκάκη- αίθουσα ΙΚΑΡΟΣ 1ος όροφος.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :

1. Συζήτηση για την θέση του Συλλόγου μας πάνω στο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας σύμφωνα με την από 12.4.2013 ανακοίνωσή μας καθώς και για την συμμετοχή μας στην επικείμενη αύξηση του κεφαλαίου της. Επικύρωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της 24/4/2013 για την συμμετοχή μας στην αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι του ποσού των 50.000€. και επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

2. Πρόταση προς την ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση για την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την διαπραγμάτευση με τους εμπλεκόμενους φορείς (ΤΑΥΤΕΚΩ, Τράπεζα, Υπουργείο) επί των προτάσεων της αναλογιστικής μελέτης και των εναλλακτικών προτάσεων της, του κλάδου Πρόνοιας του τ. ΤΑΠΙΛΤ. Λήψη απόφασης.

3. Πρόταση χορήγησης εξουσιοδότησης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διαπραγματευτεί με την Τράπεζα και τους εμπλεκόμενους φορείς (ΤΑΥΤΕΚΩ, Υπουργείο) με συγκεκριμένες προτάσεις/θέσεις (την δημιουργία Ν.Π.Ι.Δ. – Επαγγελματικού Ταμείου, η την ασφάλιση του εφάπαξ από Ασφαλιστική Εταιρεία με εγγυήτρια καταβολής του την Τράπεζα). Λήψη απόφασης.

4. ‘Εγκριση της απόφασης του Δ.Σ της 24/4/2013 για την καταβολή των ημερομισθίων απεργίας 3 ημερών το ημερολογιακό τρίμηνο, καθ’ υπέρβαση των διατάξεων του απεργιακού ταμείου (άρθρο 5) που ορίζει καταβολή αποζημίωσης για παραπάνω από 3 ημέρες απεργία για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο..

Το αίτημα αφορά τους παρακάτω συναδέλφους Απανωμεριτάκη Στέλιο,Καραγιάννη Πρόδρομο, Κυριόπουλο Φώτη, Παπαρούλια Παναγιώτα και Πολιτάκο Νίκο. Επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

5. Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ της 24/4/2013 για κάλυψη δικαστικών δαπανών:
• αγωγής μέλους μας Κων.Πίρδα κατά της Τράπεζας. Δαπάνη € 500 πλέον ΦΠΑ (δικηγόρος Γραμμένος)
• αγωγής μέλους μας Μιχάλη Πετμεζάρη (ακύρωση καταγγελίας) κατά της Τράπεζας. Δαπάνη € 800 πλέον ΦΠΑ 23% (δικάσιμος την 30.5.2013 ) (δικηγόρος Πετρόγλου)
Επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Ο Σύλλογός μας καλεί ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους να πάρουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, καθώς η κρισιμότητα των θεμάτων που εξελίσσονται αυτή την περίοδο στο χώρο μας, επιβάλουν τη συμμετοχή όλων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ         Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΥΙΛΤΕ Νο 78 – Ετήσια τακτική- απολογιστική γενική συνέλευση του συλλόγου μας

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, συνεδρίασε στις 24/04/2013 και αποφάσισε την ‘σύγκληση της ετήσιας τακτικής απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου μας.

Οι προτεινόμενες ημερομηνίες για την πραγματοποίηση της ετήσιας- τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι :

Α) Παρασκευή 3 Μαΐου 2013 και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Συλλόγου μας, Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος, πλατεία Κοτζιά.

Β) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 7:00μ.μ.στην αίθουσα του Συλλόγου μας, Ευπόλιδος 8, 70ς όροφος, πλατεία Κοτζιά.

Γ) Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία στις προαναφερόμενες Συνελεύσεις, θα πραγματοποιηθεί ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΙΟΥ 2013 και ώρα 17:30 στο ξενοδοχείο STANLEY εττί της οδού Οδυσσέως 1 – Πλ. Καραϊσκάκη- αίθουσα ΙΚΑΡΟΣ 1ος όροφος.

Το θέμα ημερήσιας διάταξης είναι :

1.Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012, ισολογισμός, αποτελέσματα εκμετάλλευσης και χρήσης, Απεργιακό Ταμείο.Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής επί των αποτελεσμάτων χρήσης,διοικητικός απολογισμός και προϋπολογισμός χρήσης 2013. Λήψη απόφασης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ            Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΥΙΛΤΕ Νο 77. Εκλογές Καταναλωτικού Συνεταιρισμού

Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν ενεργά στις αρχαιρεσίες του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥΝ.ΠΕ), οι οποίες διεξάγονται την Τρίτη, 14/5/2013 και ώρα 17.00 μμ στην αίθουσα
συγκεντρώσεων Εργαζομένων της Τράπεζας πρώην Αθηνών, Ευπόλιδος 12, 7ος όροφος, όπου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση εκλογής του νέου Δ.Σ.
Ο Συνεταιρισμός μας, ο οποίος αδρανεί εδώ και μία δεκαετία λόγω των ανίκανων Διοικήσεών του, έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που κανείς δε γνωρίζει πόσα ακριβώς είναι και πού ευρίσκονται, ούτε καν η προσωρινή Διοίκησή του που ορίσθηκε από το Πρωτοδικείο για να διενεργήσει τις εκλογές.
Κατόπιν τούτου, επιβάλλεται η ενεργή συμμετοχή όλων μας ώστε να εκλεγεί Διοίκηση που θα ασχοληθεί πραγματικά με τη διαχείριση της περιουσίας του και θα λάβει αποφάσεις για την πορεία του και όχι Διοίκηση “σφραγίδα”, όπως είχε μέχρι σήμερα.
Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτά, ο Σύλλογός μας προτείνει την εκλογή καταξιωμένων και έμπειρων συναδέλφων που θα φέρουν σε πέρας το δύσκολο αυτό έργο και γι’ αυτό προτείνει την εκλογή των παρακάτω συναδέλφων:

• Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

 Αλεξόπουλο Νικόλαο
 Αναστασοπούλου Φωτεινή
 Ευταξία Δημήτριο
 Ζαβακόπουλο Χρήστο
 Καραγιάννη Κωνσταντίνο

• Για το Εποπτικό Συμβούλιο:

 Κούρταλη Γιαννούλα
 Μπάφα Δημήτριο

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ                                  Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΥΙΛΤΕ Νο 76. Το κρίσιμο σταυροδρόμι της ανακεφαλαιοποίησης

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το κορυφαίο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα είναι αυτό της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος, ώστε μετά τη διάσωση τους οι τράπεζες να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο βασικό τους ρόλο, δηλαδή να αποτελέσουν το δίαυλο της ενίσχυσης της ρευστότητας και της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, κάτι που θα αποτελέσει τη δικλείδα προστασίας των θέσεων εργασίας, αλλά και το εφαλτήριο δημιουργίας νέων για την αντιμετώπιση της μάστιγας της ανεργίας που διογκώνεται συνεχώς.

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως πρόκειται για μία απλοϊκή διαδικασία. Αντίθετα, η ανακεφαλαιοποίηση συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με ποικίλες παραμέτρους που καθιστούν την πραγμάτωσή της μία ιδιαίτερα σύνθετη και δύσκολη υπόθεση. Η εμπλοκή που παρουσιάστηκε στην πορεία ανακεφαλαιοποίησης και υλοποίησης της συγχώνευσης της Εθνικής με τη Eurobank καταδεικνύει ότι το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε οριακό σημείο. Δυστυχώς, αυτή η εξέλιξη κρίνεται άκρως αρνητική, αφού πλέον είναι μονόδρομος η κρατικοποίηση των συγκεκριμένων τραπεζών και στη συνέχεια η πώλησή τους, γεγονός που δημιουργεί μέγιστους κινδύνους για αφελληνισμό του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία των ελληνικών τραπεζών. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι θέμα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα επικρατήσει το χάος!

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία, αφού το εγχείρημα φαίνεται να μην ολοκληρώθηκε στο… παρά πέντε. Η τρόικα, που υποτίθεται ότι είχε ευλογήσει τη συγχώνευση, φάνηκε να υπαναχωρεί την ύστατη στιγμή. Είναι, όμως, αυτή η πραγματικότητα; Η αναβολή της συνέχισης της διαδικασίας δημιουργεί αμείλικτα ερωτήματα για το ρόλο που έχουν παίξει οι συμμετέχοντες σε αυτό το τόσο σημαντικό εγχείρημα. Δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε αν η κυβέρνηση γνώριζε εκ των προτέρων τη στάση που θα κρατούσε η τρόικα, με αποτέλεσμα η κωλυσιεργία που επέδειξε να δημιουργεί πλέον αξεπέραστα εμπόδια στην ανακεφαλαιοποίηση, στην πιο κρίσιμη φάση που διανύουν ιστορικά οι ελληνικές τράπεζες. Αν όντως η κυβέρνηση γνώριζε ή είχε ενδείξεις για τις εξελίξεις, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, καθώς είναι ανεπίτρεπτο για τη χιλιοταλαιπωρημένη εθνική οικονομία να μπαίνει σε μία νέα δίνη, όταν ο ελληνικός λαός έχει εναποθέσει μεγάλες ελπίδες στην ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος και περιμένει μέσα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Ο αφελληνισμός των τραπεζών θα ταπεινώσει την ελληνική οικονομία

Τα ερωτήματα αναφορικά με τις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν έχουν τελειωμό. Θα θέλαμε η ελληνική κυβέρνηση να μας απαντήσει αν, αλήθεια, υφίσταται ή όχι άμεσος κίνδυνος αφελληνισμού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Είναι ή όχι μεθοδευμένη μία τέτοια εξέλιξη προκειμένου να ελεγχθεί ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος της χώρας ώστε να βρίσκεται υπό συνεχή και ασφυκτικό έλεγχο το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας και κατά συνέπεια των ελληνικών νοικοκυριών;

Ο αφελληνισμός αρχικά της Εθνικής Τράπεζας θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου για την παραχώρηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε ξένα συμφέροντα, γεγονός που θα έχει δραματικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση της εγχώριας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εμείς κρίνουμε θετικά την τοποθέτηση της διοίκησης του Συλλόγου της Εθνικής που δηλώνει πρόθυμη να συμμετάσχει ενεργά ο Σύλλογος της Εθνικής στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας, προτρέποντας τους συναδέλφους να πράξουν το ίδιο, αλλά και που με την παρέμβαση του η τράπεζα της Ελλάδος έδοσε την έγκριση της για την συμμετοχή παλαιών μετόχων και νέων ιδιωτών επενδυτών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ , όπως ορίζει η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης, για να μην οδηγηθεί η Εθνική Τράπεζα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να διατηρηθεί το management υπό ελληνικό έλεγχο.

Παράλληλα, είναι δεδομένο ότι ο ανορθολογικός τρόπος με τον οποίο φαίνεται να επιδιώκεται η συρρίκνωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θα επιφέρει την απαξίωση των εργασιακών δικαιωμάτων και την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας. Σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα καλείται να απαντήσει η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε αυτήν την υπόθεση εθνικής προτεραιότητας με πρωτοφανή προχειρότητα, αλλά και οι εκπρόσωποι της τρόικας που είναι εμφανές ότι ενεργούν εκ του πονηρού, εξυπηρετώντας απαιτήσεις συγκεκριμένων οικονομικών κέντρων.

Ενωμένοι για ένα καλύτερο μέλλον του Ομίλου της ALPHABANK

Σε αυτό το σημείο θέλουμε να τονίσουμε ότι ο Σύλλογός μας θα συμπαραταχθεί με την τράπεζα σε κάθε κίνηση και προσπάθεια που στοχεύει στην πρόοδό της, χωρίς να υπονομεύει τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων της. Καλούμε κάθε συνάδελφο να συμμετάσχει ενεργά, ο καθένας με τις δυνατότητές του, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την προοπτική της ανακεφαλαιοποίησης και αποτρέποντας τον αφελληνισμό της τράπεζας. Επιπλέον, το ΔΣ του Συλλόγου μας θα συνεδριάσει άμεσα προκειμένου να λάβει αποφάσεις για ενεργή συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Είναι γνωστό ότι υπάρχει σημαντική διάσταση απόψεων με τη διοίκηση της Τράπεζας στα εργασιακά θέματα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τίθενται αυτές οι διαφορές σε πρώτη προτεραιότητα όταν διακυβεύεται η επιβίωση και η ανάπτυξη της τράπεζας.

Εκτιμούμε, μάλιστα ως θετικό, για τον όμιλο της ALPHA, το γεγονός ότι δεν ανέλαβε τη διαχείριση των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η διοίκηση της Τράπεζας στοχεύει στην υλοποίηση μιας ακόμα εξαγοράς ώστε ο Όμιλος να καταστεί πιο ισχυρός στην ελληνική αγορά.

Οι αναδιαρθρώσεις και οι συγχωνεύσεις αποτελούν πλέον μία πραγματικότητα, γεγονός που δικαιώνει απόλυτα τις εκτιμήσεις μας ότι αυτές οι εξελίξεις αποτελούσαν επιτακτική ανάγκη για την επιβίωση των τραπεζών και για τη σοβαρή ανταπόκριση του τραπεζικού συστήματος στις ανάγκες της εθνικής οικονομίας. Εδώ και μία δεκαετία ήμασταν ο μόνος Σύλλογος εργαζομένων που είχε ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ αυτής της εξέλιξης, έχοντας μάλιστα δεχτεί πυρά από όλες τις πλευρές για αυτήν τη θέση μας. Εμείς, έχοντας πάντα στο νου μας όχι το επικοινωνιακό παιχνίδι, αλλά το συμφέρον των συναδέλφων μας, τους προτείνουμε να διαχειριστούν με σοβαρότητα και σύνεση αυτήν την κρίσιμη περίοδο, ώστε να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός θετικού πλαισίου για το τραπεζικό σύστημα που θα διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και την προοπτική τους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας

                   Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ         Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ